Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TİB781 Eş'Ari Kelam Okulu ve Görüşleri 927003 1 1 6

Dersin Amacı

Eş'ari kelam okulunun ortaya çıkışı, görüşleri temsilcileri ve etki alanı hakkında fikir sahibi olmak.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğretim Üyesi Rıza KORKMAZGÖZ

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Ebu'l Hasen el-Eşari, Kitabu'l-Lüma, Berrut 1952. Ebu'l Hasen el-Eşari, Makalatu'l-İslamiyyin, Weisbaden 1980. Şerafettin Gölcük, Kelam Açısından İnsan ve Fiilleri, İstanbul, 1979. Şerafettin Gölcük-Süleyman Toprak, Kelam, Konya 1988. Cağfer Karadaş, Bakillani'ye Allah ve Alem Tasavvuru, Bursa 2003. Mehmet Kalaycı, Tarihsel Süreçte Eş'arilik Matüridilik İlişkisi, Ankara: ankara Okulu Yayınları, 2013. Nadim Macit, Ehli Sünnet Ekolünün Doğuşu, Erzurum 1995. W.Montgomery Watt, İslam Düşüncesinin Teşekkül Devri, (çev. E.R.Fığlalı), Ankara 1981. Ali Sami en-Neşşar, İslam'da Felsefi Düşüncenin Doğuşu, İnsan yay. İstanbul 1999. Şerafettin Gölcük, Kelam Tarihi, Konya 2009.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Eş'ari kelam okulunun teşekkül süreci, Mütekaddimun ve Müteahhirun dönemleri, Dönemin temel meseleleri, Önde gelen simaları, Eş'ariyenin Ehli sünnet içerisindeki yeri

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 50
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 50
1 Ara Sınav 1 40 1
5 Derse Katılım 13 30 1
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 8 30 1
2 Final Sınavı 1 50 1
44 Makale Yazma 1 30 1
45 Final Sınavı için Bireysel Çalışma 5 20 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 13 3 39
27 Makale Yazma 1 20 20
28 Makale Kritik Etme 5 5 25
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 8 2 16
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 5 2 10
54 Ev Ödevi 13 3 39

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Eş'ariliğin Tarihi arka planı 1.pdf
2 Eş'ari'nin hayatı ve görüşleri 2.pdf
3 Eş'ari kelam okulunun oluşum süreci 3.pdf
4 Mütekaddimun Dönem 4.pdf
5 Dönemin Temel meseleleri 5.pdf
6 Varlık Anlayısı 6.pdf
7 Allah anlayışı 7.pdf
8 Alem Anlayışı 8.pdf
9 Ara Sınav
10 Müteahhirun Dönem
11 Dönemin Temel meseleleri
12 Eşari –Maturidi Karşılaştırması
13 Genel değerlendirme
14 Final Sınavı
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1503474 Eş'ariliğin tarihi arkaplanı hakkında bilgi edinir
2 1503475 Eş'ari kelamının İslam düşüncesindeki yerini kavrar
3 1503476 Eş'ari kelamcıları tanır
4 1503477 Eş'ari kelamının İslam düşüncesine katkısını öğrenir
5 1503478 Eş'ari mezhebiyle diğer mezhepler arasında mukayeseler yapabilir

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 75400 Alanına ait klasik ve güncel literatürü tanıma, okuyup anlama ve yorumlayabilme.
2 75401 Kaynak dillerdeki (Arapça, Farsça ve Osmanlıca ) metinleri inceleyebilme ve onlardan yararlanabilme.
3 75403 Alana ait metodolojiyi kavrama ve doğru kullanabilme ,
4 75411 Araştırma konusunun tespiti, araştırılması, yazılması ve değerlendirilmesi aşamasında mesleki etik ve sorumluluk bilinci içersinde davranabilme.
5 75402 Alana ait bilgilerin sahihliğini ve kaynak değerini tespit edebilme.
6 75410 Alana ait bilim dalları kapsamında disiplinler arası çalışma yapabilme.
7 75405 Alana ait tarihsel gelişimi ve aşamaları kavrama.
8 75404 Alana ait sorunları tespit edebilme,
9 75407 Alana ait terminolojiyi anlama ve doğru kullanabilme.
10 75406 Alana ait mesleki formasyonu kazanma ve bilgiyi yerinde kullanabilme ve yeni oluşumlara uyarlayabilme ,
11 75409 Yazılı ve sözlü bilimsel sunum yapabilme.
12 75408 Bilimsel yöntemlere uygun olarak yazı yazabilme,

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
2 5 4 5 4 5 4 5 4 4 5 3 4
3 5 5 4 4 5 5 4 4 5 4 4 4
4 4 4 5 5 4 4 5 5 5 5 4 5
5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek