Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TİB745 Hukuk Sosyolojisi Açısından Ahkam Ayetleri 927003 1 1 6

Dersin Amacı

Kur’an mesajının indiği toplumda yaptığı sosyal değişim örnekleriyle kavratma.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Nihat Dalgın

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

M. Ali Sabuni, Ahkam Tefsiri Kurtubi, el-Câmi li ahkami’l-Kur’an Cessas, Ahkamü’l-Kur’an

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Vahiy dönemindeki sosyal hayat ve Kur’an mesajının gelişi sonrasında oluşan toplumsal değişim gösterilecektir

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 3 3
2 Final Sınavı 1 3 3
5 Derse Katılım 13 3 39
17 Alan Çalışması 3 10 30
34 Okuma 15 5 75

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Vahiy döneminde Arabistan’ın sosyal yapısı
2 İktisadi yapısı
3 Ahlaki özellikleri
4 Ayetlerin tanıdığı cahiliye adetleri
5 Ayetlerin değiştirdiği cahiliye adetleri ve kurumları
6 Ayetlerin kaldırdığı adet ve kurumlar
7 Ahkam ayetlerinin özellikleri
8 Ara Sınav
9 Aile hukukuyla ilgili ayetler
10 Muamelelerle ilgili ayetler
11 Ceza hukukuyla ilgili ayetler
12 Ahkam ayetleri ile ilgili literatür
13 Ahkam ayetleriyle ilgili çağdaş araştırmalar
14 Ahkam ayetleri özelinde meal çalışmaları
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
57105 1125137 İslam hukukunun toplumsal değişim karşısındaki tavrını değerlendirebilme
57106 1128836 Araştırmalarında ahkam ayetlerindeki tedric ve değişim stratejisini kullanarak daha sosyal sonuçlara ulaşabilme
57107 1128086 Güncel sorunlara ana kaynaklardan çözümler bulabilme
57108 1130755 İslam hukukunu farklı yönlerden inceleyebilme
57109 1144231 Ana kaynaklardaki bilgilerin kaynak değerini kavrayabilme
57115 1149904 Ana kaynaklardaki bilgilerin istismarına yönelik bilinç kazanabilme

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 67668 Alanına ait klasik ve güncel literatürü tanıma, okuyup anlama ve yorumlayabilme.
2 67669 Kaynak dillerdeki (Arapça, Farsça ve Osmanlıca ) metinleri inceleyebilme ve onlardan yararlanabilme.
3 67671 Alana ait metodolojiyi kavrama ve doğru kullanabilme ,
4 67679 Araştırma konusunun tespiti, araştırılması, yazılması ve değerlendirilmesi aşamasında mesleki etik ve sorumluluk bilinci içersinde davranabilme.
5 67670 Alana ait bilgilerin sahihliğini ve kaynak değerini tespit edebilme.
6 67678 Alana ait bilim dalları kapsamında disiplinler arası çalışma yapabilme.
7 67673 Alana ait tarihsel gelişimi ve aşamaları kavrama.
8 67672 Alana ait sorunları tespit edebilme,
9 67675 Alana ait terminolojiyi anlama ve doğru kullanabilme.
10 67674 Alana ait mesleki formasyonu kazanma ve bilgiyi yerinde kullanabilme ve yeni oluşumlara uyarlayabilme ,
11 67677 Yazılı ve sözlü bilimsel sunum yapabilme.
12 67676 Bilimsel yöntemlere uygun olarak yazı yazabilme,