Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TİB706 Kuran'A Göre Kadın ve Aile Kurumu 927003 1 1 6

Dersin Amacı

Kur’an’da yer alan kadın ve aile kurumu konusunda yeterli düzeyde bilgi vermektir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. Hayrettin ÖZTÜRK

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

* Derveze, İzzet, ed-Düstûru’l-Kur’ânî ve’s-Sünnetü’n-Nebeviyye fî Şuûni’l-Hayât, Beyrut, 1401/1981. * Zuhayli, Vehbe, İslam Fıkıh Ansiklopedisi, İstanbul, 1994.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Kur’an’daki kadın ve aile kurumuna ilişkin hükümlerin neler olduğunu detaylı bir biçimde ele almayı konu edinir.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
2 Final Sınavı 1 3 3
5 Derse Katılım 14 3 42
27 Makale Yazma 3 10 30
29 Bireysel Çalışma 15 5 75

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Dersin tanımı, önemi, amacı yöntemi ve kaynakları
2 Kur’an’ın aile müessesine verdiği önem https://cdn.islamansiklopedisi.org.tr/dosya/2/C02000734.pdf
3 Kur’an’da evlenme ve boşanma hükümleri https://cdn.islamansiklopedisi.org.tr/dosya/33/C33010791.pdf
4 Kur’an’a göre evlenilmesi yasak olan kimseler https://cdn.islamansiklopedisi.org.tr/dosya/33/C33010791.pdf
5 Kan ve süt hısımlığı https://cdn.islamansiklopedisi.org.tr/dosya/37/C37012160.pdf
6 Sahih, fasit ve batıl evlilikler https://cdn.islamansiklopedisi.org.tr/dosya/33/C33010791.pdf
7 Eşler arasında denklik (küfüv) https://cdn.islamansiklopedisi.org.tr/dosya/33/C33010791.pdf
8 Nikahın velilerin izni ile şahitlerin huzurunda kıyılması https://cdn.islamansiklopedisi.org.tr/dosya/33/C33010791.pdf
9 Ara sınavı
10 Mehir ve nevileri https://cdn.islamansiklopedisi.org.tr/dosya/28/C28009237.pdf
11 Eşler arası anlaşmazlıkların hakem yoluyla giderilmesi https://cdn.islamansiklopedisi.org.tr/dosya/39/C39012974.pdf
12 Boşanma ve hükümleri https://cdn.islamansiklopedisi.org.tr/dosya/39/C39012974.pdf
13 Boşanan kadının iddet bekleme yükümlülüğü ve nafaka hakkı https://cdn.islamansiklopedisi.org.tr/dosya/39/C39012974.pdf
14 Genel değerlendirme

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1393244 Kadın ve aile kurumu hakkında yeterli düzeyde bilgi elde eder.
2 1396058 Kur’an’ın kadına ve mutlu bir aile düzenine ne denli önem verdiği noktasında nitelikli birikime sahip olur.
3 1378324 Ailenin toplum düzeni ve huzuru açısından üstlendiği işlev konusunda sosyolojik bağlantılar kurar.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 75400 Alanına ait klasik ve güncel literatürü tanıma, okuyup anlama ve yorumlayabilme.
2 75401 Kaynak dillerdeki (Arapça, Farsça ve Osmanlıca ) metinleri inceleyebilme ve onlardan yararlanabilme.
3 75403 Alana ait metodolojiyi kavrama ve doğru kullanabilme ,
4 75411 Araştırma konusunun tespiti, araştırılması, yazılması ve değerlendirilmesi aşamasında mesleki etik ve sorumluluk bilinci içersinde davranabilme.
5 75402 Alana ait bilgilerin sahihliğini ve kaynak değerini tespit edebilme.
6 75410 Alana ait bilim dalları kapsamında disiplinler arası çalışma yapabilme.
7 75405 Alana ait tarihsel gelişimi ve aşamaları kavrama.
8 75404 Alana ait sorunları tespit edebilme,
9 75407 Alana ait terminolojiyi anlama ve doğru kullanabilme.
10 75406 Alana ait mesleki formasyonu kazanma ve bilgiyi yerinde kullanabilme ve yeni oluşumlara uyarlayabilme ,
11 75409 Yazılı ve sözlü bilimsel sunum yapabilme.
12 75408 Bilimsel yöntemlere uygun olarak yazı yazabilme,

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5
2 4 4 4 5 4 4 5 4 4 5 4 4
3 4 5 5 4 5 5 4 4 5 4 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek