Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TİB740 İslam Hukuk Felsefesi 927003 1 1 6

Dersin Amacı

İslam hukukunun felsefi temellerinin öğretilmesi

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. Ayhan Ak

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Ayhan Ak, İslam Hukuk Felsefesi, Ensar Neşriyat, 2014. Tahir b. Âşur, İslam Hukuk Felsefesi Mahmasani, İslam Hukuk Felsefesi Şatibi, el-Muvafakât Ed-Dihlevi, Huccetullahi’l-bâliğa Ahmed Yaman (Der.) Mekasıd ve İctihad

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

İslam hukukundaki genel makasıd, değişik branşlarına ait özel maksatlar ele alınacaktır.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
2 Final Sınavı 1 3 3
5 Derse Katılım 14 3 42
17 Alan Çalışması 3 10 30
34 Okuma 15 5 75

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 İslamın genel maksatları hukuk felsefesi.pdf
2 Maksat ve illet hukuk felsefesi.pdf
3 Makasıd içtihadı hukuk felsefesi.pdf
4 Makasıtla ilgili klasik dönem literatürü hukuk felsefesi.pdf
5 Makasıtla ilgili çağdaş dönem literatürü hukuk felsefesi.pdf
6 Aile hukukuyla ilgili maksatlar hukuk felsefesi.pdf
7 Karı koca hakları ve makasıd hukuk felsefesi.pdf
8 Ara Sınav hukuk felsefesi.pdf
9 Borçlar hukuku ve makasıd hukuk felsefesi.pdf
10 Miras hukuku ve makasıd hukuk felsefesi.pdf
11 Ceza hukuku ve makasıd hukuk felsefesi.pdf
12 Şeriatın maksatlarını bilmenin yolları hukuk felsefesi.pdf
13 Makasıdı bilmenin pratik yararları hukuk felsefesi.pdf
14 Makasıdı bilmenin içtihat için zorunlu oluşu hukuk felsefesi.pdf
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1378377 İslam hukukunun farklı alanlarına hakim olan felsefi yaklaşımları öğrenmek.
2 1394281 Hayatın sosyal ve hukuki görünümleri hakkında tespitler yapabilme ve çözüm üretebilme
3 1399231 Şer'î delillerin, kaynak değerini kavrayabilme
4 1385013 İslam hukukuna ait konuları küresel ölçekte sebep-sonuç ilişkisi bağlamında kavrayabilme
5 1391050 İslam hukukuna ait konuları bilimsel yolla yazabilme
6 1403213 Güncel sorunları klasik bilgilerle çözümleyebilme

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 75400 Alanına ait klasik ve güncel literatürü tanıma, okuyup anlama ve yorumlayabilme.
2 75401 Kaynak dillerdeki (Arapça, Farsça ve Osmanlıca ) metinleri inceleyebilme ve onlardan yararlanabilme.
3 75403 Alana ait metodolojiyi kavrama ve doğru kullanabilme ,
4 75411 Araştırma konusunun tespiti, araştırılması, yazılması ve değerlendirilmesi aşamasında mesleki etik ve sorumluluk bilinci içersinde davranabilme.
5 75402 Alana ait bilgilerin sahihliğini ve kaynak değerini tespit edebilme.
6 75410 Alana ait bilim dalları kapsamında disiplinler arası çalışma yapabilme.
7 75405 Alana ait tarihsel gelişimi ve aşamaları kavrama.
8 75404 Alana ait sorunları tespit edebilme,
9 75407 Alana ait terminolojiyi anlama ve doğru kullanabilme.
10 75406 Alana ait mesleki formasyonu kazanma ve bilgiyi yerinde kullanabilme ve yeni oluşumlara uyarlayabilme ,
11 75409 Yazılı ve sözlü bilimsel sunum yapabilme.
12 75408 Bilimsel yöntemlere uygun olarak yazı yazabilme,

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 3 4 5 3 4 4 3 4 5 3 4 5
2 3 4 5 3 4 5 3 4 5 3 4 5
3 3 4 5 3 4 5 3 4 5 3 4 5
4 3 4 5 3 4 5 3 4 5 3 4 5
5 3 4 5 3 4 5 3 4 5 3 4 5
6 3 4 5 3 4 5 3 4 5 3 4 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek