Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TDE710 Karşılaştırmalı Çağdaş Türk Lehçeleri 927003 1 2 6

Dersin Amacı

Çağdaş Türk lehçelerini tanımak. Çağdaş Türk lehçelerinin karakteristik özelliklerin bilmek.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğr. Üyesi Salih DEMİRBİLEK

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Çağdaş Türk Lehçeleri. Ahmet BURAN- Ercan ALKAYA. Akçağ Yayınları. Ed. Ahmet B. ERCİLASUN. Türk Lehçeleri Grameri. Akçağ Yayınları. Türk Dilleri. Talat TEKİN - Mehmet ÖLMEZ. BilgeSu Yayınları.

Dersin İçeriği

Çağdaş Türk lehçelerini tanır. Çağdaş Türk lehçelerinin karakteristik özelliklerini bilir.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 60 1
5 Derse Katılım 1 20 1
54 Ev Ödevi 1 20 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 5 14 70
2 Final Sınavı 4 20 80

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Dil, lehçe, şive kavramları
2 Çağdaş Türk lehçelerinin oluşumu, sınıflandırılması
3 Türk dilinin uzak lehçeleri
4 Çağdaş Oğuz grubu lehçeleri
5 Çağdaş Kıpçak grubu lehçeleri
6 Çağdaş Karluk grubu lehçeleri
7 Çağdaş Altay grubu lehçeleri
8 Azeri Türkçesinin gramatikal özellikleri
9 Ara sınav
10 Türkmen Türkçesinin gramatikal özellikleri
11 Kazak Türkçesinin gramatikal özellikleri
12 Kırgız Türkçesinin gramatikal özellikleri
13 Özbek Türkçesinin gramatikal özellikleri
14 Yeni Uygur Türkçesinin gramatikal özellikleri

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1547473 Çağdaş Türk lehçelerini bilir.
2 1547474 Çağdaş Türk lehçelerinin karakteristik gramer özelliklerini bilir.
3 1547475 Çağdaş Türk lehçeleri ile ilgili başlıca kaynakları tanır.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 78225 Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı çatısı altındaki bir bilim alanında edindiği bilgileri “uzmanlık” düzeyinde geliştirir.
2 78226 Uzmanlık gerektiren sorunları, bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak çözümler.
3 78227 Alanındaki bir sorunun temelini araştırıp tesbit eder, yöntem geliştirip çözme, sonuçları değerlendirme ve gerektiğinde uygulayabilme becerisi kazanır.
4 78228 Hazırladığı seminer, makale ve tez çalışmalarında daima şu kavramların ard alanındaki yaklaşımlar doğrultusunda hareket eder: Özgünlük, disiplinlerarasılık, bilim etiği, eleştirel düşünme, çıkarım-tespit merkezli yaklaşım, sorun çözme.
5 78229 Doktora seviyesinde hazırladığı tezde, ilgili bilim alanında ya bir yenilik getirmeye ya da önemli sayılabilecek bir boşluğu kapatmaya çalışır.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5
Öğrenme Çıktısı
1 5 4 4 4 5
2 5 4 4 4 5
3 5 4 4 4 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek