Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TİB765 Sosyal Kelam 927003 1 1 6

Dersin Amacı

Yaşayan tanrı tasavvurlarını ve halk inançlarını İslam’ın temelleri ışığında değerlendirmek

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. Faruk SANCAR

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Şaban Ali DÜZGÜN, Sosyal Teoloji, Ankara, 1999. Ramazan BİÇER, Süleyman AKKUŞ, Tanrı Tasavvurları ve Sosyal Hayata Yansımaları Sempozyumu, Sakarya, 2005. Şaban Ali DÜZGÜN, Allah, Tabiat ve Tarih, Ankara, 2012.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Yaşayan toplumun Allah anlayışı ve bu anlayışın doğurduğu dini sorunlar incelenecek

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 3 3
2 Final Sınavı 1 3 3
3 Bütünleme Sınavı 1 3 3
5 Derse Katılım 14 3 42
29 Bireysel Çalışma 15 5 75
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 7 2 14
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 14 1 14

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Sosyal Kelam kavramının kapsam alanı 2000_DUZGUNSA.pdf
2 Kelam geleneğinin halk inançlarına etkisi 2000_DUZGUNSA.pdf
3 Bilimsel ve teolojik alan Şaban Ali Düzgün, Allah Tabiat ve Tarih, "Bilimsel ve Teolojik Dil ss. 62-82"
4 Bilimsel ve teolojik dil Şaban Ali Düzgün, Allah Tabiat ve Tarih, "Bilimsel ve Teolojik Dil ss. 82-110"
5 Varlık Tasavvuru: Allah, Alem ve İnsan I Şaban Ali Düzgün, Allah Tabiat ve Tarih, "Teoloji, Felsefe ve Metafizik, ss. 111-129ss. 62-82"
6 Varlık Tasavvuru: Allah, Alem ve İnsan II Şaban Ali Düzgün, Allah Tabiat ve Tarih, Allah: Allah-İnsan İlişkisindeki Temel Belirleyenler, ss. 129-156.
7 Allah insan ilişkisindeki temel belirleyenler Şaban Ali Düzgün, Allah Tabiat ve Tarih, "Ontolojik ve Epistemolojik Allah Tasavvurları, ss. 156-164"imsel ve Teolojik Dil ss. 62-82"
8 Ara Sınav Arasınav
9 Ontolojik ve Epistemolojik Allah tasavvurları I Şaban Ali Düzgün, Allah Tabiat ve Tarih, Dini Tecrübenin Kaynağı Olarak Tabiat ve Tabiat Teolojisi, ss. 165-180"Bilimsel ve Teolojik Dil ss. 62-82"
10 Ontolojik ve Epistemolojik Allah tasavvurları II Şaban Ali Düzgün, Allah Tabiat ve Tarih, ss. 190-210
Şaban Ali Düzgün, Allah Tabiat ve Tarih, ss. 215-234.
11 Tabiat teolojisi Şaban Ali Düzgün, Allah Tabiat ve Tarih, ss. 215-2530"Bilimsel ve Teolojik Dil ss. 62-82"
12 Teolojik olanın objektifleşme alanı olarak tarih. Şaban Ali Düzgün, Allah Tabiat ve Tarih, ss. 215-244
13 Modern dönem düşünürlerinin alana katkıları Şaban Ali Düzgün, Allah Tabiat ve Tarih, Dini Tecrübenin Kaynağı Olarak Tabiat ve Tabiat Teolojisi, ss. 165-180"Bilimsel ve Teolojik Dil ss. 62-82"
14 Final Sınavı final sınavı

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1436406 Yaşayan Tanrı tasavvurlarını dinin temelleri ışığında değerlendirebilecek
2 1436534 Allah tasavvurunun Kur’an’daki delillerini kavrayacak
3 1437457 Sosyal Kelam bağlamında modernist düşünürlerin görüşlerini tahkik edebilecek

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 75400 Alanına ait klasik ve güncel literatürü tanıma, okuyup anlama ve yorumlayabilme.
2 75401 Kaynak dillerdeki (Arapça, Farsça ve Osmanlıca ) metinleri inceleyebilme ve onlardan yararlanabilme.
3 75403 Alana ait metodolojiyi kavrama ve doğru kullanabilme ,
4 75411 Araştırma konusunun tespiti, araştırılması, yazılması ve değerlendirilmesi aşamasında mesleki etik ve sorumluluk bilinci içersinde davranabilme.
5 75402 Alana ait bilgilerin sahihliğini ve kaynak değerini tespit edebilme.
6 75410 Alana ait bilim dalları kapsamında disiplinler arası çalışma yapabilme.
7 75405 Alana ait tarihsel gelişimi ve aşamaları kavrama.
8 75404 Alana ait sorunları tespit edebilme,
9 75407 Alana ait terminolojiyi anlama ve doğru kullanabilme.
10 75406 Alana ait mesleki formasyonu kazanma ve bilgiyi yerinde kullanabilme ve yeni oluşumlara uyarlayabilme ,
11 75409 Yazılı ve sözlü bilimsel sunum yapabilme.
12 75408 Bilimsel yöntemlere uygun olarak yazı yazabilme,

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 4 4 5 4 4 5 4 5 3 5 5 4
2 5 5 3 5 4 5 4 4 4 4 4 4
3 5 4 4 4 5 4 4 5 5 5 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek