Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TİB725 Batıda Hadis Çalışmaları 927003 1 1 6

Dersin Amacı

Batılı ilim adamlarının hadis araştırmalarında kullandığı metotlar teorik ve pratik sonuçları açısından etüt etmek. Tarihten günümüze oryantalistlerin hadis ve sünnet yaklaşımlarını ele alıp, bu yaklaşımların kritiği yapılıp, geçerliliği üzerinde durmak.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. Hüseyin AKGÜN; Doç. Dr. Salih KESGİN

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

KİTAPLAR Ahmet Yücel, Oryantalist Hadis Anlayışı ve Eleştirisi, İstanbul 2017 Hüseyin Akgün, Goldziher ve Hadis, Ankara 2014. Ali Dere, Oryantalistlerin Hadise Yaklaşımları G.H.A. Juynboll, Modern Mısırda Hadis tartışmaları G.H.A. Juynboll, Oryantalistik Hadis Araştırmaları G.H.A. Juynboll, İsnad Analiz Yöntemleri Hüseyin Akgün, Goldziher ve Hadis Oryantalistlerin Gözüyle İslâm (ed. Ahmet Yücel) MAKALELER Hatiboğlu, Mehmed Said, Batı’daki Hadis Çalışmaları Üzerine, İslâmî Araştırmalar, 1992, cilt: VI, sayı: 2, s. 105-113 Hıdır, Özcan, Batı’da Son Dönem Hadis Çalışmalarında Dikkat Çeken Bazı Gelişmeler, İLAM Araştırma Dergisi, 1998, cilt: III, sayı: 1, s. 193-200. Görmez, Mehmet, Klasik Oryantalizmi Hadis Araştırmalarına Sevk Eden Temel Faktörler Üzerine. , İslâmiyât, 2000, cilt: III, sayı: 1, s. 11-31. Hıdır, Özcan, Oryantalizme Karşı Oksidentalizm: Hadis Oksidentalizmi -M. Fuad Sezgin ve M. Mustafa el-A’zamî örneği, Hadis Tetkikleri Dergisi, 2007, cilt: V, sayı: 1, s. 7-31. Kahraman, Hüseyin, Oryantalistlerin Fıkhî Hadislerin Menşei İle İlgili Görüşleri ve Tenkidi, Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2006, cilt: XV, sayı: 2, s. 45-76 Kuzudişli, Bekir, Oryantalizm ve Hadisle İlgilenen Bazı Oryantalistler, İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2003, sayı: 7, s. 141-172 Hıdır, Özcan, Harald Motzki: Hayatı, İlmi Şahsiyeti, Çalışmaları ve The Origins of Islamic Jurisprudence Adlı Eseri, İslâm Hukuku Araştırmaları Dergisi, 2004, sayı: 4 [Oryantalist İslâm Hukukçuları Özel Sayısı], s. 275-283

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Klasik ve modern eserlerden yola çıkarak hadislerde görülen muhtelif problemlerin kaynaklarını ve giderilme metotlarını örnekleriyle incelemek.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 13 3 39
27 Makale Yazma 1 20 20
29 Bireysel Çalışma 13 3 39
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 7 7
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 10 10
34 Okuma 1 35 35

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Batılı Sömürgecilik Faaliyetlerinin Oryantalizme Etkisi ve Akademik Oryantalizm
2 I. Goldziher'in Hadis Alanındaki Çalışmaları ve Görüşleri Hadislerin otantikligi-dergi.pdf
3 I. Goldziher’in Hadis Araştırmaları Üzerindeki Etkisi Yeni Materyaller-Goldziher.pdf
4 J. Schacht ve Hadislere Yaklaşımı
5 Oryantalizmde Revizyonist Yaklaşımlar: J. Wansbrough, M. Cook, P. Crone
6 Son Dönem Oryantalistlerinden G.H.A. Juynboll
7 Oryantalizmde Orta Yol: J. Fück, H. Motzki, G. Schoeler vd.
8 Oryantalist Paradigmanın Müslümanlara Etkisi
9 Oryantalistlerin Temel Hadis Kavramları Hakkındaki Görüşleri
10 Hadisleri Tarihlendirme ve Müşterek Ravi Teorisi
11 Oryantalistlerin Rical Kaynaklarına Yaklaşımı
12 Hadis Kaynaklarının Güvenilirliği Hakkındaki Oryantalist İddialar ve Eleştirisi
13 Oryantalistlerin Yöntemleri ve Eleştirisi
14 Müslümanların Oryantalist Çalışmaları Değerlendirmeleri

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1434939 Oryantalizmin İslam dünyasındaki serüvenini değerlendirebilme
2 1413109 Geçmişte ve günümüzde yaşayan önemli oryantalistlerin görüşlerini analiz edebilme.
3 1417502 Ülkemizdeki modernist yaklaşımları analiz edebilme.
4 1420004 Oryantalist çalışmaların günümüz hadis çalışmalarına etkisini analiz edebilme.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 75400 Alanına ait klasik ve güncel literatürü tanıma, okuyup anlama ve yorumlayabilme.
2 75401 Kaynak dillerdeki (Arapça, Farsça ve Osmanlıca ) metinleri inceleyebilme ve onlardan yararlanabilme.
3 75403 Alana ait metodolojiyi kavrama ve doğru kullanabilme ,
4 75411 Araştırma konusunun tespiti, araştırılması, yazılması ve değerlendirilmesi aşamasında mesleki etik ve sorumluluk bilinci içersinde davranabilme.
5 75402 Alana ait bilgilerin sahihliğini ve kaynak değerini tespit edebilme.
6 75410 Alana ait bilim dalları kapsamında disiplinler arası çalışma yapabilme.
7 75405 Alana ait tarihsel gelişimi ve aşamaları kavrama.
8 75404 Alana ait sorunları tespit edebilme,
9 75407 Alana ait terminolojiyi anlama ve doğru kullanabilme.
10 75406 Alana ait mesleki formasyonu kazanma ve bilgiyi yerinde kullanabilme ve yeni oluşumlara uyarlayabilme ,
11 75409 Yazılı ve sözlü bilimsel sunum yapabilme.
12 75408 Bilimsel yöntemlere uygun olarak yazı yazabilme,

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 4 5 4 5 5 4 3 4 5 5 4 4
2 4 4 3 5 4 3 4 5 5 5 4 5
3 4 5 3 4 4 5 4 5 5 4 5 3
4 4 3 5 4 4 4 5 4 5 4 5 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek