Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TİB739 İslam Hukukunda Müslim, Gayri Müslim İlişkileri 927003 1 1 6

Dersin Amacı

İslam hukukuna göre devletin gayri müslim vatandaşlarla hukuki ilişkilerini gayri müslimlerin hak ve ödevlerinin kavratılması

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Muhsin Koçak

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Hayreddin Karaman, Mukayeseli İslam Hukuku-III Abdülkerim Zeydan, Ahkamuz-zimmiyyin vel-müste’menib fi-daril-islam Serahsi, Şerhu Siyeri’l-Kebir İbnül-kayyım, Ahkamu Ehli’z-Zimme Ahmet Özel, Ülke Kavramı

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

İslam hukukuna göre devletin gayri müslim vatandaşlarla hukuki ilişkileri ile gayri müslimlerin hak ve ödevleri ele alınacaktır.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
2 Final Sınavı 1 3 3
5 Derse Katılım 14 3 42
17 Alan Çalışması 3 10 30
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 5 5
34 Okuma 14 5 70

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Hazırlayıcı bilgiler: inanç bakımından insanlar
2 Ülke kavramı: Darul-İslam ve Darul-harb
3 İslam Ülkesinde gayri müslimler
4 İslam ülkesindeki gayri müslimlerin hakları ve görevleri: genel kurallarr
5 Siyasi haklar
6 Umumi haklar
7 Hususi haklar
8 Ara Sınav
9 Ödevler ve yükümlülükleri
10 Suçlar ve cezalar: devlete karşı işlenen suçlar
11 Hayata-uzuvlara karşı işlenen suçlar
12 Namusa ve mala karşı işlenen suçlar
13 Aile, şahıs, miras
14 Yabancı ülkedeki müslmanlar
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
57356 1152612 İslam hukukunda vatandaşlık kavramı ile günümüz vatandaşlık kavramının farklı yönlerini görebilme
57357 1164690 Küresel ölçekli sorunlara İslam hukuku verileriyle çözümler üretebilme.
57358 1163558 Güncel sorunlara ana kaynaklardan çözümler bulabilme
57359 1169845 İslam hukukunu farklı yönlerden inceleyebilme
57360 1172992 Ana kaynaklardaki bilgilerin kaynak değerini kavrayabilme
57362 1155693 Ana kaynaklardaki bilgilerin istismarına yönelik bilinç kazanabilme

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 67668 Alanına ait klasik ve güncel literatürü tanıma, okuyup anlama ve yorumlayabilme.
2 67669 Kaynak dillerdeki (Arapça, Farsça ve Osmanlıca ) metinleri inceleyebilme ve onlardan yararlanabilme.
3 67671 Alana ait metodolojiyi kavrama ve doğru kullanabilme ,
4 67679 Araştırma konusunun tespiti, araştırılması, yazılması ve değerlendirilmesi aşamasında mesleki etik ve sorumluluk bilinci içersinde davranabilme.
5 67670 Alana ait bilgilerin sahihliğini ve kaynak değerini tespit edebilme.
6 67678 Alana ait bilim dalları kapsamında disiplinler arası çalışma yapabilme.
7 67673 Alana ait tarihsel gelişimi ve aşamaları kavrama.
8 67672 Alana ait sorunları tespit edebilme,
9 67675 Alana ait terminolojiyi anlama ve doğru kullanabilme.
10 67674 Alana ait mesleki formasyonu kazanma ve bilgiyi yerinde kullanabilme ve yeni oluşumlara uyarlayabilme ,
11 67677 Yazılı ve sözlü bilimsel sunum yapabilme.
12 67676 Bilimsel yöntemlere uygun olarak yazı yazabilme,