Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TİB736 Mukayeseli İslam Türk Ceza Hukuku 927003 1 1 6

Dersin Amacı

İslam ve Türk ceza hukukunun ana konularının disiplinler arası karşılaştırmalı olarak kavratılması

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Muhsin Koçak

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Hayreddin Karaman, Mukayeseli İslam Hukuku-I Abdülkadir Udeh, et-Teşrîu’lcinâî el-İslâmî mukarenen bil-Kanuni’l-Vad’î İbn Rüşd, Bidayetü’Müctehid Subhi Dönmezer-Şakir Erman, Nazari ve Tatbikî Ceza Hukuku

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Ceza kavramı, çeşitleri ve cezanın uygulanma ilkeleri ile cezaların caydırıcılık yönü ele alınacaktır.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
1 Ara Sınav 0 0 1
2 Final Sınavı 0 0 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
2 Final Sınavı 1 3 3
5 Derse Katılım 14 3 42
17 Alan Çalışması 1 10 10
27 Makale Yazma 2 10 20
29 Bireysel Çalışma 15 5 75

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Tarihi gelişim
2 Suçun tanımı ve unsurları
3 Suçun tanımı ve unsurları
4 Cezanın şahsiliği
5 Cezada eşitlik
6 Cezanın düşmesi
7 Had gerektiren suçlar ve cezaları
8 Ara Sınav
9 Kısas gerektiren suçlar ve cezaları
10 Had ve kısas gerektiren suçları hususiyetleri
11 Emniyet tedbirleri
12 Tazir: tanımı ve mahiyeti, diğer cezalarla birleşme durumu
13 Tazir gerektiren suçlar ve cezaları
14 Uygulama açısından İslam ceza hukuku ve Kanunlaştırma
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
57242 1408624 İslam hukuku ve toplumsal değişim arasında paralellik olduğunu farkına varabilme
57243 1375721 İslam hukuku ve sosyal olgular arasında birbiriyle ilintili problemlere çözüm getirebilme.
57244 1392755 Güncel sorunlara ana kaynaklardan çözümler bulabilme
57245 1381645 İslam hukukunu farklı yönlerden inceleyebilme
57246 1404170 Ana kaynaklardaki bilgilerin kaynak değerini kavrayabilme
57252 1406022 Ana kaynaklardaki bilgilerin istismarına yönelik bilinç kazanabilme

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 75400 Alanına ait klasik ve güncel literatürü tanıma, okuyup anlama ve yorumlayabilme.
2 75401 Kaynak dillerdeki (Arapça, Farsça ve Osmanlıca ) metinleri inceleyebilme ve onlardan yararlanabilme.
3 75403 Alana ait metodolojiyi kavrama ve doğru kullanabilme ,
4 75411 Araştırma konusunun tespiti, araştırılması, yazılması ve değerlendirilmesi aşamasında mesleki etik ve sorumluluk bilinci içersinde davranabilme.
5 75402 Alana ait bilgilerin sahihliğini ve kaynak değerini tespit edebilme.
6 75410 Alana ait bilim dalları kapsamında disiplinler arası çalışma yapabilme.
7 75405 Alana ait tarihsel gelişimi ve aşamaları kavrama.
8 75404 Alana ait sorunları tespit edebilme,
9 75407 Alana ait terminolojiyi anlama ve doğru kullanabilme.
10 75406 Alana ait mesleki formasyonu kazanma ve bilgiyi yerinde kullanabilme ve yeni oluşumlara uyarlayabilme ,
11 75409 Yazılı ve sözlü bilimsel sunum yapabilme.
12 75408 Bilimsel yöntemlere uygun olarak yazı yazabilme,