Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TİB774 Kur'an'In Lengüistik Yapısı 927003 1 1 6

Dersin Amacı

Kur’an’ın lengüistik yapısını tanımak, Kur’an’daki lehçe kullanımlarını tanımak

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Soner Gündüzöz

Ön Koşul Dersleri

Temel Arapça bilgisine sahip olmak

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Suyuti, İktirah, İbn Cinni, Hasais, Modern kelime istatistikleri, lehçe kullanımları El-Kur’an ve’l-Lugati’l-‘Arabiyye-el-Lehecâtu’l-Arabiyye ve’l-‘Ammiyye: Kur’an ve Lehçeler. Abduh er-Râcihî, el-Lehecâtü’l-‘Arabiyye fi’l-Kırââti’l-Kur’âniyye, Mektebetü’l-meârif, Riyad, 1420/1999 Soner Gündüzöz, Kur’an’ın Eşsiz Dili, Etüt Yay., Samsun, 2011

Dersin Sunulduğu Dil

Arapça

Staj Durumu

Yok

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
27 Makale Yazma 1 60 1
54 Ev Ödevi 1 40 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
2 Final Sınavı 1 3 3
5 Derse Katılım 14 3 42
27 Makale Yazma 1 10 10
29 Bireysel Çalışma 15 5 75
54 Ev Ödevi 4 5 20

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Kuran ve Arapça; Kur’an ve Arap Lehçeleri
2 Arap Kültür Çevresi
3 Arap Yarımadası ve lengüistik coğrafya
4 Arap Yarımadasında alt dil kategorileri ve Bölgelere göre dağılımı
5 Arap Kabileleri
6 İslam öncesi dilsel durum
7 Kureyş Lehçesi
8 .Arap filolojisinde lehçe olgusu
9 Sınav
10 Lehçeler ve leksikografi
11 Yedi Harf Meselesi Bağlamında Dil Geleneğinde Lehçe Tartışmaları
12 Sahih kıraatler
13 Şaz Kıraatler ve Kur’anda özel dilsel olgular
14 Oryantalistlerce Kur’an’a yöneltilen dil eleştirileri ve analizi
15 Final Sınavı
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
69464 1163075 Alanına ait klasik ve güncel literatürü tanıma, okuyup anlama ve yorumlayabilme.
69465 1164563 Kaynak dillerdeki (Arapça, Farsça ve Osmanlıca ) metinleri inceleyebilme ve onlardan yararlanabilme
69466 1167514 Alana ait bilgilerin sahihliğini ve kaynak değerini tespit edebilme.
69467 1169756 Alana ait metodolojiyi kavrama ve doğru kullanabilme ,
69468 1145019 Alana ait tarihsel gelişimi ve aşamaları kavrama.
69469 1145727 Alana ait sorunları tespit edebilme

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 67668 Alanına ait klasik ve güncel literatürü tanıma, okuyup anlama ve yorumlayabilme.
2 67669 Kaynak dillerdeki (Arapça, Farsça ve Osmanlıca ) metinleri inceleyebilme ve onlardan yararlanabilme.
3 67671 Alana ait metodolojiyi kavrama ve doğru kullanabilme ,
4 67679 Araştırma konusunun tespiti, araştırılması, yazılması ve değerlendirilmesi aşamasında mesleki etik ve sorumluluk bilinci içersinde davranabilme.
5 67670 Alana ait bilgilerin sahihliğini ve kaynak değerini tespit edebilme.
6 67678 Alana ait bilim dalları kapsamında disiplinler arası çalışma yapabilme.
7 67673 Alana ait tarihsel gelişimi ve aşamaları kavrama.
8 67672 Alana ait sorunları tespit edebilme,
9 67675 Alana ait terminolojiyi anlama ve doğru kullanabilme.
10 67674 Alana ait mesleki formasyonu kazanma ve bilgiyi yerinde kullanabilme ve yeni oluşumlara uyarlayabilme ,
11 67677 Yazılı ve sözlü bilimsel sunum yapabilme.
12 67676 Bilimsel yöntemlere uygun olarak yazı yazabilme,