Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TİB757 İslam Düşüncesinde Bilgi ve İman Problemi 927003 1 1 6

Dersin Amacı

Bu ders, doktora düzeyindeki öğrencilere, bilgi temelli imanın mahiyeti ve neticeleri hakkında bilgilendirmeyi amaçlamaktadır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Fethi Kerim KAZANÇ

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Çınar, Aliye, Modern Batı Düşüncesinde Rasyonel Teoloji, Düşünce Kitabevi Yayınları, Bursa 2008. Güler, İlhami, İman-Ahlâk İlişkisi, Ankara Okulu Yayınları, Ankara 2010. Izutsu, Toshiko, İslâm Düşüncesinde İman Kavramı, çev. Selahaddin Ayaz, Pınar Yayınları, 1984. Özcan, Hanifi, Epistemolojik Açıdan İman, M.Ü.İ.F.V. Yayınları, İstanbul 1992. El-Cisr, A. Nedim, İlim Felsefe Kur’an Işığında İman, çev. Remzi Barışık, Kitabevi, İstanbul 1995. Uslu, Ferit, Felsefi Açıdan İmanı Temellendirme, Ankara Okulu Yayınları, Ankara 2005.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Kelamî düşünce geleneğinde iman ve bilginin arasında karşılıklı olarak kurulan ilişkilerin boyutlarını ve sonuçlarını günümüzdeki felsefî düşünümler ışığında incelemeyi konu edinmektedir.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 3 3
2 Final Sınavı 14 2 28
3 Bütünleme Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 13 3 39
29 Bireysel Çalışma 14 6 84
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 1 1
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 1 1

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Bilginin Tanımı ve Kaynakları
2 Bilginin Türleri: Bilimsel Bilgi ve Dinsel Bilgi
3 Bilginin Bölümleri ve Bilginin Değeri
4 Dinsel Bilginin İmkânı ve Temellendirme
5 İmanın Mahiyeti ve İman Sözcüğünün Tanımları
6 İmanda Tasdik
7 İman-Amel Münasebeti
8 Ara Sınav
9 İman-Bilgi Münasebeti
10 Taklîdî İmana Karşı Teolojik İtirazlar
11 İmada İstidlâlî Bilginin Önemi
12 İmanda İrade
13 İman ve Kalp
14 Final Sınavı

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1330367 Öğrenciler iman ve bilgi arasında tutarlı bir ilişki kurabilmelidir.
2 1330368 Bu dersin sonunda öğrenciler, bilgi ve iman sorununa yaklaşımlar hakkında konuşabilmelidirler.
3 1330369 Teistlerce inanmak için öne sürülen haklı gerekçeleri ve meşru dayanakları tartışabilecek, analiz edebilecek ve eleştirebileceklerdir.
4 1330370 Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler, iman ve bilgi konusunda edindiği ileri düzeydeki kuramsal bilgileri kullanabilmeli ve farklı yorumlara girişebilmelidir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 67668 Alanına ait klasik ve güncel literatürü tanıma, okuyup anlama ve yorumlayabilme.
2 67669 Kaynak dillerdeki (Arapça, Farsça ve Osmanlıca ) metinleri inceleyebilme ve onlardan yararlanabilme.
3 67671 Alana ait metodolojiyi kavrama ve doğru kullanabilme ,
4 67679 Araştırma konusunun tespiti, araştırılması, yazılması ve değerlendirilmesi aşamasında mesleki etik ve sorumluluk bilinci içersinde davranabilme.
5 67670 Alana ait bilgilerin sahihliğini ve kaynak değerini tespit edebilme.
6 67678 Alana ait bilim dalları kapsamında disiplinler arası çalışma yapabilme.
7 67673 Alana ait tarihsel gelişimi ve aşamaları kavrama.
8 67672 Alana ait sorunları tespit edebilme,
9 67675 Alana ait terminolojiyi anlama ve doğru kullanabilme.
10 67674 Alana ait mesleki formasyonu kazanma ve bilgiyi yerinde kullanabilme ve yeni oluşumlara uyarlayabilme ,
11 67677 Yazılı ve sözlü bilimsel sunum yapabilme.
12 67676 Bilimsel yöntemlere uygun olarak yazı yazabilme,

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 4 4 5 5 4 4 5 5 5 4 4 5
2 3 4 5 4 5 5 5 5 4 3 4 4
3 5 4 5 5 5 5 5 3 5 4 4 3
4 4 4 5 5 5 5 4 4 3 4 5 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek