Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TİB703 Kur'an Araştırmalarında Yeni Yaklaşımlar 927003 1 1 6

Dersin Amacı

Kur’an araştırmalarında yeni yaklaşımlar konusunda yeterli düzeyde bilgi vermektir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. İshak YAZICI, Prof. Dr. Mehmet OKUYAN, Prof. Dr. Mustafa ÜNVER

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

* Zerkeşî, Bedrüddin, el-Burhân fî ‘Ulûmi’l-Kur’an, Mısır, 1392/1972. * Kasımî, Muhammed Cemalüddin, Mehâsinü’t-Te’vîl, Kahire, 1424 /2003. * Yazıcı, İshak, Edip Yüksel ve Muhammed Esed’in Meallarine Eleştirel Bir İnceleme, Ankara, 2007. * Yazıcı, Tefsir Eğitim ve Öğretiminde Kur’an Dili Arapça ile ‘Ulûmu’l-Kur’an İnceliklerine Dikkat Etmenin Önemi ve İlkeye Aykırı Bazı Yorumlar, Bursa, 2007.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
2 Final Sınavı 1 3 3
5 Derse Katılım 14 3 42
27 Makale Yazma 3 10 30
29 Bireysel Çalışma 15 5 75

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Dersin tanımı, önemi, amacı yöntemi ve kaynakları
2 Kur’an’ın yorum ilkeleri ve bu ilkelere aykırı yaklaşımlar ve tenkidi
3 Kur’an’da geçen “teveffi” kavramı, bununla ilgili farklı yorumlar ve tenkidi
4 Ahiret alemine ilişkin mecazi ve sembolik yaklaşımlar ve tenkidi
5 Cehennem azabı hakkındaki farklı yaklaşımlar ve tenkidi
6 Cennet nimetlerine sembolik anlatımlar olarak görme ve bunun tenkidi
7 Hadler konusundaki modernist yaklaşımlar ve tenkidi
8 Zina ve kısas suçlarının cezalarına yönelik yaklaşımlar ve tenkidi
9 Ara sınavı
10 Kur’an’ın temel ilkelerinin değiştirilebileceğine dair yaklaşımlar ve tenkidi
11 Kur’an kıssalarına yönelik modernist yaklaşımlar ve tenkidi
12 Nüzul sebeplerinin tarihselci zihniyetle değerlendirilmesi ve tenkidi
13 Tarihselci ve modernist zihniyete sahip olanların Kur’an’a bakış açıları ve tenkidi
14 Genel değerlendirme
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1385601 Kur’an araştırmalarında hangi ilimlerle donanmak gerektiği noktasında yeterli düzeyde bilgi elde eder.
2 1393030 Kur’an’ın sağlıklı anlaşılması için usûl ve yorum ilkelerine bağlı kalmanın önemini kavrar.
3 1374946 Güncel araştırmalar arasında söz konusu ilkelere aykırı yapılan yorumları eleştirecek ve doğru olan yaklaşım tarzını da bulabilecek bir bilimsel kanaate sahip olur.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 75400 Alanına ait klasik ve güncel literatürü tanıma, okuyup anlama ve yorumlayabilme.
2 75401 Kaynak dillerdeki (Arapça, Farsça ve Osmanlıca ) metinleri inceleyebilme ve onlardan yararlanabilme.
3 75403 Alana ait metodolojiyi kavrama ve doğru kullanabilme ,
4 75411 Araştırma konusunun tespiti, araştırılması, yazılması ve değerlendirilmesi aşamasında mesleki etik ve sorumluluk bilinci içersinde davranabilme.
5 75402 Alana ait bilgilerin sahihliğini ve kaynak değerini tespit edebilme.
6 75410 Alana ait bilim dalları kapsamında disiplinler arası çalışma yapabilme.
7 75405 Alana ait tarihsel gelişimi ve aşamaları kavrama.
8 75404 Alana ait sorunları tespit edebilme,
9 75407 Alana ait terminolojiyi anlama ve doğru kullanabilme.
10 75406 Alana ait mesleki formasyonu kazanma ve bilgiyi yerinde kullanabilme ve yeni oluşumlara uyarlayabilme ,
11 75409 Yazılı ve sözlü bilimsel sunum yapabilme.
12 75408 Bilimsel yöntemlere uygun olarak yazı yazabilme,