Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TİB773 Arap Filolojisinde Modern Yaklaşımlar ve Kuramlar 927003 1 1 6

Dersin Amacı

Modern Arap filolojisini tanımak ve klasik dönemle karşılaştırma yapmak

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Soner Gündüzöz

Ön Koşul Dersleri

Temel Arapça bilgisine sahip olmak

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Vafi, İlmü’l-luga, Vafşi, Fıkhu’l-luga, Sibeveyy, el-Kitab, Rummani, İbn Sikkit, İbn Cinni, Suyuti’nin eserleri

Dersin Sunulduğu Dil

Arapça

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Arap filolojisinde modern kuramların tanınması, tarihsel arka planının tespiti, dil felsefesi ve dilcilerin modern dilbilimlerinin uygulama şekilleri

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
27 Makale Yazma 1 60 1
54 Ev Ödevi 1 40 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
2 Final Sınavı 1 3 3
5 Derse Katılım 14 3 42
27 Makale Yazma 1 10 10
29 Bireysel Çalışma 15 5 75
54 Ev Ödevi 4 5 20

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Filolojiye giriş
2 İlmu’l-luga terimi ve bilimsel içerik
3 Fıkhu’l-luga terimi ve bilimsel içerik
4 Klasik filolojinin varlığı sorunu
5 Klasik dönem araştırmaları
6 Arap dil felsefesinin varlığı sorunu
7 Klasik yaklaşımlar ve temel filolojik dinamikler
8 Batıda ve Araplarda modern filoloji değerlendirme biçimleri
9 Modern dilbilimleri ışığında filoloji
10 Modern filolojinin temsilcileri
11 Modern filolojinin temsilcileri
12 Modern filolojinin temsilcileri
13 Klasik
14 Modern filoloji ve içerik
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
69457 1167138 Alanına ait klasik ve güncel literatürü tanıma, okuyup anlama ve yorumlayabilme.
69458 1155616 Kaynak dillerdeki (Arapça, Farsça ve Osmanlıca ) metinleri inceleyebilme ve onlardan yararlanabilme
69459 1180032 Alana ait bilgilerin sahihliğini ve kaynak değerini tespit edebilme.
69460 1146989 Alana ait metodolojiyi kavrama ve doğru kullanabilme ,
69461 1154513 Alana ait tarihsel gelişimi ve aşamaları kavrama.
69462 1161768 Alana ait sorunları tespit edebilme

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 67668 Alanına ait klasik ve güncel literatürü tanıma, okuyup anlama ve yorumlayabilme.
2 67669 Kaynak dillerdeki (Arapça, Farsça ve Osmanlıca ) metinleri inceleyebilme ve onlardan yararlanabilme.
3 67671 Alana ait metodolojiyi kavrama ve doğru kullanabilme ,
4 67679 Araştırma konusunun tespiti, araştırılması, yazılması ve değerlendirilmesi aşamasında mesleki etik ve sorumluluk bilinci içersinde davranabilme.
5 67670 Alana ait bilgilerin sahihliğini ve kaynak değerini tespit edebilme.
6 67678 Alana ait bilim dalları kapsamında disiplinler arası çalışma yapabilme.
7 67673 Alana ait tarihsel gelişimi ve aşamaları kavrama.
8 67672 Alana ait sorunları tespit edebilme,
9 67675 Alana ait terminolojiyi anlama ve doğru kullanabilme.
10 67674 Alana ait mesleki formasyonu kazanma ve bilgiyi yerinde kullanabilme ve yeni oluşumlara uyarlayabilme ,
11 67677 Yazılı ve sözlü bilimsel sunum yapabilme.
12 67676 Bilimsel yöntemlere uygun olarak yazı yazabilme,