Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TİB768 Türkçe'den Arapça'Ya Çeviri 927003 1 1 6

Dersin Amacı

Türkçeden Arapçaya çeviri yapabilme becerisi kazandırma

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğr. Üyesi Osman KESKİNER

Ön Koşul Dersleri

Orta düzey Türkçe ve Arapça gramer bilgisine sahip olma

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

"Çeviri Teknikleri ve Başlıca Arapça Kalıplar" Prof. Dr. Ali Bulut, İFAV Yayınları, İstanbul 2014

Dersin Sunulduğu Dil

Arapça

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Türkçeden Arapçaya tercüme tekniği

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
27 Makale Yazma 1 60 1
54 Ev Ödevi 1 40 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
2 Final Sınavı 1 3 3
5 Derse Katılım 14 3 42
27 Makale Yazma 1 10 10
29 Bireysel Çalışma 15 5 75
54 Ev Ödevi 4 5 20

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Çeviri Nedir? Çeviriyle İlgili Terimler ve çeviride dikkat edilecek hususlar.
2 isim cümlesi ve Türkçeden Arapçaya çevirisi
3 Fiil Cümlesi ve Türkçeden Arapçaya çevirisi
4 İsim Tamlaması ve Türkçe'den Arapça'ya Çevirisi
5 Sıfat Tamlaması ve Türkçe'den Arapça'ya Çevirisi
6 Hal (Durum Zarfı) ve Türkçe'den Arapça'ya Çevirisi
7 İsm-i Mevsul ve Sıla Cümlesi ve Türkçe'den Arapça'ya Çevirisi
8 İnne ve Benzerleri ve Türkçe'den Arapça'ya Çevirisi
9 Kâne ve Benzerleri ve Türkçe'den Arapça'ya Çevirisi
10 Kâde ve Benzerleri ve Türkçe'den Arapça'ya Çevirisi
11 Bilgi, zan ve değiştirme fiilleri ve Türkçe'den Arapça'ya Çevirisi
12 Fâil ve Naibu'l-Fâil ve Türkçe'den Arapça'ya Çevirisi
13 Mef'ul çeşitleri ve Türkçe'den Arapça'ya Çevirisi
14 Tevabi türleri ve Türkçe'den Arapça'ya Çevirisi
15 final

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1548964 Türkçeden Arapçaya çeviri yapabilme becerisi kazanır
2 1548961 Arapçanın Türkçeyle mukayeseli olarak incelenip ortak ve farklı noktalarını tespit etme becerisi kazanır
3 1548962 Arapça öğretiminde karşılaşılan problemler ve bu problemlerin için modern yöntemler ve programlar ışığında önerilen çözüm yollarının öğrenilmesi
4 1548963 Arap dilinde yazılı ve sözlü sunum yapma yeteneği kazanır.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 75400 Alanına ait klasik ve güncel literatürü tanıma, okuyup anlama ve yorumlayabilme.
2 75401 Kaynak dillerdeki (Arapça, Farsça ve Osmanlıca ) metinleri inceleyebilme ve onlardan yararlanabilme.
3 75403 Alana ait metodolojiyi kavrama ve doğru kullanabilme ,
4 75411 Araştırma konusunun tespiti, araştırılması, yazılması ve değerlendirilmesi aşamasında mesleki etik ve sorumluluk bilinci içersinde davranabilme.
5 75402 Alana ait bilgilerin sahihliğini ve kaynak değerini tespit edebilme.
6 75410 Alana ait bilim dalları kapsamında disiplinler arası çalışma yapabilme.
7 75405 Alana ait tarihsel gelişimi ve aşamaları kavrama.
8 75404 Alana ait sorunları tespit edebilme,
9 75407 Alana ait terminolojiyi anlama ve doğru kullanabilme.
10 75406 Alana ait mesleki formasyonu kazanma ve bilgiyi yerinde kullanabilme ve yeni oluşumlara uyarlayabilme ,
11 75409 Yazılı ve sözlü bilimsel sunum yapabilme.
12 75408 Bilimsel yöntemlere uygun olarak yazı yazabilme,

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 4 4 5 4 5 4 5 3 5 5 5 4
2 4 5 5 4 5 4 5 3 5 5 4 4
3 4 5 5 4 5 4 5 3 5 5 4 4
4 4 5 5 4 5 4 5 3 5 5 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek