Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TİB710 Kur'an'da Çokanlamlılık ve Eşanlamlılık 927003 1 1 6

Dersin Amacı

Bu dersin temel amacı Tefsir İlim Dalı’nda Doktora yapan öğrencilerin Kur’ân’da Çokanlamlılık ve Eşanlamlılık hakkında Kur’ân’ın maksadına uygun bilgi sahibi olmalarını sağlamaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Mehmet OKUYAN

Ön Koşul Dersleri

Kur’ân’da Çokanlamlılık ve Eşanlamlılık hakkında genel bir bilgi sahibi olmak

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

* Âlûsî, Rûhu’l-Meânî, Bulak, 1301. * Bayraklı, Bayraktar, Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur’ân Tefsîri, Bayraklı Yayınları, İstanbul, 2006. * Okuyan, Mehmet, Kur’ân’da Vücûh ve Nezâir –Çok Anlamlı Kelimeler ve Edatlar-, Etüt Yayınları, Samsun, 2007. * Râzî, Mefâtihu’l-Ğayb, İstanbul, 1307. * Yazır, Muhammed Hamdi, Hak Dini Kur’ân Dili, İstanbul, 1935.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Bu derste Kur’ân’da Çokanlamlılık ve Eşanlamlılık inceleme konusu yapılmaktadır.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
1 Ara Sınav 1 40 1
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 60 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
2 Final Sınavı 1 3 3
5 Derse Katılım 14 3 42
27 Makale Yazma 3 10 30
29 Bireysel Çalışma 15 5 75

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Kur’ân İlimleri Terimi
2 Kur’ân İlimlerinin Doğuşu
3 Kur’ân İlimlerinin Tedvini
4 Kur’ân İlimleri
5 Vücûh ve Nezâir İlminin Tarifi ve Doğuşu
6 Vücûh ve Nezâir İlmine Dair Yazılan Eserler
7 Fıkıh Usûlü İlminde Vücûh ve Nezâir
8 Hadis Usûlü İlminde Vücûh ve Nezâir
9 Vücûh ve Nezâir İlminin Kur’ân’ı Anlamaya Katkısı
10 Kur’ân’da Çok Anlamlı Kelimeler
11 Kur’ân’da Çok Anlamlı Kelimeler
12 Kur’ân’da Çok Anlamlı Kelimeler
13 Kur’ân’da Çok Anlamlı Edatlar
14 Genel Değerlendirme
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
58584 1386109 Alanın ana kaynaklarında sunulan bilginin kaynak değerini kavrayabilme.
58585 1400818 -Din dilinin anlatım aracı olarak kullandığı temsiller, simgeler vb.ini fark edebilme bilincine sahip olma.
58586 1406888 Alanına ait sorunların kaynağı ve çözümü konusunda disiplinler arası hipotezler oluşturabilme yeteneği kazanabilme.
58587 1406898 Alanını farklı yönlerden inceleyebilme ve sebep sonuç ilişkisi bağlamında bilgi düzeyinde analiz ve sentezler yapabilme.
58588 1383693 Alanın kaynaklarında mevcut bilgilerin istismarının farkına varabilme ve bunu tashih edecek bilince sahip olma.
58864 1400423 Günümüz toplumlarının dine dair gereksinimlerini mevcut tanımlamalar çerçevesinde belirleyebilme, yeni araştırmalarla gelişimine katkı sağlayabilme.
58865 1404796 Alanıyla ilgili araştırmalarda ortaya çıkan sonuçların küresel ve toplumsal etkilerini sebep sonuç ilişkisi bağlamında kavrayabilme.
58867 1349335 Çağın din, mezhep ve fikir akımları hakkında temel İslami kaynaklar ışığında değerlendirmeler yapabilme.
58869 1365749 Alana ait klasik ve modern araştırma yöntemlerini kullanarak farklı alanlarda özgün sonuçlar üretebilme.
58882 1392495 Alanında yapmış olduğu bilimsel araştırmayı kaynak dilinde (Arapça) yazabilme becerisine sahip olma.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 75400 Alanına ait klasik ve güncel literatürü tanıma, okuyup anlama ve yorumlayabilme.
2 75401 Kaynak dillerdeki (Arapça, Farsça ve Osmanlıca ) metinleri inceleyebilme ve onlardan yararlanabilme.
3 75403 Alana ait metodolojiyi kavrama ve doğru kullanabilme ,
4 75411 Araştırma konusunun tespiti, araştırılması, yazılması ve değerlendirilmesi aşamasında mesleki etik ve sorumluluk bilinci içersinde davranabilme.
5 75402 Alana ait bilgilerin sahihliğini ve kaynak değerini tespit edebilme.
6 75410 Alana ait bilim dalları kapsamında disiplinler arası çalışma yapabilme.
7 75405 Alana ait tarihsel gelişimi ve aşamaları kavrama.
8 75404 Alana ait sorunları tespit edebilme,
9 75407 Alana ait terminolojiyi anlama ve doğru kullanabilme.
10 75406 Alana ait mesleki formasyonu kazanma ve bilgiyi yerinde kullanabilme ve yeni oluşumlara uyarlayabilme ,
11 75409 Yazılı ve sözlü bilimsel sunum yapabilme.
12 75408 Bilimsel yöntemlere uygun olarak yazı yazabilme,