Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TİB767 Kelamda Yöntem 927003 1 1 6

Dersin Amacı

Kelâmın pratik zeminde felsefe ve metafizikten farklı inşa edilmesi ve eski Yunan düşüncesinin tortularından kurtulması gerekir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. İsa DOĞAN

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Özervarlı, M. Sait, 1988. Kelâm’da Yenilik Arayışları (XIX. yüzyıl - XX. yüzyıl başı), İSAM Yayınları. Fazlur Rahman, 1990. İslâm ve Çağdaşlık (İslâm Eğitim Tarihinde) Fikrî Bir Geleneğin Değişimi, çev. Alpaslan Açıkgenç ve M. Hayri Kırbaşoğlu, Fecr Yayınevi. Sıddıkî, Mazharuddîn, 1990. İslâm Dünyasında Modernist Düşünce, çev. Murat Fırat ve Göksel Korkmaz, Dergâh Yayınları. Düzgün, Şaban Ali, 1997. Seyyid Ahmed Han ve Entellektüel Modernizmi, Akçağ Yayınları. Hartt, Julian, 1974. Theological Method and Imagination, Seabury Press. İbn Rüşd, 1955. el-Keşf ‘an Menâhici’l-Edille.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

1.Epistemolojik kapsam problemi: Rasyonalizm ve empirizm problemi, öz teoriler ve onların kelâma uygulanması. 2.Bilimsel ve teolojik dil: Din dilinin enstrümanları olan analoji ve metafor, duyu verileriyle doğrulama ve tenkidi, dillerin farklı kullanımı. 3.Kelâm, felsefe ve metafizik: Kelâm ve felsefe, kelâm ve metafizik, kelâmî dil ile metafizik dil arasındaki fark, dilbilim.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
2 Final Sınavı 1 3 3
5 Derse Katılım 14 3 42
27 Makale Yazma 3 10 30
29 Bireysel Çalışma 15 5 75

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Epistemolojik kapsam problemi: Rasyonalizm ve empirizm problemi,
2 Öz teoriler ve onların kelama uygulanması
3 Bilimsel ve teolojik dil:
4 Din dilinin enstrümanları olan analoji ve metafor
5 Duyu verileriyle doğrulama ve tenkidi, dillerin farklı kullanımı.
6 Kelâm, felsefe ve metafikiz:
7 Kelâm, felsefe ve metafikiz:
8 Kelâmî dil ile metafizik dil arasındaki fark, dilbilim.
9 Kelâm ve felsefe, kelâm ve metafizik
10 Kelâm ve felsefe, kelâm ve metafizik
11 Ara Sınav
12 kelâmî dil ile metafizik dil arasındaki fark, dilbilim.
13 kelâmî dil ile metafizik dil arasındaki fark, dilbilim.
14 Final sınavı
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
128260 1420803 Epistemolojik kapsam problemi: Rasyonalizm ve empirizm problemi, öz teoriler ve onların kelâma uygulanması.
128261 1421642 Bilimsel ve teolojik dil: Din dilinin enstrümanları olan analoji ve metafor, duyu verileriyle doğrulama ve tenkidi, dillerin farklı kullanımı.
128262 1422212 Kelâm, felsefe ve metafizik: Kelâm ve felsefe, kelâm ve metafizik, kelâmî dil ile metafizik dil arasındaki fark, dilbilim.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 75400 Alanına ait klasik ve güncel literatürü tanıma, okuyup anlama ve yorumlayabilme.
2 75401 Kaynak dillerdeki (Arapça, Farsça ve Osmanlıca ) metinleri inceleyebilme ve onlardan yararlanabilme.
3 75403 Alana ait metodolojiyi kavrama ve doğru kullanabilme ,
4 75411 Araştırma konusunun tespiti, araştırılması, yazılması ve değerlendirilmesi aşamasında mesleki etik ve sorumluluk bilinci içersinde davranabilme.
5 75402 Alana ait bilgilerin sahihliğini ve kaynak değerini tespit edebilme.
6 75410 Alana ait bilim dalları kapsamında disiplinler arası çalışma yapabilme.
7 75405 Alana ait tarihsel gelişimi ve aşamaları kavrama.
8 75404 Alana ait sorunları tespit edebilme,
9 75407 Alana ait terminolojiyi anlama ve doğru kullanabilme.
10 75406 Alana ait mesleki formasyonu kazanma ve bilgiyi yerinde kullanabilme ve yeni oluşumlara uyarlayabilme ,
11 75409 Yazılı ve sözlü bilimsel sunum yapabilme.
12 75408 Bilimsel yöntemlere uygun olarak yazı yazabilme,