Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TİB744 İslam Borçlar Hukuku 927003 1 1 6

Dersin Amacı

İslam borçlar hukukunun tanım, kaynak, terminoloji ve ana kurallarının borçlar hukuku sistematiği içerisinde kavratılması.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Muhsin Koçak

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Hayreddin Karaman, Mukayeseli İslam Hukuku-II Orhan Çeker, İslam Hukukunda Akid İbn Rüşd, Bidayetü’l-Müctehid Mecelle şerhleri

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

İslam borçlar hukukunun tanım, kaynak, terminoloji ve ana kuralları sistematik olarak ele alınacaktır.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
2 Final Sınavı 1 3 3
5 Derse Katılım 14 3 42
17 Alan Çalışması 3 10 30
34 Okuma 15 5 75

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Borçlar hukukunun önemi, tarihi seyri ve kaynakları
2 Borcun kaynakları: Borç doğuran irade
3 Tek taraflı iradeden doğan borçlar
4 İki taraflı iradeden doğan borçlar (akit)
5 Akdin unsurları
6 Akdin oluşma şartları
7 Akdin konusu
8 Ara Sınav
9 Sebep ve butlan nazariyesi / fasih / ikale
10 Akdin tefsiri ve akdi mesuliyet
11 Kanundan doğan borçlar / Sebepsiz mal iktisabı
12 Haksız fiilden doğan borçlar / İtlaf ve haksız fiil nazariyesi
13 Borcun ifası / sona ermesi
14 Borcun intikali
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
57090 1151040 İslam borçlar hukukunun terim ve ana kısımlarını kavrayabilme
57091 1153717 Günümüz akitlerinin İslam fıkhı açısından hükmünün ne olduğu hakkında değerlendirmede bulunabilme
57092 1179746 Güncel sorunlara ana kaynaklardan çözümler bulabilme
57093 1180059 İslam hukukunu farklı yönlerden inceleyebilme
57094 1158458 Ana kaynaklardaki bilgilerin kaynak değerini kavrayabilme
57098 1168540 Ana kaynaklardaki bilgilerin istismarına yönelik bilinç kazanabilme

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 67668 Alanına ait klasik ve güncel literatürü tanıma, okuyup anlama ve yorumlayabilme.
2 67669 Kaynak dillerdeki (Arapça, Farsça ve Osmanlıca ) metinleri inceleyebilme ve onlardan yararlanabilme.
3 67671 Alana ait metodolojiyi kavrama ve doğru kullanabilme ,
4 67679 Araştırma konusunun tespiti, araştırılması, yazılması ve değerlendirilmesi aşamasında mesleki etik ve sorumluluk bilinci içersinde davranabilme.
5 67670 Alana ait bilgilerin sahihliğini ve kaynak değerini tespit edebilme.
6 67678 Alana ait bilim dalları kapsamında disiplinler arası çalışma yapabilme.
7 67673 Alana ait tarihsel gelişimi ve aşamaları kavrama.
8 67672 Alana ait sorunları tespit edebilme,
9 67675 Alana ait terminolojiyi anlama ve doğru kullanabilme.
10 67674 Alana ait mesleki formasyonu kazanma ve bilgiyi yerinde kullanabilme ve yeni oluşumlara uyarlayabilme ,
11 67677 Yazılı ve sözlü bilimsel sunum yapabilme.
12 67676 Bilimsel yöntemlere uygun olarak yazı yazabilme,