Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TİB709 Kur'an'A Göre Mü'Min-Gayr-I Müslim İlişkisi 927003 1 1 6

Dersin Amacı

Kur’ân ekseninde mü’min - gayr-ı müslim ilişkilerini sağlıklı bir şekilde öğrenciye kavratmak

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. İshak YAZICI

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. Cassâs, Ahkâmu’l-Kur’ân, Beyrut, 1985. 2. İbn Arabî, Ahkâmu’l-Kur’ân, Beyrut, 1967. 3. İmam Şafii, Ahkâmu’l-Kur’ân, Beyrut, 1975. 4. Sâbûnî, Ravâi‘u’l-Beyân, Beyrut, 1980.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
2 Final Sınavı 1 3 3
5 Derse Katılım 14 3 42
27 Makale Yazma 3 10 30
29 Bireysel Çalışma 15 5 75

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Kur’ân’ın iman konusuna verdiği önem
2 Mekkî surelerde işlenen temel konular ve tevhid akidesi
3 Mekkî surelerin karakteristik özellikleri
4 Kur’ân’ın diğer din mensuplarına bakış açısı
5 Hıristiyan ve Yahudilerin Kur’ân’da “Ehl-i Kitâb” olarak anılmalarının sebebi
6 Mekkî surelerde ele alınan mü’min-gayrı Müslim ilişkileri
7 Medenî surelerde düzenlenen gayrı Müslim ilişkileri
8 Ehl-i kitâba tanınan cani mal, ırz güvencesi ve inanç hürriyeti
9 Ehl-i kitâbın ibadet özgürlüğü
10 Ara Sınav
11 Ehl-i kitâbla savaşın hangi şartlarda gündeme gelebileceği
12 “Dâru’l-İslam”, “Dâru’l-Harp” kavramları ve şartları
13 Ehl-i kitabın kadınlarıyla evlenmenin hükmü
14 Ehl-i kitabın yiyeceklerinin mü’minlere helal oluşu
15
16

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 75400 Alanına ait klasik ve güncel literatürü tanıma, okuyup anlama ve yorumlayabilme.
2 75401 Kaynak dillerdeki (Arapça, Farsça ve Osmanlıca ) metinleri inceleyebilme ve onlardan yararlanabilme.
3 75403 Alana ait metodolojiyi kavrama ve doğru kullanabilme ,
4 75411 Araştırma konusunun tespiti, araştırılması, yazılması ve değerlendirilmesi aşamasında mesleki etik ve sorumluluk bilinci içersinde davranabilme.
5 75402 Alana ait bilgilerin sahihliğini ve kaynak değerini tespit edebilme.
6 75410 Alana ait bilim dalları kapsamında disiplinler arası çalışma yapabilme.
7 75405 Alana ait tarihsel gelişimi ve aşamaları kavrama.
8 75404 Alana ait sorunları tespit edebilme,
9 75407 Alana ait terminolojiyi anlama ve doğru kullanabilme.
10 75406 Alana ait mesleki formasyonu kazanma ve bilgiyi yerinde kullanabilme ve yeni oluşumlara uyarlayabilme ,
11 75409 Yazılı ve sözlü bilimsel sunum yapabilme.
12 75408 Bilimsel yöntemlere uygun olarak yazı yazabilme,