Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TİB735 Tasavvuf Akımları 927003 1 1 6

Dersin Amacı

Bu ders, tarih boyunca müslüman toplumlarda ortaya çıkan sufi gelenekler ve derviş tiplerini tasvir etmeyi ve değerlendirmeyi amaçlamaktadır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç.Dr. Ali Bolat

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Süleyman Uludağ, Dört Kapı Kırk Eşik, İst. 2009. Ahmet Yaşar Ocak, Kalenderilik, Ank. 1992. Ali Bolat, Melametilik, İst. 2003. Ali Bolat, Muhyiddin İbnü’l-Arabi’de Melamet Tasavvuru Salih Çift, Tasavvufta Velâyet Kavramı: Hakîm Tirmizî Örneği, Bursa’da Dünden Bugüne Tasavvuf Kültürü - 2, 2003, sayı: , s. 116-150 Spencer Trimingham, Tasavvuf Akımlarının Kuruluşu-I , çeviren Kadir Özköse, Din Bilimleri Akademik Araştırma Dergisi _ [www.dinbilimleri.com], 2002, cilt: II, sayı: 1, s. 183-193

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Tasavvufi akımların ortaya çıkışı Velilik, velayet Abidler, zahidler, kussas, vaizler, arifler Hurufilik ve Hurufiler Fütüvvet ve fütüvvet ehli Kalenderilik ve Kalenderiler Melamilik ve Melamiler Kavram olarak melamet Melametiliğin ortaya çıkışı İlk Dönem Melamiliği Önde gelen temsilcileri Sülemi’nin melamet ilkeleri İbn Arabi ve Melamet Melametin diğer akımlara tesiri

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
5 Derse Katılım 14 30 1
10 Tartışma 1 30 1
27 Makale Yazma 1 40 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
2 Final Sınavı 1 3 3
5 Derse Katılım 14 3 42
27 Makale Yazma 3 10 30
29 Bireysel Çalışma 15 5 75

