Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TAR730 Karadeniz'İn Kuzeyindeki Türk Devlet ve Toplulukları Tarihi 927003 1 2 7.5

Dersin Amacı

Kimmerlerden Osmanlı Devletine kadar Karadeniz’in kuzeyinde var olan Türk devlet ve topluluklarını tanıtmak.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. İbrahim TELLİOĞLU

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Togan, A. Zeki Velidî Umumî Türk Tarihi’ne Giriş, C. I, İstanbul 1981. Ahmetbeyoğlu, Ali, Avrupa Hun İmparatorluğu, Ankara 2001. Golden, Peter B., Türk Halkları Tarihine Giriş, Ankara 2002. Kafesoğlu, İbrahim, Türk Milli Kültürü, İstanbul 1988. Kurat, Akdes Nimet, IV-XVIII. Yüzyıllarda Karadeniz Kuzeyindeki Türk Kavimleri ve Devletleri, Ankara 1992. Kuzgun, Şaban, Hazar ve Karay Türkleri, Ankara 1985.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Kimmerlerle birlikte Orta Asya’dan Karadeniz’in kuzeyine yapılan Türk göçleri ve bunun sonucunda oluşan Türk nüfuzunun Osmanlı kadar getirmek.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 60 1
4 Quiz 1 20 1
54 Ev Ödevi 1 20 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 20 20
4 Quiz 1 1 1
29 Bireysel Çalışma 14 3 42
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 8 5 40
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 6 8 48
52 Quiz için Bireysel Çalışma 5 4 20
54 Ev Ödevi 4 5 20

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Türklerin Ana Yurttan Göç Sebepleri
2 Karadeniz’in Kuzeyindeki Büyük Göç Yolu
3 Kimmerler
4 İskitler
5 İskitlerin Devamı Sayılan Topluluklar: Alanlar, Sarmatlar
6 Avrupa Hunları
7 Avrupa Hunları
8 Ara sınav
9 Sabirler
10 Bulgarlar
11 Hazarlar
12 Hazarlar
13 Hazarlardan Sonra Karadeniz’in Kuzeyindeki Türkler
14 Hazarlardan Sonra Karadeniz’in Kuzeyindeki Türkler

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1341945 Doğu Avrupa coğrafyası hakkında bilgi verir.
2 1341946 Türk tarihi hakkında bilgi verir.
3 1341947 Bizans tarihi hakkında bilgi verir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68550 Uzmanlık alanında araştırma, analiz ve kaynak tahlili yapabilme becerisi kazanma.
2 68551 Farklı disiplinlerle ortak çalışabilme yetkinliği kazanma.
3 68552 Uzmanlık alanlarını ulusal ve uluslararası platformlarda tanıtabilme yetkinliği kazanma.
4 68553 Uzmanlık alanında araştırma, analiz ve kaynak tahlili yapabilme becerisi kazanma.
5 68554 Teknik yönlerden doktora tezi yazabilme kapasitesine sahip olma.
6 68555 Kuramsal ve yöntemsel bilgi seviyesi sayesinde alanına katkı sağlama yetkinliği kazanma.
7 68556 Teknik yönlerden doktora tezi yazabilme kapasitesine sahip olma.
8 68557 Uzmanlık alanında araştırma, analiz ve kaynak tahlili yapabilme becerisi kazanma.
9 68558 Akademik hayatın davranış ve etik duyarlılığına sahip olma.
10 68559 Kuramsal ve yöntemsel bilgi seviyesi sayesinde alanına katkı sağlama yetkinliği kazanma
11 68560 Uzmanlık alanında eleştiri ve değerlendirme yapabilme yetkinliğine sahip olma.
12 68561 Farklı disiplinlerle ortak çalışabilme yetkinliği kazanma.
13 68562 Alanındaki yeniliklere ve yeni fikirlere açık olma ve bu yenilikleri değerlendirme yetkinliğine sahip olma.
14 68563 Alanındaki yeniliklere ve yeni fikirlere açık olma ve bu yenilikleri değerlendirme yetkinliğine sahip olma.
15 68564 Uzmanlık alanlarını ulusal ve uluslararası platformlarda tanıtabilme yetkinliği kazanma.
16 68565 Teknolojik gelişmeleri takip ederek, araştırma tekniklerini geliştirme.
17 68566 Farklı disiplinlerle ortak çalışabilme yetkinliği kazanma.
18 68567 Uzmanlık alanında eleştiri ve değerlendirme yapabilme yetkinliğine sahip olma.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Öğrenme Çıktısı
1 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 4 5 5 5 3 5 5 5
2 5 4 5 4 5 5 4 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 3
3 5 5 4 5 5 4 5 3 5 4 5 5 5 4 5 4 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek