Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TİB707 Kuran'A Göre Toplumsal Suçlar 927003 1 1 6

Dersin Amacı

Kur’an’da yer alan toplumsal suçlar konusunda yeterli düzeyde bilgi vermektir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Mehmet OKUYAN

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

* Derveze, İzzet, ed-Düstûru’l-Kur’ânî ve’s-Sünnetü’n-Nebeviyye fî Şuûni’l-Hayât, Beyrut, 1401/1981. * Zuhayli, Vehbe, İslam Fıkıh Ansiklopedisi, İstanbul, 1994.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Kur’an’daki toplumsal suçların neler olduğunu detaylı bir biçimde ele almayı konu edinir.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
2 Final Sınavı 1 3 3
5 Derse Katılım 14 3 42
27 Makale Yazma 3 10 30
29 Bireysel Çalışma 15 5 75

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Dersin tanımı, önemi, amacı yöntemi ve kaynakları Yok Yok Ders hakkında genel bilgi.pdf
2 Had ve ta’zir kavramlarının tanımı Yok Yok Had.pdf
Tazir.pdf
3 Had kapsamına giren suçlar Yok Yok Had.pdf
4 Adam öldürme ve cezası Yok Yok Kısas.pdf
5 Dinden dönme ve cezası Yok Yok Ridde.pdf
6 Terör suçu ve cezası Yok Yok Terör suçu.pdf
7 Devlete ayaklanma suçu ve cezası Yok Yok Bağy.pdf
8 Zina suçu ve cezası Yok Yok Zina.pdf
9 Ara sınavı
10 Eşcinsellik suçu ve cezası Yok Yok Eşcinsellik.pdf
11 Hırsızlık suçu ve cezası Yok Yok Hırsızlık.pdf
12 Namuslu birine iftira atma suçu ve cezası Yok Yok Kazf.pdf
13 Alkollü ve uyuşturucu maddeleri kullanma suçu ve cezası Yok Yok İçki.pdf
14 Final sınavı

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1383755 Toplumsal suçlar hakkında yeterli düzeyde bilgi elde eder.
2 1381670 Söz konusu suçlara verilen cezaların gerekçeleri hakkında nitelikli birikime sahip olur.
3 1349985 Toplumsal suçlara verilen cezalarla ilgili olarak hukuki ve sosyolojik açılardan bağlar kurar.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 75400 Alanına ait klasik ve güncel literatürü tanıma, okuyup anlama ve yorumlayabilme.
2 75401 Kaynak dillerdeki (Arapça, Farsça ve Osmanlıca ) metinleri inceleyebilme ve onlardan yararlanabilme.
3 75403 Alana ait metodolojiyi kavrama ve doğru kullanabilme ,
4 75411 Araştırma konusunun tespiti, araştırılması, yazılması ve değerlendirilmesi aşamasında mesleki etik ve sorumluluk bilinci içersinde davranabilme.
5 75402 Alana ait bilgilerin sahihliğini ve kaynak değerini tespit edebilme.
6 75410 Alana ait bilim dalları kapsamında disiplinler arası çalışma yapabilme.
7 75405 Alana ait tarihsel gelişimi ve aşamaları kavrama.
8 75404 Alana ait sorunları tespit edebilme,
9 75407 Alana ait terminolojiyi anlama ve doğru kullanabilme.
10 75406 Alana ait mesleki formasyonu kazanma ve bilgiyi yerinde kullanabilme ve yeni oluşumlara uyarlayabilme ,
11 75409 Yazılı ve sözlü bilimsel sunum yapabilme.
12 75408 Bilimsel yöntemlere uygun olarak yazı yazabilme,

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 4 4 3 5 3 4 4 4 5 4 3 5
2 3 4 5 4 5 3 4 5 2 5 3 4
3 5 4 4 5 3 4 4 5 4 4 5 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek