Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TAR707 Osmanlı Arşiv Malzemelerini Okuma 927003 1 2 7.5

Dersin Amacı

İleri seviye osmanlıca metinleri okuyabilme ve analiz edebilme

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Rıza Karagöz

Ön Koşul Dersleri

Lisans Osmanlıca dersleri

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

- Mübahat Kütükoğlu, Osmnalı Belgelerinin Dili - Arşiv Belgelerinden örnek metinler

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Osmanlı Arşivindeki belge tasniflerinde yer alan belgeler, şekil ve muhteva çözümlemeleri, çözüm kuralları: transkripsiyon kuralları

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 50
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 50
1 Ara Sınav 1 50 1
5 Derse Katılım 13 20 1
54 Ev Ödevi 13 30 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 3 42
22 Proje Hazırlama 1 7 7
27 Makale Yazma 3 10 30
29 Bireysel Çalışma 15 7 105

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Osmanlı Arşvindeki Belge ve Defter tasnifleri hakkında genel bilgi
2 Tapu Tahrir defterleri, özellikleri örnek metinler
3 Mühimme Defterleri, örnek metinler
4 Ahkam defterleri örnek metinler
5 Şikayet defterleri örnek metinler
6 Düvel-i Ecnebiye defterleri, örnek metinler
7 Diğer Divan-ı Hümayun evrakından örnekler
8 Bab-ı Asafi evrakı, örnek metinler
9 Taşra kayıtları, kadı sicilleri, örnek metinler
10 Ara sınav
11 Ferman, berat türü metinlerden örnekler
12 Name ve ahitnamelerden örnekler
13 Hatt-ı Hümayunlar, örnek metinler
14 İradeler, örnek metinler

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
88693 1287144 İleri seviye osmanlıca yazıyla yzılmış belgeleri okuyup analiz edebilir, araştırmalarda kullanabilir
88694 1287143 Tarihi değeri olan yerel kaynakları tespit edip okuyabilir ve değerlendirebilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68550 Uzmanlık alanında araştırma, analiz ve kaynak tahlili yapabilme becerisi kazanma.
2 68551 Farklı disiplinlerle ortak çalışabilme yetkinliği kazanma.
3 68552 Uzmanlık alanlarını ulusal ve uluslararası platformlarda tanıtabilme yetkinliği kazanma.
4 68553 Uzmanlık alanında araştırma, analiz ve kaynak tahlili yapabilme becerisi kazanma.
5 68554 Teknik yönlerden doktora tezi yazabilme kapasitesine sahip olma.
6 68555 Kuramsal ve yöntemsel bilgi seviyesi sayesinde alanına katkı sağlama yetkinliği kazanma.
7 68556 Teknik yönlerden doktora tezi yazabilme kapasitesine sahip olma.
8 68557 Uzmanlık alanında araştırma, analiz ve kaynak tahlili yapabilme becerisi kazanma.
9 68558 Akademik hayatın davranış ve etik duyarlılığına sahip olma.
10 68559 Kuramsal ve yöntemsel bilgi seviyesi sayesinde alanına katkı sağlama yetkinliği kazanma
11 68560 Uzmanlık alanında eleştiri ve değerlendirme yapabilme yetkinliğine sahip olma.
12 68561 Farklı disiplinlerle ortak çalışabilme yetkinliği kazanma.
13 68562 Alanındaki yeniliklere ve yeni fikirlere açık olma ve bu yenilikleri değerlendirme yetkinliğine sahip olma.
14 68563 Alanındaki yeniliklere ve yeni fikirlere açık olma ve bu yenilikleri değerlendirme yetkinliğine sahip olma.
15 68564 Uzmanlık alanlarını ulusal ve uluslararası platformlarda tanıtabilme yetkinliği kazanma.
16 68565 Teknolojik gelişmeleri takip ederek, araştırma tekniklerini geliştirme.
17 68566 Farklı disiplinlerle ortak çalışabilme yetkinliği kazanma.
18 68567 Uzmanlık alanında eleştiri ve değerlendirme yapabilme yetkinliğine sahip olma.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Öğrenme Çıktısı
88693 2 2 2 2 4 5 2 4 2 2 5 2 2 4 2 2 2 3
88694 3 3 3 4 2 4 3 3 4 3 4 4 3 3 4 3 3 2
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek