Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TİB719 Hadiste Tenakuz ve İhtilaf 927003 1 1 6

Dersin Amacı

Hadiste gerek rivayetler arasında, gerekse diğer deliller arasında görülen uyumsuzluklar mahiyetini ve çözümünü anlamak

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Yunus MACİT

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

KİTAPLAR İsmail L.Çakan, Hadisler Arasında Görülen İhtilaflar ve Çözüm Yolları, Hadis Müdafaası, İbn Kuteybe, çev. Hayri Kırbaşoğlu Şafii, İhtilafü'l-hadis, MAKALELER Çakan, İsmail L. , Hadis Usulü Kitaplarında “İhtilâfu’l-Hadis”, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 1986, sayı: 4, s. 75-116 Özçelik, Harun, Hadislerde Lafız İhtilafına Farklı Yaklaşımlar Ve Çözüm Metodları Üzerine, Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2007, sayı: 27, s. 179-201 Yıldız, Abdullah, Serahsî’nin (483/1090) Hadis Anlayışı-II: Nesh ve İhtilâfu’l-Hadisle Alakalı Meseleler, Harran Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 1999, sayı: 5, s. 255-298. Aktepe, İshak Emin , İmam Şafiî’nin Hadisler Arasında Görülen Çelişkilere Bakışı, Hadis Tetkikleri Dergisi, 2006, cilt: IV, sayı: 2, s. 55-80.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

İhtilafu-hadis kavramı ve kaynakları, Muhtelifü-hadis İlmiin doğuşu ve önemi, Hadisler arasındaki ihtilaf, İhtilafın sebepleri, Hadisin diğer delillerle ihtilafı, İhtilafı giderme yolları.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 13 3 39
27 Makale Yazma 1 20 20
29 Bireysel Çalışma 13 3 39
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 7 7
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 10 10
34 Okuma 1 35 35

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 İhtilafü'l-hadis kavramı, önemi konusu ve kapsamı
2 Muhtelifü'l-hadis ilminin doğuşu
3 Muhtelifü'l-hadis ilminin kaynakları
4 İhtilafü'l-hadisin görünen sebepleri (Vurud kaynağı, …)
5 İhtilafü'l-hadisin görünen sebepleri (Ravi)
6 İhtilafü'l-hadisin görünen sebepleri (Rivayet Keyfiyeti)
7 Hadisin Diğer Delillerle İhtilafı (Kitap ve İcma ile)
8 Hadisin Diğer Delillerle İhtilafı (Kıyas ve Örf ile)
9 Hadisin Diğer Delillerle İhtilafı (İlmî Verilerle)
10 ARA SINAV
11 Hadisçilerin Sistemine Göre Çözüm Yolları (Tahsis, Takyid)
12 Hadisçilerin Sistemine Göre Çözüm Yolları (Tahsis, Takyid)
13 Hadisçilerin Sistemine Göre Çözüm Yolları (Haml ve nesh)
14 Hadisçilerin Sistemine Göre Çözüm Yolları (Haml ve nesh)
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1446056 Hadiste ihtilaf sorununu değerlendirir.
2 1446151 İhtilafü'l-hadis konusundaki literatürü tanır.
3 1449516 Hadisler arasındaki ihtilaf sebeplerini değerlendir.
4 1423546 Hadisin diğer delillerle olan ihtilafını tahlil eder.
5 1424027 İhtilafı giderme yollarını hadislere uygular.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 75400 Alanına ait klasik ve güncel literatürü tanıma, okuyup anlama ve yorumlayabilme.
2 75401 Kaynak dillerdeki (Arapça, Farsça ve Osmanlıca ) metinleri inceleyebilme ve onlardan yararlanabilme.
3 75403 Alana ait metodolojiyi kavrama ve doğru kullanabilme ,
4 75411 Araştırma konusunun tespiti, araştırılması, yazılması ve değerlendirilmesi aşamasında mesleki etik ve sorumluluk bilinci içersinde davranabilme.
5 75402 Alana ait bilgilerin sahihliğini ve kaynak değerini tespit edebilme.
6 75410 Alana ait bilim dalları kapsamında disiplinler arası çalışma yapabilme.
7 75405 Alana ait tarihsel gelişimi ve aşamaları kavrama.
8 75404 Alana ait sorunları tespit edebilme,
9 75407 Alana ait terminolojiyi anlama ve doğru kullanabilme.
10 75406 Alana ait mesleki formasyonu kazanma ve bilgiyi yerinde kullanabilme ve yeni oluşumlara uyarlayabilme ,
11 75409 Yazılı ve sözlü bilimsel sunum yapabilme.
12 75408 Bilimsel yöntemlere uygun olarak yazı yazabilme,

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 4 4 4 4 5 5 4 5 5 4 4 5
2 5 4 4 4 5 5 4 5 5 4 4 5
3 5 4 4 4 5 5 4 5 5 4 4 5
4 5 4 4 4 5 5 4 5 5 4 4 5
5 5 4 5 4 5 5 4 5 5 4 4 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek