Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TDE735 Büyü, Sihir ve İnançlar 927003 1 2 6

Dersin Amacı

Geleneklerin temelini olusturan inanç ve ritüellerin kaynagına inmek.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğr. Üyesi Ömer SARAÇ

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

AYDIN, Mehmet (1995); “Fal”, Türkiye Diyanet Vakfı slâm Ansiklopedisi (12), İstanbul, 134-138. BOYRAZ, Seref (2006); Fal Kitabı Melhemeler ve Türk Halk Kültürü, İstanbul. COSKUN, Arif (1995); İslâm’a Göre Sihir, Cin Çarpması Teshis ve Tedavi Usulleri, İstanbul. HANÇERLOGLU, Orhan (1975); nanç Sözlügü Dinler-Mezhepler-Tarikatler- Efsaneler, İstanbul. İNAN, Abdülkadir (2000); Tarihte ve Bugün Samanizm Materyaller ve Arastırmalar, Ankara. KALAFAT, Yasar (2004); Altay’lardan Anadolu’ya Kamizm Samanizm, İstanbul. ÖRNEK, Sedat Veyis (1971); 100 Soruda İkellerde Din, Büyü, Sanat, Efsane, İstanbul. ÖZBEK, Yusuf (1994); İslâm Açısından Sihir, İstanbul. ÖZTÜRK, smail (1982); “Gözdegmesi (Nazar) nancı ve Gözboncugunun Tarihçesi”, Türk Folkloru, 4(39): 3-6. ROUX, Jean-Paul (2002); Türklerin ve Mogolların Eski Dini, İstanbul. SEZER, Sennur (1998); Osmanlı’da Fal ve Falnameler, İstanbul. ULLMANN, Manfred (1994); İslâm Kültür Tarihinde Maji, İstanbul.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

Türk Halk nançlarının Kaynakları, Eski Türk nançları, Geçis Dönemleri ve Bunlara Bağlı İnanç ve Büyüsel Uygulamalar, Yagmur Duası Ritüeli

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 20 20
2 Final Sınavı 1 30 30
5 Derse Katılım 5 3 15
10 Tartışma 5 3 15
28 Makale Kritik Etme 5 4 20
34 Okuma 10 5 50

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Büyü, Sihir ve Tılsım
2 Büyü, Fal ve Kehanet
3 Tılsım Çesitleri
4 Büyünün İşlevi ve Çeşitleri
5 Eski Kültürlerde Büyü, Sihir, Fal ve Tılsım
6 Eski Türklerde Büyü, Sihir, Fal ve Tılsım büyü ve büyü ile ilgili uygulamalar.pdf
7 Günümüzde Anadolu’da Büyü büyü ve büyü ile ilgili uygulamalar.pdf
8 Falnameler, Falcılık ve Falcılar falname.pdf
9 Eski Türk İnanç Sistemi ESKİ TÜRK İNANÇ SİSTEMİ.pdf
10 Ara sınav
11 Samanizm ve Kamizm
12 Türk Halk İnançlarının Temel Karakteristiği
13 Çocuk Kırklaması ve Yagmur Duası Ritüeli
14 Din, Büyü, Sanat ve Efsane iliskisi

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1524339 İlkellerde Din, Büyü, Sanat, Efsane konularında bilgi edinimini sağlamak.
2 1524340 Türk Folklorunun büyüsel, sihirsel içerikli inanç ve ritüellerinin tanınmasını saglamak.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 78225 Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı çatısı altındaki bir bilim alanında edindiği bilgileri “uzmanlık” düzeyinde geliştirir.
2 78226 Uzmanlık gerektiren sorunları, bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak çözümler.
3 78227 Alanındaki bir sorunun temelini araştırıp tesbit eder, yöntem geliştirip çözme, sonuçları değerlendirme ve gerektiğinde uygulayabilme becerisi kazanır.
4 78228 Hazırladığı seminer, makale ve tez çalışmalarında daima şu kavramların ard alanındaki yaklaşımlar doğrultusunda hareket eder: Özgünlük, disiplinlerarasılık, bilim etiği, eleştirel düşünme, çıkarım-tespit merkezli yaklaşım, sorun çözme.
5 78229 Doktora seviyesinde hazırladığı tezde, ilgili bilim alanında ya bir yenilik getirmeye ya da önemli sayılabilecek bir boşluğu kapatmaya çalışır.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5
Öğrenme Çıktısı
1 4 4 4 4 4
2 4 4 4 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek