Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TİB741 İslam Hukukunda Akit Kuramı 927003 1 1 6

Dersin Amacı

İslam hukukunun tanıdığı akitlerin ve akit kurma felsefesinin öğretilmesi

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof.Dr. Nihat Dalgın

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Orhan Çeker, İslam Hukukunda Akitler DİA, akit, şart, ivaz, teberru vb. maddeler Mecelle, ilgili bölümler

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Akit kuramı, akitlerin çeşitleri, akit yapma serbestisi ve akitlerin temel unsurları ele alınacaktır.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 3 3
2 Final Sınavı 1 3 3
5 Derse Katılım 13 3 39
17 Alan Çalışması 3 10 30
34 Okuma 15 5 75

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Akitlerin oluşumu
2 Akitlerin sıhhat şartları
3 Akitleri fasit kılan durumlar
4 Akitleri batıl kılan durumlar
5 Akdin taraflara sağladığı hak ve yükümlülükler
6 Akitlerde koşulan şartlar ve hükümleri
7 İvazlı akitler
8 Ara Sınav
9 Teberru akitleri
10 Şartlı akitler
11 Müstakil akitler
12 Bağımlı akitler
13 Çağdaş akitler
14 Akitlerde cezai şartlar
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
56427 1388206 Hangi akitlerin İslam hukukunca meşru kabul edildiğini, hangilerinin muteber görülmediğini kavrayabilme
56428 1397150 Sosyal hayatın zorunlu kıldığı birçok akdin İslam fıkhı açısından hükmünün ne olduğu hakkında değerlendirmede bulunabilme
56429 1401426 Güncel sorunlara ana kaynaklardan çözümler bulabilme
56430 1404178 İslam hukukunu farklı yönlerden inceleyebilme
56431 1407792 Ana kaynaklardaki bilgilerin kaynak değerini kavrayabilme
56450 1408930 Ana kaynaklardaki bilgilerin istismarına yönelik bilinç kazanabilme

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 75400 Alanına ait klasik ve güncel literatürü tanıma, okuyup anlama ve yorumlayabilme.
2 75401 Kaynak dillerdeki (Arapça, Farsça ve Osmanlıca ) metinleri inceleyebilme ve onlardan yararlanabilme.
3 75403 Alana ait metodolojiyi kavrama ve doğru kullanabilme ,
4 75411 Araştırma konusunun tespiti, araştırılması, yazılması ve değerlendirilmesi aşamasında mesleki etik ve sorumluluk bilinci içersinde davranabilme.
5 75402 Alana ait bilgilerin sahihliğini ve kaynak değerini tespit edebilme.
6 75410 Alana ait bilim dalları kapsamında disiplinler arası çalışma yapabilme.
7 75405 Alana ait tarihsel gelişimi ve aşamaları kavrama.
8 75404 Alana ait sorunları tespit edebilme,
9 75407 Alana ait terminolojiyi anlama ve doğru kullanabilme.
10 75406 Alana ait mesleki formasyonu kazanma ve bilgiyi yerinde kullanabilme ve yeni oluşumlara uyarlayabilme ,
11 75409 Yazılı ve sözlü bilimsel sunum yapabilme.
12 75408 Bilimsel yöntemlere uygun olarak yazı yazabilme,