Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TİB708 Kur'an'a Göre Kabir ve Ahiret İnancı 927003 1 1 6

Dersin Amacı

Bu dersin temel amacı Tefsir İlim Dalı’nda Doktora yapan öğrencilerin Kur’ân’a Göre Kabir Ahiret İnancı hakkında Kur’ân’ın maksadına uygun bilgi sahibi olmalarını sağlamaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Mehmet OKUYAN

Ön Koşul Dersleri

Kur’ân’a Göre Kabir Ahiret İnancı hakkında genel bir bilgi sahibi olmak

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

* Âlûsî, Rûhu’l-Meânî, Bulak, 1301. * Bayraklı, Bayraktar, Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur’ân Tefsîri, Bayraklı Yayınları, İstanbul, 2006. * Râzî, Mefâtihu’l-Ğayb, İstanbul, 1307. * Yazır, Muhammed Hamdi, Hak Dini Kur’ân Dili, İstanbul, 1935.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Bu derste Kur’ân’a Göre Kabir Ahiret İnancı inceleme konusu yapılmaktadır.

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
2 Final Sınavı 1 3 3
5 Derse Katılım 14 3 42
27 Makale Yazma 3 10 30
29 Bireysel Çalışma 15 5 75

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 İnsanın Dünyaya Gelişi (Doğum)
2 Dünya Hayatı
3 İnanç İlkeleri
4 İbadet İlkeleri
5 Ahlak İlkeleri
6 Ölüm Gerçeği ve Kabir Hayatı
7 Kıyamet
8 Mahşer Günü
9 Hesap-Mizan
10 Amel Defteri
11 Mükafat-Ceza
12 Cennet
13 Cehennem
14 Genel Değerlendirme
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
58481 1133572 Alanın ana kaynaklarında sunulan bilginin kaynak değerini kavrayabilme.
58482 1139695 Din dilinin anlatım aracı olarak kullandığı temsiller, simgeler vb.ini fark edebilme bilincine sahip olma.
58483 1141539 Alanına ait sorunların kaynağı ve çözümü konusunda disiplinler arası hipotezler oluşturabilme yeteneği kazanabilme.
58484 1144779 Alanını farklı yönlerden inceleyebilme ve sebep sonuç ilişkisi bağlamında bilgi düzeyinde analiz ve sentezler yapabilme.
58485 1129719 Alanın kaynaklarında mevcut bilgilerin istismarının farkına varabilme ve bunu tashih edecek bilince sahip olma.
58487 1142067 Günümüz toplumlarının dine dair gereksinimlerini mevcut tanımlamalar çerçevesinde belirleyebilme, yeni araştırmalarla gelişimine katkı sağlayabilme.
58493 1154800 Alanıyla ilgili araştırmalarda ortaya çıkan sonuçların küresel ve toplumsal etkilerini sebep sonuç ilişkisi bağlamında kavrayabilme.
58495 1159244 Çağın din, mezhep ve fikir akımları hakkında temel İslami kaynaklar ışığında değerlendirmeler yapabilme.
58501 1162785 Alana ait klasik ve modern araştırma yöntemlerini kullanarak farklı alanlarda özgün sonuçlar üretebilme.
58505 1171089 Alanında yapmış olduğu bilimsel araştırmayı kaynak dilinde (Arapça) yazabilme becerisine sahip olma.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 67668 Alanına ait klasik ve güncel literatürü tanıma, okuyup anlama ve yorumlayabilme.
2 67669 Kaynak dillerdeki (Arapça, Farsça ve Osmanlıca ) metinleri inceleyebilme ve onlardan yararlanabilme.
3 67671 Alana ait metodolojiyi kavrama ve doğru kullanabilme ,
4 67679 Araştırma konusunun tespiti, araştırılması, yazılması ve değerlendirilmesi aşamasında mesleki etik ve sorumluluk bilinci içersinde davranabilme.
5 67670 Alana ait bilgilerin sahihliğini ve kaynak değerini tespit edebilme.
6 67678 Alana ait bilim dalları kapsamında disiplinler arası çalışma yapabilme.
7 67673 Alana ait tarihsel gelişimi ve aşamaları kavrama.
8 67672 Alana ait sorunları tespit edebilme,
9 67675 Alana ait terminolojiyi anlama ve doğru kullanabilme.
10 67674 Alana ait mesleki formasyonu kazanma ve bilgiyi yerinde kullanabilme ve yeni oluşumlara uyarlayabilme ,
11 67677 Yazılı ve sözlü bilimsel sunum yapabilme.
12 67676 Bilimsel yöntemlere uygun olarak yazı yazabilme,