Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TİB743 Çağdaş İslam Hukuku Problemleri ve Çözüm Yolları 927003 1 1 6

Dersin Amacı

İslam borçlar hukukunun tanım, kaynak, terminoloji ve ana kurallarının borçlar hukuku sistematiği içerisinde kavratılması.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Muhsin Koçak

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Hayreddin Karaman, Mukayeseli İslam Hukuku-II Orhan Çeker, İslam Hukukunda Akid İbn Rüşd, Bidayetü’l-Müctehid Mecelle şerhleri

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

İslam borçlar hukukunun tanım, kaynak, terminoloji ve ana kuralları sistematik olarak ele alınacaktır.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
2 Final Sınavı 1 3 3
5 Derse Katılım 14 3 42
17 Alan Çalışması 3 10 30
34 Okuma 15 5 75

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Borçlar hukukunun önemi, tarihi seyri ve kaynakları
2 Borcun kaynakları: Borç doğuran irade
3 Tek taraflı iradeden doğan borçlar
4 İki taraflı iradeden doğan borçlar (akit)
5 Akdin unsurları
6 Akdin oluşma şartları
7 Akdin konusu
8 Ara Sınav
9 Sebep ve butlan nazariyesi / fasih / ikale
10 Akdin tefsiri ve akdi mesuliyet
11 Kanundan doğan borçlar / Sebepsiz mal iktisabı
12 Haksız fiilden doğan borçlar / İtlaf ve haksız fiil nazariyesi
13 Borcun ifası / sona ermesi
14 Borcun intikali
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
58135 1409369 İslam borçlar hukukunun terim ve ana kısımlarını kavrayabilme
58136 1398321 Günümüz akitlerinin İslam fıkhı açısından hükmünün ne olduğu hakkında değerlendirmede bulunabilme
58137 1411567 Güncel sorunlara ana kaynaklardan çözümler bulabilme
58138 1402876 İslam hukukunu farklı yönlerden inceleyebilme
58139 1432482 Ana kaynaklardaki bilgilerin kaynak değerini kavrayabilme
58140 1399264 Ana kaynaklardaki bilgilerin istismarına yönelik bilinç kazanabilme

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 75400 Alanına ait klasik ve güncel literatürü tanıma, okuyup anlama ve yorumlayabilme.
2 75401 Kaynak dillerdeki (Arapça, Farsça ve Osmanlıca ) metinleri inceleyebilme ve onlardan yararlanabilme.
3 75403 Alana ait metodolojiyi kavrama ve doğru kullanabilme ,
4 75411 Araştırma konusunun tespiti, araştırılması, yazılması ve değerlendirilmesi aşamasında mesleki etik ve sorumluluk bilinci içersinde davranabilme.
5 75402 Alana ait bilgilerin sahihliğini ve kaynak değerini tespit edebilme.
6 75410 Alana ait bilim dalları kapsamında disiplinler arası çalışma yapabilme.
7 75405 Alana ait tarihsel gelişimi ve aşamaları kavrama.
8 75404 Alana ait sorunları tespit edebilme,
9 75407 Alana ait terminolojiyi anlama ve doğru kullanabilme.
10 75406 Alana ait mesleki formasyonu kazanma ve bilgiyi yerinde kullanabilme ve yeni oluşumlara uyarlayabilme ,
11 75409 Yazılı ve sözlü bilimsel sunum yapabilme.
12 75408 Bilimsel yöntemlere uygun olarak yazı yazabilme,