Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
2301027222012 Türkiye Cumhuriyeti Sözlü Tarih Çalışmaları 927003 1 2 8

Dersin Amacı

Yakın dönem tarihini yaşamış insanların müşahede, bilgi ve tecrübelerini tarih kaynağı olarak tesbit ve yazıya geçirmek.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Fahri Sakal

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Derleme ve sözlü tarih kaynakları ile ilgili metot kitapları.

Staj Durumu

Yok.

Dersin İçeriği

Kişilerin ve toplulukların anıları. Dönemler ve olgular hakkında düşünceleri Değişen adet ve uygulamalar. değişen ve kullanımdan kalkan alet ve edevat.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 20 1
16 Alan Gezisi 1 40 1
17 Alan Çalışması 1 40 1
2 Final Sınavı 1 40 1
38 Rapor Hazırlama 1 40 1
42 Seminer 1 20 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 20 20
2 Final Sınavı 1 20 20
16 Alan Gezisi 1 20 20
17 Alan Çalışması 4 20 80
20 Rapor Hazırlama 1 20 20
24 Seminer 1 30 30

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Tarih kaynaklarını genel olarak anlatım
2 Sözlü tarih kaynakları hakkında genel bilgiler
3 Sözlü Tarih kaynaklarının önemi
4 Kaynak kişilerin belirlenmesi ve mülakatlara başlama Arazi çalıışması ve mülakat yöntemi.
5 II. Kaynak kişilerin belirlenmesi ve mülakatlara başlama. Arazi çalıışması ve mülakat yöntemi.
6 1.kişi ile mülakat Mülakat
7 2. kişi ile mülakat Mülakat
8 ARASINAV
9 3. kişi ile mülakat Mülakat
10 4.kişi ile mülakat Mülakat
11 5. kişi ile mülakat Mülakat
12 6. kişi ile mülakat Mülakat
13 7. kişi ile mülakat Mülakat
14 Kayıtların (bantların) yazıya aktarımı
15 Tahlil ve Değerlendirmeler
16 FİNAL SINAVI

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1313903 Bu derste öğrenci çevremizdeki sözlü tarih kaynaklarını tanır.
2 1313904 Bu kaynaklardan bilgileri seçmeyi, almayı ve kaydetmeyi öğrenir.
3 1313905 Kaynak kişileri ve verdikleri bilgileri (tarihi bilgi- tarihi olmayan bilgi) şeklinde ayırmayı öğrenir.
4 1313906 Tarihe yalan katanları tanır.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68550 Uzmanlık alanında araştırma, analiz ve kaynak tahlili yapabilme becerisi kazanma.
2 68551 Farklı disiplinlerle ortak çalışabilme yetkinliği kazanma.
3 68552 Uzmanlık alanlarını ulusal ve uluslararası platformlarda tanıtabilme yetkinliği kazanma.
4 68553 Uzmanlık alanında araştırma, analiz ve kaynak tahlili yapabilme becerisi kazanma.
5 68554 Teknik yönlerden doktora tezi yazabilme kapasitesine sahip olma.
6 68555 Kuramsal ve yöntemsel bilgi seviyesi sayesinde alanına katkı sağlama yetkinliği kazanma.
7 68556 Teknik yönlerden doktora tezi yazabilme kapasitesine sahip olma.
8 68557 Uzmanlık alanında araştırma, analiz ve kaynak tahlili yapabilme becerisi kazanma.
9 68558 Akademik hayatın davranış ve etik duyarlılığına sahip olma.
10 68559 Kuramsal ve yöntemsel bilgi seviyesi sayesinde alanına katkı sağlama yetkinliği kazanma
11 68560 Uzmanlık alanında eleştiri ve değerlendirme yapabilme yetkinliğine sahip olma.
12 68561 Farklı disiplinlerle ortak çalışabilme yetkinliği kazanma.
13 68562 Alanındaki yeniliklere ve yeni fikirlere açık olma ve bu yenilikleri değerlendirme yetkinliğine sahip olma.
14 68563 Alanındaki yeniliklere ve yeni fikirlere açık olma ve bu yenilikleri değerlendirme yetkinliğine sahip olma.
15 68564 Uzmanlık alanlarını ulusal ve uluslararası platformlarda tanıtabilme yetkinliği kazanma.
16 68565 Teknolojik gelişmeleri takip ederek, araştırma tekniklerini geliştirme.
17 68566 Farklı disiplinlerle ortak çalışabilme yetkinliği kazanma.
18 68567 Uzmanlık alanında eleştiri ve değerlendirme yapabilme yetkinliğine sahip olma.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 4
2 5 5 4 4 4 5 5
3 5 5 5 5 4 4
4 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek