Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TİB731 Anadolu Tasavvuf Cereyanları 927003 1 1 6

Dersin Amacı

Bu ders Anadolu'nun İslamlaşma süreci, Horasan Erenleri, Yesevîlik, Bektâşîlik, Kübrevîlik, Bayrâmîlik, Kâdirîlik vb. tasavvufi oluşumlar hakkında bilgi verir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğr. Ü. Mehmet Uyar

Ön Koşul Dersleri

Tasavvuf düşüncesi hakkında genel bilgi sahibi olmak

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Köprülü, Fuad, Türk Edebiyatında İlk Mutasavvıflar, Ankara, 1966. Kadir Özköse, Anadolu Tasavvuf Önderleri, Konya, 2008. Reşat Öngören, Osmanlı Toplumunda Tasavvuf (16. yüzyıl), İst. 2003. Necdet Yılmaz, Osmanlı Toplumunda Tasavvuf (17. yüzyıl), İst. 2001. Ramazan Muslu, Osmanlı Toplumunda Tasavvuf (18. yüzyıl), İst. 2003. Hür Mahmut Yücer, Osmanlı Toplumunda Tasavvuf (19. yüzyıl), İst. 2003. Mustafa Kara, Türk Tasavvuf Tarihi Araştırmaları, İst. 2005. Mustafa Aşkar, Tasavvuf Tarihi Literatürü, İst. 2006. Ramazan Muslu, Anadolu’da Tasavvuf Yolları, İst. 2007.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

Anadolu'nun İslamlaşma süreci, Horasan Erenleri, Yesevîlik, Bektâşîlik, Kübrevîlik, Bayrâmîlik, Kâdirîlik vb.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 40 1
54 Ev Ödevi 1 60 1
2 Final Sınavı 1 60 1
44 Makale Yazma 1 40 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 3 3
2 Final Sınavı 1 3 3
5 Derse Katılım 14 3 42
19 Beyin Fırtınası 15 5 75
27 Makale Yazma 1 10 10
54 Ev Ödevi 14 1 14

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1545210 Öğrenci bu dersin sonunda, Anadolu'ya tasavvufun nasıl geldiğini açıklayabilir; Anadolu'da etkili olan tasavvuf zümrelerini ifade edebilir ve Anadolu'da etkili olmuş tarikatları bilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 75400 Alanına ait klasik ve güncel literatürü tanıma, okuyup anlama ve yorumlayabilme.
2 75401 Kaynak dillerdeki (Arapça, Farsça ve Osmanlıca ) metinleri inceleyebilme ve onlardan yararlanabilme.
3 75403 Alana ait metodolojiyi kavrama ve doğru kullanabilme ,
4 75411 Araştırma konusunun tespiti, araştırılması, yazılması ve değerlendirilmesi aşamasında mesleki etik ve sorumluluk bilinci içersinde davranabilme.
5 75402 Alana ait bilgilerin sahihliğini ve kaynak değerini tespit edebilme.
6 75410 Alana ait bilim dalları kapsamında disiplinler arası çalışma yapabilme.
7 75405 Alana ait tarihsel gelişimi ve aşamaları kavrama.
8 75404 Alana ait sorunları tespit edebilme,
9 75407 Alana ait terminolojiyi anlama ve doğru kullanabilme.
10 75406 Alana ait mesleki formasyonu kazanma ve bilgiyi yerinde kullanabilme ve yeni oluşumlara uyarlayabilme ,
11 75409 Yazılı ve sözlü bilimsel sunum yapabilme.
12 75408 Bilimsel yöntemlere uygun olarak yazı yazabilme,

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 3 4 3 4 5 3 3 3 4 4 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek