Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TİB705 Kur'an İlimleri 927003 1 1 6

Dersin Amacı

Bu dersin temel amacı Tefsir İlim Dalı’nda Doktora yapan öğrencilerin Kur’ân İlimleri hakkında Kur’ân’ın maksadına uygun bilgi sahibi olmalarını sağlamakdır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Mehmet OKUYAN, Doç. Dr. Mustafa KARA

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

* Âlûsî, Rûhu’l-Meânî, Bulak, 1301. * Bayraklı, Bayraktar, Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur’ân Tefsîri, Bayraklı Yayınları, İstanbul, 2006. * Râzî, Mefâtihu’l-Ğayb, İstanbul, 1307. * Yazır, Muhammed Hamdi, Hak Dini Kur’ân Dili, İstanbul, 1935.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Bu derste Kur’ân İlimleri inceleme konusu yapılmaktadır.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
27 Makale Yazma 1 60 1
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 40 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
2 Final Sınavı 1 3 3
5 Derse Katılım 14 3 42
27 Makale Yazma 3 10 30
29 Bireysel Çalışma 15 5 75

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Kur’ân İlimlerine Giriş
2 Introduction to Quranic Sciences
3 Kur’ân’da Yeminler
4 Kur’ân’da Kıssalar
5 Kur’ân’da Tekrarlar
6 Kur’ân’da Meseller
7 Hakikat ve Mecaz
8 Müşkilü’l-Kur’ân Mücmel ve Mübeyyen
9 Vücûh ve Nezâir
10 Kur’ân’da Müphemler
11 Halku’l-Kur’ân
12 Kur’ân’da Hitaplar
13 Kur’ân’ın Faziletleri
14 Genel Değerlendirme

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1382689 Alanın ana kaynaklarında sunulan bilginin kaynak değerini kavrayabilme.
2 1388782 Alanını farklı yönlerden inceleyebilme ve sebep sonuç ilişkisi bağlamında bilgi düzeyinde analiz ve sentezler yapabilme.
3 1387710 Alana ait klasik ve modern araştırma yöntemlerini kullanarak farklı alanlarda özgün sonuçlar üretebilme.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 75400 Alanına ait klasik ve güncel literatürü tanıma, okuyup anlama ve yorumlayabilme.
2 75401 Kaynak dillerdeki (Arapça, Farsça ve Osmanlıca ) metinleri inceleyebilme ve onlardan yararlanabilme.
3 75403 Alana ait metodolojiyi kavrama ve doğru kullanabilme ,
4 75411 Araştırma konusunun tespiti, araştırılması, yazılması ve değerlendirilmesi aşamasında mesleki etik ve sorumluluk bilinci içersinde davranabilme.
5 75402 Alana ait bilgilerin sahihliğini ve kaynak değerini tespit edebilme.
6 75410 Alana ait bilim dalları kapsamında disiplinler arası çalışma yapabilme.
7 75405 Alana ait tarihsel gelişimi ve aşamaları kavrama.
8 75404 Alana ait sorunları tespit edebilme,
9 75407 Alana ait terminolojiyi anlama ve doğru kullanabilme.
10 75406 Alana ait mesleki formasyonu kazanma ve bilgiyi yerinde kullanabilme ve yeni oluşumlara uyarlayabilme ,
11 75409 Yazılı ve sözlü bilimsel sunum yapabilme.
12 75408 Bilimsel yöntemlere uygun olarak yazı yazabilme,

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 5 4 5 4 5 5 4 5 5 5 5 4
2 5 5 5 4 5 5 4 4 4 5 5 4
3 5 4 4 5 5 4 4 5 5 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek