Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TİB747 Sosyal Değişim ve İslam Hukuku 927003 1 1 6

Dersin Amacı

Topluma dair değişim ve gelişimlerde İslam hukukunun etkilerini kavratmak.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Nihat Dalgın

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Nihat Dalgın, “Sosyal Değişim ve İslam Hukuku”, Marife 3/2 Güz 2003 Hayrettin Karaman, Yeni Gelişmeler Karşısında İslam Hukuku Mehmet Erdoğan, İslam Hukukunda Ahkamın Değişmesi Mecelle şerhleri

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Sosyoloji ve değişim arasındaki ilişki, İslam hukuku ve sosyoloji arasındaki ilişki, İslam hukukunun sosyal değişim üzerindeki etkisi ele alınacaktır.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 3 3
2 Final Sınavı 1 3 3
5 Derse Katılım 13 3 39
17 Alan Çalışması 3 10 30
34 Okuma 15 5 75

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Sosyoloji ilminin ilgi alanı
2 Hukuk ilminin ilgi alanları
3 İslam’ın değişime kapalı alanları ve nedenleri
4 Muamelat hukuku ve değişim
5 Nasların oluşumuna değişimin katkısı
6 Örnek ayet ve hadislerin değerlendirilmesi
7 Hükümlerin oluşumuna ve değişimine sosyal değişimin katkısı
8 Ara Sınav
9 Aile hukukuyla ilgili değişim örnekleri
10 Muamelelerle ilgili değişim örnekleri
11 Ceza hukukuyla ilgili değişim örnekleri
12 İslam hukukunun değişim stratejisi
13 Değişim açısından modern hukuklar
14 Hukuksal değişimin topluma katkısı
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
57137 1387637 İslam hukuku ve toplumsal değişim arasında paralellik olduğunu farkına varabilme
57138 1388784 İslam hukuku ve sosyal olgular arasında birbiriyle ilintili problemlere çözüm getirebilme.
57139 1390774 Güncel sorunlara ana kaynaklardan çözümler bulabilme
57140 1379601 İslam hukukunu farklı yönlerden inceleyebilme
57141 1396877 Ana kaynaklardaki bilgilerin kaynak değerini kavrayabilme

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 75400 Alanına ait klasik ve güncel literatürü tanıma, okuyup anlama ve yorumlayabilme.
2 75401 Kaynak dillerdeki (Arapça, Farsça ve Osmanlıca ) metinleri inceleyebilme ve onlardan yararlanabilme.
3 75403 Alana ait metodolojiyi kavrama ve doğru kullanabilme ,
4 75411 Araştırma konusunun tespiti, araştırılması, yazılması ve değerlendirilmesi aşamasında mesleki etik ve sorumluluk bilinci içersinde davranabilme.
5 75402 Alana ait bilgilerin sahihliğini ve kaynak değerini tespit edebilme.
6 75410 Alana ait bilim dalları kapsamında disiplinler arası çalışma yapabilme.
7 75405 Alana ait tarihsel gelişimi ve aşamaları kavrama.
8 75404 Alana ait sorunları tespit edebilme,
9 75407 Alana ait terminolojiyi anlama ve doğru kullanabilme.
10 75406 Alana ait mesleki formasyonu kazanma ve bilgiyi yerinde kullanabilme ve yeni oluşumlara uyarlayabilme ,
11 75409 Yazılı ve sözlü bilimsel sunum yapabilme.
12 75408 Bilimsel yöntemlere uygun olarak yazı yazabilme,