Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TİB748 İslam Hukuku Usulünde Akli Yöntemler 927003 1 1 6

Dersin Amacı

İslam hukuk usulünde nassların dışında başvurulan aklî delillerin mahiyeti, meşruiyeti ve işleyişini kavratmak.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Osman Şahin

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Abdülkadir Şener, Kıyas, İstihsan, İstislah Hallâf, Mesâdiru’t-Teşrii’l-İslami Osman Şahin, “İslam hukuk metodolojisinde zerayi ve uygulaması” İHAD Osman Şahin, “İstihsanın akli gerekçeleri ve bazı uygulama şekilleri” Dinbilimleri

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

İslam hukuk usulünde nassların dışında başvurulan aklî delillerin mahiyeti, meşruiyeti ve işleyişi ele alınacaktır.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
17 Alan Çalışması 4 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
2 Final Sınavı 1 3 3
5 Derse Katılım 14 3 42
17 Alan Çalışması 2 10 20
27 Makale Yazma 1 10 10
34 Okuma 15 5 75

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 İslam hukuk ususlünde kaynak kavramı http://isamveri.org/pdfdrg/D138757/2005/2005_KOCAF.pdf
2 İslam hukuk usulünde nakli ve akli deliller http://isamveri.org/pdfdrg/D080669/1982/1982_ARMAGANS.pdf
http://isamveri.org/pdfdrg/D01956/1999_3/1999_3_KELEBEKM2.pdf
3 Kıyas ve delilleri http://isamveri.org/pdfdrg/D01956/2016_1/2016_1_KACIRT.pdf
http://isamveri.org/pdfdrg/D00033/2014_4/2014_4_TANO.pdf
http://isamveri.org/pdfdrg/D02917/2006_I_2/2006_I_2_CAPAKI.pdf
4 Hükümlerin talili meselesi http://isamveri.org/pdfdrg/D02533/2005_5/2005_5_ERTURHANS.pdf
http://isamveri.org/pdfdrg/D03701/2018_21/2018_21_OZDEMIRI.pdf
http://isamveri.org/pdfdrg/D03653/2013_III_5/2013_5_OZKANM.pdf
5 İstihsan ve kaynak değeri http://isamveri.org/pdfdrg/D192271/2009/2009_YAMANA.pdf
http://isamveri.org/pdfdrg/D02533/2006_7/2006_7_ONDERM.pdf
http://isamveri.org/pdfdrg/D03296/2003_3/2003_3_PEKCANA.pdf
6 İstihsanın bazı uygulama şekilleri http://isamveri.org/pdfdrg/D03296/2008_4/2008_4_SAHINO.pdf
http://isamveri.org/pdfdrg/D192271/2009/2009_APAYDINHY.pdf
http://isamveri.org/pdfdrg/D00072/2002_23/2002_23_AKGUNDUZSN.pdf
7 Maslahat çeşitleri http://isamveri.org/pdfdrg/D00001/1970_C18/1970_C18_SENERA.pdf
8 Ara sınav (Ödev değerlendirme)
9 Zarurî, hâcî ve tahsinî maslahatlar ve mükemmilâtları zaruri haci tahsini maslahatlar.pdf
10 Maslahatı mürselenin kaynak değeri http://isamveri.org/pdfdrg/D00001/1970_C18/1970_C18_SENERA.pdf
http://isamveri.org/pdfdrg/G00050/2013_1/2013_1_AKGUNDUZSN.pdf
11 Örf ve kaynak değeri http://isamveri.org/pdfdrg/D02533/2005_5/2005_5_IZMIRLIIH.pdf
http://isamveri.org/pdfdrg/D00033/2001_c37/2001_c37_2/2001_c37_2_KOCAKZ.pdf
12 Örf delilinin uygulama şartları http://isamveri.org/pdfdrg/D207482/2011/2011_SENERM.pdf
13 İstishab ve kaynak değeri http://isamveri.org/pdfdrg/D00095/2001_12-13/2001_12-13_SAHINO.pdf
http://isamveri.org/pdfdrg/D01956/1999_3/1999_3_KELEBEKM2.pdf
14 İstishaba bina edilen temel kurallar http://isamveri.org/pdfdrg/D02533/2018_32/2018_32_AKMANA.pdf
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1392368 İslam hukuk metodolojisini etkin bir şekilde kullabilme
2 1395571 Hayatın sosyal ve hukuki yansımaları hakkında tespitler yapabilme ve çözüm üretebilme
3 1384304 İslam hukukuna ait kaynaklarda bulunan bilgilerin kaynak değerini kavrayabilme
4 1386205 İslam hukukuna ait konuları küresel ölçekte sebep-sonuç ilişkisi bağlamında kavrayabilme
5 1396913 İslam hukukuna ait konuları bilimsel yolla yazabilme
6 1389963 Güncel sorunları klasik bilgilerle çözümleyebilme

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 75400 Alanına ait klasik ve güncel literatürü tanıma, okuyup anlama ve yorumlayabilme.
2 75401 Kaynak dillerdeki (Arapça, Farsça ve Osmanlıca ) metinleri inceleyebilme ve onlardan yararlanabilme.
3 75403 Alana ait metodolojiyi kavrama ve doğru kullanabilme ,
4 75411 Araştırma konusunun tespiti, araştırılması, yazılması ve değerlendirilmesi aşamasında mesleki etik ve sorumluluk bilinci içersinde davranabilme.
5 75402 Alana ait bilgilerin sahihliğini ve kaynak değerini tespit edebilme.
6 75410 Alana ait bilim dalları kapsamında disiplinler arası çalışma yapabilme.
7 75405 Alana ait tarihsel gelişimi ve aşamaları kavrama.
8 75404 Alana ait sorunları tespit edebilme,
9 75407 Alana ait terminolojiyi anlama ve doğru kullanabilme.
10 75406 Alana ait mesleki formasyonu kazanma ve bilgiyi yerinde kullanabilme ve yeni oluşumlara uyarlayabilme ,
11 75409 Yazılı ve sözlü bilimsel sunum yapabilme.
12 75408 Bilimsel yöntemlere uygun olarak yazı yazabilme,

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 3 3 4 4 3 4 4 3 4 3 4 4
2 4 4 4 3 4 3 3 3 4 4 3 4
3 3 4 4 4 4 3 4 4 4 3 3 4
4 4 4 3 3 4 3 4 3 3 4 3 3
5 4 3 4 4 3 4 3 3 4 4 4 3
6 3 3 4 3 4 3 4 4 4 3 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek