Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TİB724 Hadis ve İsrailiyyat 927003 1 2 6

Dersin Amacı

Hadis rivâyetlerindeki İsraili haberlerin niteliği ve tanıma yollarını öğrencilere kavratmak

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Yunus MACİT

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

KİTAPLAR ez-Zehebî, Muhammed Hüseyin, Tefsir ve Hadiste İsrâiliyyât, çeviren: Muhammet Yılmaz, Çukurova Üniversitesi Abdullah Aydemir, Tefsirde İsrailiyyât, DİB Yay, Ankara. MAKALELER Atmaca, Veli , Hadis’te İsrâiliyât’a Bakış (I), Harran Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 1996, sayı: 2, s. 359-387. ez-Zehebî, Muhammed Hüseyin, Tefsir ve Hadiste İsrâiliyyât, çeviren: Muhammet Yılmaz, Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2002, cilt: II, sayı: 1, s. 155-189 Hamîdullah, Muhammed , İslâmî İlimlerde İsrâiliyât Yâhut Gayr-ı İslâmî Menşeli Rivâyetler, İbrahim Canan, Atatürk Üniversitesi İslâmî İlimler Fakültesi Dergisi, 1977, sayı: 2, s. 295-319 Karacabey, Salih, İsrâiliyyât’ı Belirleme Kriterleri Çerçevesinde İlâhî Mesajın Birliği Meselesi , Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2003, cilt: XII, sayı: 1, s. 71-104 Zâhid el-Kevserî, Muhammed, Ka‘bu'l-Ahbâr ve İsrâiliyât, çeviren Osman Güner, Din Bilimleri Akademik Araştırma Dergisi _ [www.dinbilimleri.com], 2004, cilt: IV, sayı: 1, s. 221-225 Özdemir, Veysel, Abdullah b. Amr’ın İsrâilî Rivâyetleriyle Meşhûr Râvîlerle İlişkisinin Boyutları, Fırat Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2008, cilt: XIII, sayı: 1, s. 207-225

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

İsrailiyyat Tanımı ve Kapsamı, israili haberleri nakleden raviler, İsrailiyyatı Belirleme Kriterleri İsrailiyyat İle İlgili Literatür

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 13 2 26
27 Makale Yazma 1 25 25
29 Bireysel Çalışma 13 4 52
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 7 7
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 10 10
34 Okuma 1 30 30

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 İsrailiyyat Tanımı ve Kapsamı
2 İsrailiyyat Rivayet Etmenin Hükmü
3 Sahabiden İsrailiyyat Nakletmekle İtham Edilenler
4 Sahabiden İsrailiyyat Nakletmekle İtham Edilenler
5 Sahabiden İsrailiyyat Nakletmekle İtham Edilenler
6 Tabiinden İsrailiyyat Nakletmekle İtham Edilenler
7 Tabiinden İsrailiyyat Nakletmekle İtham Edilenler
8 Tabiinden İsrailiyyat Nakletmekle İtham Edilenler
9 Etbau’t-Tabiinden İsrailiyyat Nakletmekle İtham Edilenler
10 Etbau’t-Tabiinden İsrailiyyat Nakletmekle İtham Edilenler
11 ARA SINAV
12 İsrailiyyatı Belirleme Kriterleri
13 İsrailiyyat İle İlgili Literatür
14 İsrailiyyat İle İlgili Literatür
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1522043 İsrailiyyata dair haberlerin genel niteliklerini tanır.
2 1522044 Rivayetin tespit ve değerlendirilmesine yönelik bilgi birikimi sağlar.
3 1522045 İsrailiyyat ile ilgili literatür hakkında bilgi sahibi olur.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 75400 Alanına ait klasik ve güncel literatürü tanıma, okuyup anlama ve yorumlayabilme.
2 75401 Kaynak dillerdeki (Arapça, Farsça ve Osmanlıca ) metinleri inceleyebilme ve onlardan yararlanabilme.
3 75403 Alana ait metodolojiyi kavrama ve doğru kullanabilme ,
4 75411 Araştırma konusunun tespiti, araştırılması, yazılması ve değerlendirilmesi aşamasında mesleki etik ve sorumluluk bilinci içersinde davranabilme.
5 75402 Alana ait bilgilerin sahihliğini ve kaynak değerini tespit edebilme.
6 75410 Alana ait bilim dalları kapsamında disiplinler arası çalışma yapabilme.
7 75405 Alana ait tarihsel gelişimi ve aşamaları kavrama.
8 75404 Alana ait sorunları tespit edebilme,
9 75407 Alana ait terminolojiyi anlama ve doğru kullanabilme.
10 75406 Alana ait mesleki formasyonu kazanma ve bilgiyi yerinde kullanabilme ve yeni oluşumlara uyarlayabilme ,
11 75409 Yazılı ve sözlü bilimsel sunum yapabilme.
12 75408 Bilimsel yöntemlere uygun olarak yazı yazabilme,

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 5 5
2 5 4
3 5 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek