Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TİB785 Oryantalistlerin Kur'an-ı Kerim ve Kıraatlere Yaklaşımları 927003 1 1 6

Dersin Amacı

Oryantalistlerin Kur'ân-ı Kerîm ve Kıraatlere yaklaşımlarını ele almak ve Kur'ân-ı Kerîm'i yorumlamalarındaki farklılıkları incelemek

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Hatice Şahin Aynur

Ön Koşul Dersleri

yok

Önerilen Diğer Hususlar

yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Selahattin Sönmezsoy, Kur'ân ve Oryantalistler Fecr Yayınları, 1998. Hayrettin Öztürk, Kur'ân ve Şarkıyatçılar, Bilim Kent Yayınları

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

yok

Dersin İçeriği

Oryantalistler, Kıraat, Kur'ân-ı Kerîm, yorum, analiz.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 50
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 50
1 Ara Sınav 1 50 1
17 Alan Çalışması 14 50 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 14 3 42
2 Final Sınavı 1 3 3
17 Alan Çalışması 15 5 75
54 Ev Ödevi 3 10 30

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 1 Kavramsal Çerçeve 2 oryantalizmin Doğuşu 3 Oryantalizmin Tarihçesi 4 Oryantalizmin Kıraatlere Yaklaşımı 5Oryantalizmin Kur'ân-ı Kerîm'e Yaklaşımı 6 Oryantalistlerin Hz. Peygambere Yaklaşımları 7 Oryantalistlerin Kur'ân'ın Kaynağını Sorgulamaları 8 Oryantalizmin Müslümanları Ötekileştirme süreci 9 Meşhur Oryantalistler 10 Oryantalizmin Amacı 11 Gelinen Noktada Oryantalizmin İslâm'a Etkisi 12 İslâmî Araştırmalarda Oryantalizmin Yeri 13 Başlıca Oryantalist Literatür 14 Değerlendirme yok yok ayetlerin tarihlendirilmesi ve batı.pdf
batı Mealleri.pdf
batıda Kur'ân algısı.pdf
batıya göre Kur'ân'ın oluşumda Hz. Peygamber.pdf
gelenek ve batı.pdf
Kur'ân'nın cemi ve batı.pdf
oryantalizm Bilal gökkır.pdf
oryantalist misyonerler.pdf
ortaçağda batıda Kur'ân çevirileri.pdf
retorik analiz.pdf
oryantalizm batı.pdf
çetin kıraat oryantalistler.pdf
Gokkır Oryantalist Literatür 1.pdf
Gokkır Oryantalist Literatür 2.pdf

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1546315 Alana ait metodolojiyi kavrama ve doğru kullanabilme ,
2 1546316 Alanına ait klasik ve güncel literatürü tanıma, okuyup anlama ve yorumlayabilme.
3 1546317 Kaynak dillerdeki (Arapça, Farsça ve Osmanlıca ) metinleri inceleyebilme ve onlardan yararlanabilme.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 75400 Alanına ait klasik ve güncel literatürü tanıma, okuyup anlama ve yorumlayabilme.
2 75401 Kaynak dillerdeki (Arapça, Farsça ve Osmanlıca ) metinleri inceleyebilme ve onlardan yararlanabilme.
3 75403 Alana ait metodolojiyi kavrama ve doğru kullanabilme ,
4 75411 Araştırma konusunun tespiti, araştırılması, yazılması ve değerlendirilmesi aşamasında mesleki etik ve sorumluluk bilinci içersinde davranabilme.
5 75402 Alana ait bilgilerin sahihliğini ve kaynak değerini tespit edebilme.
6 75410 Alana ait bilim dalları kapsamında disiplinler arası çalışma yapabilme.
7 75405 Alana ait tarihsel gelişimi ve aşamaları kavrama.
8 75404 Alana ait sorunları tespit edebilme,
9 75407 Alana ait terminolojiyi anlama ve doğru kullanabilme.
10 75406 Alana ait mesleki formasyonu kazanma ve bilgiyi yerinde kullanabilme ve yeni oluşumlara uyarlayabilme ,
11 75409 Yazılı ve sözlü bilimsel sunum yapabilme.
12 75408 Bilimsel yöntemlere uygun olarak yazı yazabilme,