Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TAR726 Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Metodolojisi 927003 1 2 8

Dersin Amacı

Türkiye Cumhuriyeti tarihinin yazmı ile ilgili temel bilgi ve becerilerinin geliştirilmesi

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Assoc.Prof.Dr. Bünyamin Kocaoğlu

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Semih Yalçın, Türkiye Cumhuriyeti Tarihi’nin Kaynakları, siyasal kitabevi, Ank 2006.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Türkiye Cumhuriyeti tarihinin ana kaynakları, kaynakların tahlili ve değerlendirilmesi, kullanımı, Türkiye Cumhuriyeti tarihi ile ilgili konu seçimi, başlıca arşivlerin tanıtılması ve kullanımı

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Kaynak tanımı, çeşitleri, özellikleri.
2 Türkiye Cumhuriyeti Tarihinin kaynakları
3 Cumhuriyet dönemi arşiv belgeleri
4 TBMM Zabıt Cerideleri ve kullanımı
5 Cumhuriyet dönemi süreli yayınlar ve kullanımı
6 Hatıralar ve kaynak değeri
7 Cumhuriyet dönemi yabancı kaynaklar
8 Ara sınav
9 Sözlü kaynaklar ve kaynak değeri
10 Cumhuriyet dönemi görsel malzeme (Resim, fotograf) ve kullanımı
11 Cumhuriyet Dönemine ait yabancı dilde kaynaklar ve kullanımı
12 Türkiye Cumhuriyeti Tarihi yazımı ile ilgili sorunlar
13 Türkiye Cumhuriyeti Tarihi yazımı ile ilgili sorunlar
14 Genel değerlendirme
15
16

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68550 Uzmanlık alanında araştırma, analiz ve kaynak tahlili yapabilme becerisi kazanma.
2 68551 Farklı disiplinlerle ortak çalışabilme yetkinliği kazanma.
3 68552 Uzmanlık alanlarını ulusal ve uluslararası platformlarda tanıtabilme yetkinliği kazanma.
4 68553 Uzmanlık alanında araştırma, analiz ve kaynak tahlili yapabilme becerisi kazanma.
5 68554 Teknik yönlerden doktora tezi yazabilme kapasitesine sahip olma.
6 68555 Kuramsal ve yöntemsel bilgi seviyesi sayesinde alanına katkı sağlama yetkinliği kazanma.
7 68556 Teknik yönlerden doktora tezi yazabilme kapasitesine sahip olma.
8 68559 Kuramsal ve yöntemsel bilgi seviyesi sayesinde alanına katkı sağlama yetkinliği kazanma
9 68563 Alanındaki yeniliklere ve yeni fikirlere açık olma ve bu yenilikleri değerlendirme yetkinliğine sahip olma.
10 68566 Farklı disiplinlerle ortak çalışabilme yetkinliği kazanma.
11 68557 Uzmanlık alanında araştırma, analiz ve kaynak tahlili yapabilme becerisi kazanma.
12 68560 Uzmanlık alanında eleştiri ve değerlendirme yapabilme yetkinliğine sahip olma.
13 68564 Uzmanlık alanlarını ulusal ve uluslararası platformlarda tanıtabilme yetkinliği kazanma.
14 68567 Uzmanlık alanında eleştiri ve değerlendirme yapabilme yetkinliğine sahip olma.
15 68558 Akademik hayatın davranış ve etik duyarlılığına sahip olma.
16 68561 Farklı disiplinlerle ortak çalışabilme yetkinliği kazanma.
17 68565 Teknolojik gelişmeleri takip ederek, araştırma tekniklerini geliştirme.
18 68562 Alanındaki yeniliklere ve yeni fikirlere açık olma ve bu yenilikleri değerlendirme yetkinliğine sahip olma.