Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
2301027102010 Türk-Ermeni İlişkileri Tarihi 927003 1 2 8

Dersin Amacı

Türk-Ermeni İlişkilerini, XX. Yüzyılın başlarındaki süreçte ele alan tarih anlayışından kurtararak binlerce yıllık süreçteki gelişmeleri öğrencilere kavratarak iki taraf arasındaki münasebetlerin tarihi derinliğini ortaya koyabilmek.

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Rene Grousset, Ermenilerin Tarihi, Ankara 2006. Heyet, Tarih Boyunca Türk-Errmeni İlişkileri, Ankara 1986. Esat Uras, Ermeni Meselesi, İstanbul 1982. Moses Khorenats'i, History of the Armenians (nşr., R.W. Thomson), London 1980. Hakkı Dursun Yıldız, “10. Yüzyılda Türk Ermeni Münasebetleri”, Tarih Boyunca Türklerin Ermeni Toplumu İle İlişkileri Sempozyumu (Erzurum 8-12 Ekim 1984), Ankara 1985, s. 29-51. Refet Yinanç, “Selçuklular ve Osmanlıların İlk Dönemlerinde Ermeniler”, Türk Tarihinde Ermeniler Sempozyumu (İzmir 26-27 Mayıs 1983), İzmir 1983, s. 67-74. Ali Sevim, Genel Çizgileriyle Selçuklu-Ermeni İlişkileri, Ankara 2002. ------------, “Büyük Selçuklu İmparatorluğu Devrinde Selçuklu-Ermeni İlişkileri”, Tarih Boyunca Türklerin Ermeni Toplumu İle İlişkileri Sempozyumu, s. 67-74. Mehmet Ersan, “Selçuklular Döneminde Türk-Ermeni İlişkileri”, Dünden Bugüne Türk-Ermeni İlişkileri (nşr. İ. Bal-M. Çufalı), Ankara 2003, s. 51-66. Erol Kürkçüoğlu, Roma’dan Selçuklu İdaresine Ermeniler, Erzurum 2005.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Tarih Boyunca Türk devlet ve topluluklarıyla Ermeniler arasında kurulan münasebetler.

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 3 42
27 Makale Yazma 1 7 7
29 Bireysel Çalışma 15 7 105
54 Ev Ödevi 3 10 30

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Kaynaklar ve Araştırmalar
2 Türklerin Orta Asya’dan Göçü ve Ermenilerle İlk Temas
3 İlkçağda Türk-Ermeni İlişkileri
4 İlkçağda Türk-Ermeni İlişkileri
5 Ortaçağda Türk-Ermeni İlişkileri
6 Ermenilerin Türk Hakimiyetine Girmesi
7 Selçuklular Devrinde Türk Ermeni İlişkileri
8 Ara Sınav Haftası
9 Selçuklularla Birlikte Ermeni Kaynaklarındaki Türk Tasvirinin Değişimi
10 Türkiye Selçukluları Döneminde Ermeniler
11 Türkiye Selçukluları Döneminde Ermeniler
12 Osmanlı Hakimiyetinde Ermeniler
13 Osmanlı Hakimiyetinde Ermeniler
14 İkili İlişkilerin Günümüze Yansıyan Çözümsüz Meselesi: Zorunlu Göç

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68550 Uzmanlık alanında araştırma, analiz ve kaynak tahlili yapabilme becerisi kazanma.
2 68551 Farklı disiplinlerle ortak çalışabilme yetkinliği kazanma.
3 68552 Uzmanlık alanlarını ulusal ve uluslararası platformlarda tanıtabilme yetkinliği kazanma.
4 68553 Uzmanlık alanında araştırma, analiz ve kaynak tahlili yapabilme becerisi kazanma.
5 68554 Teknik yönlerden doktora tezi yazabilme kapasitesine sahip olma.
6 68555 Kuramsal ve yöntemsel bilgi seviyesi sayesinde alanına katkı sağlama yetkinliği kazanma.
7 68556 Teknik yönlerden doktora tezi yazabilme kapasitesine sahip olma.
8 68559 Kuramsal ve yöntemsel bilgi seviyesi sayesinde alanına katkı sağlama yetkinliği kazanma
9 68563 Alanındaki yeniliklere ve yeni fikirlere açık olma ve bu yenilikleri değerlendirme yetkinliğine sahip olma.
10 68566 Farklı disiplinlerle ortak çalışabilme yetkinliği kazanma.
11 68557 Uzmanlık alanında araştırma, analiz ve kaynak tahlili yapabilme becerisi kazanma.
12 68560 Uzmanlık alanında eleştiri ve değerlendirme yapabilme yetkinliğine sahip olma.
13 68564 Uzmanlık alanlarını ulusal ve uluslararası platformlarda tanıtabilme yetkinliği kazanma.
14 68567 Uzmanlık alanında eleştiri ve değerlendirme yapabilme yetkinliğine sahip olma.
15 68558 Akademik hayatın davranış ve etik duyarlılığına sahip olma.
16 68561 Farklı disiplinlerle ortak çalışabilme yetkinliği kazanma.
17 68565 Teknolojik gelişmeleri takip ederek, araştırma tekniklerini geliştirme.
18 68562 Alanındaki yeniliklere ve yeni fikirlere açık olma ve bu yenilikleri değerlendirme yetkinliğine sahip olma.