Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TİB737 Mukayeseli Devletler Hukuku 927003 1 1 6

Dersin Amacı

İslam hukuku ile modern hukukta devlet hukuku konularını karşılaştırmalı olarak kavrama becerisi kazandırma.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Yrd. Doç. Dr. Osman Şahin

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Hayreddin Karaman, Mukayeseli İslam Hukuku -III Abdülkerim Zeydan, İslam Hukukunda Fert ve Devlet Serahsi, İslam Devletler Hukuku Seha L. Meray, Devletler Hukukuna Giriş-I

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

İslam hukuku ve modern hukuk bağlamında devletler hukukunun temel konuları inceleme konusu yapılacaktır.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
17 Alan Çalışması 4 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
2 Final Sınavı 1 3 3
5 Derse Katılım 14 3 42
27 Makale Yazma 3 10 30
29 Bireysel Çalışma 15 5 75

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Devletler hukuku tanımı, konusu ve bölümleri
2 Devletler Hukukunun Tarihi Gelişim Süreci
3 Devletler hukukunun kaynakları ve temel ilkeler
4 Devletler hukukunun kişileri
5 İslam hukukunda ülke kavramı
6 İslam hukukunda zimmî ve müste’men kavramları
7 Zimmilerin temel hak ve hürriyetleri
8 Ara sınav (Ödev değerlendirme)
9 Müste’menlerin yararlandığı haklar
10 Cizye ve haraç kavramları
11 Uluslarası ilişkilerde uyuşmazlıkların çözümü
12 Uluslarası savaş hukuku
13 Uluslarası ceza hukuku genel kısmı
14 Uluslarası ceza hukuku özel kısmı
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
57271 1389921 Devletler hukukunun kapsamını kavrayabilme
57272 1389956 İslam hukuku ile modern hukuk arasında disiplinler arası karşılaştırmalar yapabilme
57273 1372514 Devletler hukukuna ait konuları küresel ölçekte sebep-sonuç ilişkisi bağlamında kavrayabilme
57274 1373080 İslam hukukuna ait konuları bilimsel yolla yazabilme
57275 1373474 Güncel sorunları klasik bilgilerle çözümleyebilme
57276 1377923 İslam hukuku konularını farklı açılardan inceleyebilme

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 75400 Alanına ait klasik ve güncel literatürü tanıma, okuyup anlama ve yorumlayabilme.
2 75401 Kaynak dillerdeki (Arapça, Farsça ve Osmanlıca ) metinleri inceleyebilme ve onlardan yararlanabilme.
3 75403 Alana ait metodolojiyi kavrama ve doğru kullanabilme ,
4 75411 Araştırma konusunun tespiti, araştırılması, yazılması ve değerlendirilmesi aşamasında mesleki etik ve sorumluluk bilinci içersinde davranabilme.
5 75402 Alana ait bilgilerin sahihliğini ve kaynak değerini tespit edebilme.
6 75410 Alana ait bilim dalları kapsamında disiplinler arası çalışma yapabilme.
7 75405 Alana ait tarihsel gelişimi ve aşamaları kavrama.
8 75404 Alana ait sorunları tespit edebilme,
9 75407 Alana ait terminolojiyi anlama ve doğru kullanabilme.
10 75406 Alana ait mesleki formasyonu kazanma ve bilgiyi yerinde kullanabilme ve yeni oluşumlara uyarlayabilme ,
11 75409 Yazılı ve sözlü bilimsel sunum yapabilme.
12 75408 Bilimsel yöntemlere uygun olarak yazı yazabilme,