Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TAR734 Eski Çağ Tarihinde Devlet ve Ordu Teşkilatı 927003 1 2 8

Dersin Amacı

Eskiçağ Tarihinde kurulmuş olan devletlerin yönetim yapısı ve ordu sisteminin ortaya konulması amaçlanmaktadır. Mısır, Anadolu ve Mezopotamya’da kurulan devletlerin yönetim yapısı ve ordu teşkilatları incelenerek aralarındaki benzerlik ve farklılıklar ortaya çıkarılması amaçlanmaktadır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğr. Üyesi Okay PEKŞEN

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

YILDIRIM, Ercüment, Eski Mezopotamya’da Liderler-Krallar-Kahramanlar, İstanbul, 2017. Kınal, Füruzan., Eski Mezopotamya Tarihi, Ankara 1983. Köroğlu, Kemalettin., Eski Mezopotamya Tarihi, İstanbul 2006. Gökçek, L. Gürkan, Asurlular, Ankara, 2015. Crawford, Harriet, Sümer ve Sümerler, Ankara, 2015. Kramer, S. Noah, Tarih Sümer’de Başlar, İstanbul, 2014. Kramer, S. Noah, Sümerler, İstanbul, 2002. Oppenheim, A. Leo, Ancient Mesopotamia, Chicago, 1977. Kınal Füruzan., Eski Anadolu Tarihi, 2. Baskı, Ankara 1987. Akurgal , Ekrem., Anadolu Kültür Tarihi, 9. Baskı, Ankara 2000. ÜNAL, Ahmet, Hititler Devrinde Anadolu 1/2/3, İstanbul, 2005. KUHRT, Amelie, Eskiçağ’da Yakındoğu, İstanbul, 2013. AKURGAL, Ekrem, Anadolu Uygarlıkları, İstanbul, 2007.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

1.Eskiçağ Tarihindeki yönetim sistemleri anlatılır. 2.Eskiçağ devletlerindeki ordu sistemi açıklanır. 3.Anadolu, Mezopotamya ve Mısır arasında kıyaslamalar yapılır.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 60 1
54 Ev Ödevi 1 40 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 13 3 39
29 Bireysel Çalışma 13 3 39
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 2 5 10
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 3 10 30
54 Ev Ödevi 13 5 65

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Mezopotamya’da İlk Kent Devletlerinin Oluşumu
2 Yönetim Geleneğinin Oluşumu
3 Sumerlilerde Devlet Yönetimi ve Ordu Teşkilatı
4 Akadlılarda Devlet Yönetimi ve Ordu Teşkilatı
5 Babillilerde Devlet Yönetimi ve Ordu Teşkilatı
6 Asurlularda Devlet Yönetimi ve Ordu Teşkilatı
7 Hititlerde Devlet Yönetimi ve Ordu Teşkilatı
8 Eski Mısır’da Devlet Yönetimi ve Ordu Teşkilatı
9 Ara Sınav
10 Urartularda Devlet Yönetimi ve Ordu Teşkilatı
11 Friglerde Devlet Yönetimi ve Ordu Teşkilatı
12 Lidyalılarda Devlet Yönetimi ve Ordu Teşkilatı
13 Perslerde Devlet Yönetimi ve Ordu Teşkilatı
14 Roma’da Devlet Yönetimi ve Ordu Teşkilatı

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1295263 İlk devlet ve ordu teşkilatlarının nasıl ve hangi gerekçelerle ortaya çıkmış olduğu hakkında bilgi sahibi olma.
2 1295264 Yönetici sınıfın oluşması hakkında bilgi sahibi olunur.
3 1295265 Mezopotamya, Anadolu ve Mısır’da hakimiyet sürmüş olan medeniyetlerin devlet ve ordu teşkilat yapılarının birbirleri ile etkileşimi hakkında bilgi sahibi olma.
4 1295266 Roma’nın Devlet ve Ordu teşkilat yapısı ve bu yapının sonraki dönemlere etkisi hakkında bilgi sahibi olma.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68550 Uzmanlık alanında araştırma, analiz ve kaynak tahlili yapabilme becerisi kazanma.
2 68551 Farklı disiplinlerle ortak çalışabilme yetkinliği kazanma.
3 68552 Uzmanlık alanlarını ulusal ve uluslararası platformlarda tanıtabilme yetkinliği kazanma.
4 68553 Uzmanlık alanında araştırma, analiz ve kaynak tahlili yapabilme becerisi kazanma.
5 68554 Teknik yönlerden doktora tezi yazabilme kapasitesine sahip olma.
6 68555 Kuramsal ve yöntemsel bilgi seviyesi sayesinde alanına katkı sağlama yetkinliği kazanma.
7 68556 Teknik yönlerden doktora tezi yazabilme kapasitesine sahip olma.
8 68557 Uzmanlık alanında araştırma, analiz ve kaynak tahlili yapabilme becerisi kazanma.
9 68558 Akademik hayatın davranış ve etik duyarlılığına sahip olma.
10 68559 Kuramsal ve yöntemsel bilgi seviyesi sayesinde alanına katkı sağlama yetkinliği kazanma
11 68560 Uzmanlık alanında eleştiri ve değerlendirme yapabilme yetkinliğine sahip olma.
12 68561 Farklı disiplinlerle ortak çalışabilme yetkinliği kazanma.
13 68562 Alanındaki yeniliklere ve yeni fikirlere açık olma ve bu yenilikleri değerlendirme yetkinliğine sahip olma.
14 68563 Alanındaki yeniliklere ve yeni fikirlere açık olma ve bu yenilikleri değerlendirme yetkinliğine sahip olma.
15 68564 Uzmanlık alanlarını ulusal ve uluslararası platformlarda tanıtabilme yetkinliği kazanma.
16 68565 Teknolojik gelişmeleri takip ederek, araştırma tekniklerini geliştirme.
17 68566 Farklı disiplinlerle ortak çalışabilme yetkinliği kazanma.
18 68567 Uzmanlık alanında eleştiri ve değerlendirme yapabilme yetkinliğine sahip olma.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 5 5 5 5 4 4 4 5 4 5 4 4 5 4 5 4
2 3 4 5 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 4 5 3 4 3
3 4 5 5 4 4 4 4 5 5 5 5 3 3 4 5 4 4 5
4 4 5 5 5 5 4 4 4 5 5 3 5 4 4 5 5 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek