Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TİB723 İslam Geleneğinde Metin Bilinci 927003 1 2 6

Dersin Amacı

Bu derste İslam Geleneğinde metni okuma ve değerlendirmede temel ilke ve esaslar ele alınacaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Yavuz ÜNAL

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

KİTAPLAR Yavuz Ünal, Hadis Geleneğinde Metin Bilinci, Samsun 2008.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Hadislerin Metinleşme Süreci, Rivayetlerde Anlam-Bağlam İlişkisi

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 13 3 39
27 Makale Yazma 1 20 20
29 Bireysel Çalışma 13 3 39
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 7 7
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 10 10
34 Okuma 1 35 35

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Bilinç Üzerine
2 Metnin Neliği Üzerine
3 Kur’an’da Metin Bilinci İnşası
4 Metin Üretimi
5 Metinlerin Menbaı Olarak Hz. Peygamber
6 Yorum - Metin İlişkisi
7 Hadislerin Metinleşme Süreci
8 Rivayetlerde Anlam-Bağlam İlişkisi
9 Eser Tasnifinde Zihinsel Arkaplan
10 ARA SINAV
11 Eser Karizması
12 Metnin bilinç inşası
13 Bilincin Rehabilitesi
14 Genel Değerlendirme
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1420380 Hadislerin okuma ve değerlendirmede temel ilke ve esasları kavrar.
2 1424335 Hadis metinlerini değerlendirme kabiliyeti kazanır.
3 1426285 Hadis-yorum ilişkisini kavrar

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 75400 Alanına ait klasik ve güncel literatürü tanıma, okuyup anlama ve yorumlayabilme.
2 75401 Kaynak dillerdeki (Arapça, Farsça ve Osmanlıca ) metinleri inceleyebilme ve onlardan yararlanabilme.
3 75403 Alana ait metodolojiyi kavrama ve doğru kullanabilme ,
4 75411 Araştırma konusunun tespiti, araştırılması, yazılması ve değerlendirilmesi aşamasında mesleki etik ve sorumluluk bilinci içersinde davranabilme.
5 75402 Alana ait bilgilerin sahihliğini ve kaynak değerini tespit edebilme.
6 75410 Alana ait bilim dalları kapsamında disiplinler arası çalışma yapabilme.
7 75405 Alana ait tarihsel gelişimi ve aşamaları kavrama.
8 75404 Alana ait sorunları tespit edebilme,
9 75407 Alana ait terminolojiyi anlama ve doğru kullanabilme.
10 75406 Alana ait mesleki formasyonu kazanma ve bilgiyi yerinde kullanabilme ve yeni oluşumlara uyarlayabilme ,
11 75409 Yazılı ve sözlü bilimsel sunum yapabilme.
12 75408 Bilimsel yöntemlere uygun olarak yazı yazabilme,

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 3 3 1 5 4 4 3 4 5 4 3 4
2 4 4 3 5 5 4 3 5 4 4 4 4
3 4 5 4 3 4 5 4 3 5 3 4 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek