Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TAR727 Türkiye'de Tek Parti Dönemi 927003 1 2 8

Dersin Amacı

Türkiye'de Demokrasiye Geçiş öncesi rejimi tanımak

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Fahri Sakal

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Fahri Sakal, Tek Partinin Muhalefet Anlayışı Kemal Karpat, Türk Demokrasi Tarihi T.Zafer Tunaya, Türkiyede Siyasi Partiler Mete Tunçay, TC'de tek Parti Yönetimi'nin Kurulması Ahmet Demirel, Tek Partinin İktidarı

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Tek Partiler ve rejimleri Türkiye'de Tek Parti Yönetiminin Kurulması Tek Partili dönemde rejimin ana hatları Çok Partili rejim denemeleri

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 40 1
28 Makale Kritik Etme 1 30 1
54 Ev Ödevi 1 30 1
2 Final Sınavı 1 60 1
44 Makale Yazma 1 40 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 3 42
22 Proje Hazırlama 1 7 7
27 Makale Yazma 3 10 30
29 Bireysel Çalışma 15 7 105

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 TC Rejiminin kurulması sürecinde siyasi teşekkülller
2 ARMHC ve diğer oluşumlar
3 CHF kurulması ve rejimi
4 CHF'nin Tek Partiye dönüşmesi
5 TPCF
6 SCF
7 Türk Ocakları ve diğer derneklerin kapatılması
8 Arasınav
9 Tek Parti döneminin devlet ve rejim anlayışı
10 Parti-devlet kaynaşması
11 Atatürk ve İnönü dönemlerinde tek Parti uygulama örnekleri
12 Recep Peker'in Rejim Anlayışı
13 II. Dünya Savaşı ve Türk Rejimine etkileri
14 Irkçılık ve Azınlık karşıtı uygulamalar ve vergiler
15 Tek Parti'nin Halkçılık Anlayışı
16 Yarıyıl Sonu Sınavı

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1285748 Bu dersi alan öğrenci Türkiye'de demokrasinin gelişim çizgisini, yeterince gelişememe nedenlerini ve demokrasinin önündeki engelleri öğrenir.
2 1285749 Türk demokrasi ve siyasi hayatının başka ülkelerdeki demokrasi denemeleriyle alaka ve mukayesesini anlar.
3 1285750 Demokrasiyi geliştirmek için bir aydının neler yapması gerektiği konusunda fikir sahibi olur.
4 1285751 Tek Partili rejimleri tanır, demokrasinin değerini daha iyi anlar
5 1285752 Siyasi kişi ve kurumlara danışmanlık yapabilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68550 Uzmanlık alanında araştırma, analiz ve kaynak tahlili yapabilme becerisi kazanma.
2 68551 Farklı disiplinlerle ortak çalışabilme yetkinliği kazanma.
3 68552 Uzmanlık alanlarını ulusal ve uluslararası platformlarda tanıtabilme yetkinliği kazanma.
4 68553 Uzmanlık alanında araştırma, analiz ve kaynak tahlili yapabilme becerisi kazanma.
5 68554 Teknik yönlerden doktora tezi yazabilme kapasitesine sahip olma.
6 68555 Kuramsal ve yöntemsel bilgi seviyesi sayesinde alanına katkı sağlama yetkinliği kazanma.
7 68556 Teknik yönlerden doktora tezi yazabilme kapasitesine sahip olma.
8 68559 Kuramsal ve yöntemsel bilgi seviyesi sayesinde alanına katkı sağlama yetkinliği kazanma
9 68563 Alanındaki yeniliklere ve yeni fikirlere açık olma ve bu yenilikleri değerlendirme yetkinliğine sahip olma.
10 68566 Farklı disiplinlerle ortak çalışabilme yetkinliği kazanma.
11 68557 Uzmanlık alanında araştırma, analiz ve kaynak tahlili yapabilme becerisi kazanma.
12 68560 Uzmanlık alanında eleştiri ve değerlendirme yapabilme yetkinliğine sahip olma.
13 68564 Uzmanlık alanlarını ulusal ve uluslararası platformlarda tanıtabilme yetkinliği kazanma.
14 68567 Uzmanlık alanında eleştiri ve değerlendirme yapabilme yetkinliğine sahip olma.
15 68558 Akademik hayatın davranış ve etik duyarlılığına sahip olma.
16 68561 Farklı disiplinlerle ortak çalışabilme yetkinliği kazanma.
17 68565 Teknolojik gelişmeleri takip ederek, araştırma tekniklerini geliştirme.
18 68562 Alanındaki yeniliklere ve yeni fikirlere açık olma ve bu yenilikleri değerlendirme yetkinliğine sahip olma.