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Tasavvufi akımların ortaya çıkışı, kurucuları ve temsilcileri tasavvuf nedir.pdf
tasavvuf ve tarikat.pdf
tasavvufi akımların kuruluşu.pdf
2 Velilik, velayet tasavvufta evliya hiyerarşisi.pdf
Tasavvufta velayet ve Hakim Tirmizi.pdf
Veli mad..pdf
3 Abidler, zahidler, kussas, vaizler, arifler ABİD.pdf
arif.pdf
Kurra mad..pdf
rind-zahid tipi.pdf
4 Fütüvvet ve fütüvvet ehli Fütüvvet.pdf
5 Kalenderilik ve Kalenderiler Kalenderilik.pdf
6 Melamilik ve Melamiler I https://islamansiklopedisi.org.tr/melamiyye
http://isamveri.org/pdfdrg/D02193/2009_IX_23/2009_IX_23_BOLATA.pdf
7 Melamilik ve Melamiler II http://isamveri.org/pdfdrg/D02193/2009_IX_23/2009_IX_23_BOLATA.pdf
https://islamansiklopedisi.org.tr/melamiyye
http://isamveri.org/pdfdrg/D02193/2003_IV_11/2003_IV_11_SVIRIS.pdf
http://isamveri.org/pdfdrg/D03763/2013_2_3/2013_3_HARDMANR.pdf
8 Tasavvuf Akımları Olarak Tarikatlar https://islamansiklopedisi.org.tr/tarikat
http://isamveri.org/pdfdrg/D02034/1999_2/1999_2_BARDAKCIMN.pdf
http://isamveri.org/pdfdrg/D266185/2014/2014_TURERO.pdf
http://isamveri.org/pdfdrg/D233099/2015/2015_ONGORENR.pdf
9 Tasavvufi Düşünce Akımlarından Vahdet-i Vücud http://isamveri.org/pdfdrg/D01712/2008_19/2008_19_DEMIRLI.pdf
http://isamveri.org/pdfdrg/D01712/2009_21/2009_21_DEMIRLIE.pdf
http://isamveri.org/pdfdrg/D01712/2007_18/2007_18_DEMIRLIE.pdf
https://islamansiklopedisi.org.tr/vahdet-i-vucud
10 Tasavvufi Düşünce Akımlarından Vahdet-i Şuhud http://isamveri.org/pdfdrg/D02193/2009_IX_23/2009_IX_23_TOSUNN.pdf
http://isamveri.org/pdfdrg/D02420/2013_2/2013_2_OZGENM.pdf
http://isamveri.org/pdfdrg/G00068/2010/2010_KARTALA.pdf
11 Tasavvufta İşrakilik İŞRAKIYYE.pdf
SÜHREVERDI MAKTUL.pdf
Sühreverdinin yeniden keşfi.pdf
12 Hurufilik ve Hurufiler Fazlullah Hurufi.pdf
hurufilik.pdf
13 Günümüzde Mistik Yaklaşımlar I (Uzak Doğu ve Hint Kökenli Akımlar-Hare Krishna, Sai Baba, Transandantal Meditasyon, Reiki-) http://isamveri.org/pdfdrg/D207127/2013/2013_BILGINV1.pdf
http://isamveri.org/pdfdrg/D124766/2012/2012_AKYUZN_CAPCIOGLUI5.pdf
http://isamveri.org/pdfdrg/D267954/2018/2018_TURANS_BATTALE.pdf
http://isamveri.org/pdfdrg/D03296/2018_3/2018_3_TURANS_UZUNS.pdf
14 Günümüzde Mistik Yaklaşımlar II (Gelenekselci Ekol) http://isamveri.org/pdfdrg/D02907/2006_1/2006_1_GURERD.pdf
http://isamveri.org/pdfdrg/D205681/2012/2012_1_EVKURANM.pdf
http://isamveri.org/pdfdrg/D222416/2013/2013_KUTLUERI.pdf
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1445292 Alanın ana kaynaklarında sunulan bilginin kaynak değerini kavrayabilme
2 1445324 Metodolojik tartışmaların genel karakteristiğini üst düzey teorik bir dille ifade edebilmeli
3 1445353 Alanın konu, kavram ve literatürünü etkin ve donanımlı bir şekilde kullanabilmeli
4 1445665 Bilgiyi yeni durumlara uyarlayabilme yeteneğini kazanmalı.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 75400 Alanına ait klasik ve güncel literatürü tanıma, okuyup anlama ve yorumlayabilme.
2 75401 Kaynak dillerdeki (Arapça, Farsça ve Osmanlıca ) metinleri inceleyebilme ve onlardan yararlanabilme.
3 75403 Alana ait metodolojiyi kavrama ve doğru kullanabilme ,
4 75411 Araştırma konusunun tespiti, araştırılması, yazılması ve değerlendirilmesi aşamasında mesleki etik ve sorumluluk bilinci içersinde davranabilme.
5 75402 Alana ait bilgilerin sahihliğini ve kaynak değerini tespit edebilme.
6 75410 Alana ait bilim dalları kapsamında disiplinler arası çalışma yapabilme.
7 75405 Alana ait tarihsel gelişimi ve aşamaları kavrama.
8 75404 Alana ait sorunları tespit edebilme,
9 75407 Alana ait terminolojiyi anlama ve doğru kullanabilme.
10 75406 Alana ait mesleki formasyonu kazanma ve bilgiyi yerinde kullanabilme ve yeni oluşumlara uyarlayabilme ,
11 75409 Yazılı ve sözlü bilimsel sunum yapabilme.
12 75408 Bilimsel yöntemlere uygun olarak yazı yazabilme,

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 3 4 4 4 4 4 5 3 4 4 4 3
2 3 3 4 4 5 5 3 5 4 4 3 2
3 3 4 3 5 3 3 4 4 5 3 4 2
4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 5 5 2
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek