Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TİB769 Klasik Arap Edebiyatı ve Kaynakları 927003 1 1 6

Dersin Amacı

Arap Edebiyatının klasik kaynakları hakkında bilgi edindirme

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Yrd.Doç.Dr. Osman KESKİNER

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Arap Edebiyatında Kaynaklar Doç.Dr. Kenan Demirayak Prof.Dr. M. Sadi Çöğenli Tabakâtü’l-Muellifîn Kitapları Öğretim Üyesi Ders notları

Dersin Sunulduğu Dil

Arapça

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Klasik Arap Edebiyatı (Şiir, edebî tenkit, edebiyat tarihi, lugatlar, filolojik eserler, gramer kitapları, şevâhid şerhleri, gramer ekolleri vb.) kaynakları.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
27 Makale Yazma 1 60 1
54 Ev Ödevi 1 40 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
2 Final Sınavı 1 3 3
5 Derse Katılım 14 3 42
27 Makale Yazma 3 10 30
29 Bireysel Çalışma 15 5 75

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 EDEBİYAT KİTAPLARI Ansiklopedik Edebiyat kitapları
2 Şiir mecmuaları
3 Şiir Divanları
4 Edebî Tenkit ve Belâgat kitapları
5 Meseller ile ilgili kitaplar. Arûz ve Kâfiye ile ilgili kitaplar
6 Lugatlar
7 Filolojik eserler
8 Gramer Kitapları
9 Şevâhid şerhleri. Edatlar ile ilgili Kitaplar
10 Gramer Ekolleri ve ihtilaflar hakkındaki kitaplar
11 Biyoğrafya Kitapları
12 Aynı konuya devam edilecek
13 Bibliyoğrafya ve İndeks Kitapları
14 Tarih Kitapları, Coğrafya ve Seyahatname kitapları
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
69318 1164574 Arap Dili grameri, belâgatı ve edebiyatının temel kaynakları hakkında bilgi edindirmek
69319 1150799 Arap Dili ekollerinin dilbilimsel görüşlerini arka planlarıyla öğrenme ve anlama becerisi kazandırmak
69321 1160290 Klasik ve güncel literatür bilgisi kazandırmak
69323 1161417 Klasik Arapça metinleri okuyup anlama becerisi kazandırmak

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 67668 Alanına ait klasik ve güncel literatürü tanıma, okuyup anlama ve yorumlayabilme.
2 67669 Kaynak dillerdeki (Arapça, Farsça ve Osmanlıca ) metinleri inceleyebilme ve onlardan yararlanabilme.
3 67671 Alana ait metodolojiyi kavrama ve doğru kullanabilme ,
4 67679 Araştırma konusunun tespiti, araştırılması, yazılması ve değerlendirilmesi aşamasında mesleki etik ve sorumluluk bilinci içersinde davranabilme.
5 67670 Alana ait bilgilerin sahihliğini ve kaynak değerini tespit edebilme.
6 67678 Alana ait bilim dalları kapsamında disiplinler arası çalışma yapabilme.
7 67673 Alana ait tarihsel gelişimi ve aşamaları kavrama.
8 67672 Alana ait sorunları tespit edebilme,
9 67675 Alana ait terminolojiyi anlama ve doğru kullanabilme.
10 67674 Alana ait mesleki formasyonu kazanma ve bilgiyi yerinde kullanabilme ve yeni oluşumlara uyarlayabilme ,
11 67677 Yazılı ve sözlü bilimsel sunum yapabilme.
12 67676 Bilimsel yöntemlere uygun olarak yazı yazabilme,