Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TİB746 Hukuk Sosyolojisi Açısından Ahkam Hadisleri 927003 1 1 6

Dersin Amacı

İslam hukuk sosyolojisinde ahkâm hadislerini pratik hayata aktarma becerisi kazandırma

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Yrd. Doç. Dr. Ayhan AK

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

San’ânî, Sübülü’s-selam Şevkani, Neylül evtâr, Ebu Davud, es-Sünen ve şerhleri

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

İslam hukuk sosyolojisine giriş, İslam hukuk sosyolojisi açısından ahkâm hadisleri ele alınacaktır.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
1 Ara Sınav 0 0 1
2 Final Sınavı 0 0 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 3 3
2 Final Sınavı 1 3 3
5 Derse Katılım 13 3 39
17 Alan Çalışması 3 10 30
34 Okuma 15 5 75

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 İslam hukuku ve özellikleri
2 Ahkam hadisleriyle ilgili literatür
3 Ahkam hadislerinin sosyolojik temelleri
4 Esbabı vürudun hükümlere etkisi
5 Aile hukukuyla ilgili ahkam hadisleri
6 İlgili hadislerin değerlendirilmesi
7 Alışverişle ilgili ahkam hadisleri
8 Ara Sınav
9 Alışverişlerde cari olan kurallar ve hadis temelleri
10 İbadetlerle ilgili ahkam hadisleri
11 Borçlanmalarla ilgili ahkam hadisleri
12 Ahkam hadislerini toplayan eserler ve şerhleri
13 Ahkam hadisleri üzerine yapılan çağdaş araştırmalar
14 Ahkam hadislerinin sosyal değişime tabi olup olmaması
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1392154 Sosyoloji açısından İslam hukukuna etki eden ahkâm hadislerinin toplumsal bağlamda hareket alanı bulmaya yönelik çalışmaları kavrayabilme
2 1381698 Din dilinin anlatım aracı olan temsilleri kavrayabilme
3 1388677 Güncel sorunlara ana kaynaklardan çözümler bulabilme
4 1402140 İslam hukukunu farklı yönlerden inceleyebilme
5 1402899 Ana kaynaklardaki bilgilerin kaynak değerini kavrayabilme
6 1377837 Ana kaynaklardaki bilgilerin istismarına yönelik bilinç kazanabilme

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 75400 Alanına ait klasik ve güncel literatürü tanıma, okuyup anlama ve yorumlayabilme.
2 75401 Kaynak dillerdeki (Arapça, Farsça ve Osmanlıca ) metinleri inceleyebilme ve onlardan yararlanabilme.
3 75403 Alana ait metodolojiyi kavrama ve doğru kullanabilme ,
4 75411 Araştırma konusunun tespiti, araştırılması, yazılması ve değerlendirilmesi aşamasında mesleki etik ve sorumluluk bilinci içersinde davranabilme.
5 75402 Alana ait bilgilerin sahihliğini ve kaynak değerini tespit edebilme.
6 75410 Alana ait bilim dalları kapsamında disiplinler arası çalışma yapabilme.
7 75405 Alana ait tarihsel gelişimi ve aşamaları kavrama.
8 75404 Alana ait sorunları tespit edebilme,
9 75407 Alana ait terminolojiyi anlama ve doğru kullanabilme.
10 75406 Alana ait mesleki formasyonu kazanma ve bilgiyi yerinde kullanabilme ve yeni oluşumlara uyarlayabilme ,
11 75409 Yazılı ve sözlü bilimsel sunum yapabilme.
12 75408 Bilimsel yöntemlere uygun olarak yazı yazabilme,