Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TİB726 Hadiste Şerh Geleneği ve Klasik Metinler 927003 1 2 6

Dersin Amacı

Bu derste ilahiyat doktora öğrencisine Hadis Şerh geleneğinin tarihi gelişimini tanıtmak ve literatür hakkında bilgi vermek amaçlanmaktadır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Yunus MACİT

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

KİTAPLAR Mustafa Canlı, Hadiste Şerh Geleneği, Doktora Tezi. Zişan Türcan, Hadis literatüründe şerh geleneği ve özellikleri, Doktora Tezi. MAKALELER Kahraman, Hüseyin, Hadis Şerhinde Mezhep Faktörü, Usûl: İslam Araştırmaları, 2007, sayı: 7, s. 7-34 Karacabey, Salih, Sahîh-i Buhârî’nin İlk Şerhi, Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 1992, cilt: IV, sayı: 4, s. 237-248 Karapınar, Fikret, Hadis Şerhlerinde Kullanılan Yorumlama Biçimleri: “...Oruç bana aittir...” Hadis Örneği, Marife: Bilimsel Birikim, 2009, cilt: IX, sayı: 1, s. 57-98 Özpınar, Ömer , Hadîs Şerhlerinde Hadîs Kaynaklarının Kullanımı, Selçuk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2008, sayı: 25, s. 51-86 Türcan, Zişan, Hadis Şerhçiliğinin Doğuşu ve Gelişimi, Hitit Üniversitesi Çorum İlahiyat Fakültesi Dergisi [Gazi Üniversitesi Çorum İlahiyat Fakültesi Dergisi], 2009, cilt: 8, sayı: 16/2, s. 101-133

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Hadis Şerçiliğini ve Hadis Şerhine Etki Eden İlim Dalları (Garibu’l-Hadis, Esbabu Vurûdi’l-Hadis)

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 13 3 39
27 Makale Yazma 1 20 20
29 Bireysel Çalışma 13 3 39
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 7 7
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 10 10
34 Okuma 1 35 35

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Hadis Şerçiliğinin Önemi
2 Hadislerin Şerhine Duyulan İhtiyaç
3 Hadis Şerhine Yönelik Kavramlar
4 Hadis Şerhine Yönelik Kavramlar
5 Hadis Şerhine Etki Eden İlim Dalları (Garibu’l-Hadis, Esbabu Vurûdi’l-Hadis)
6 Hadis Şerhine Etki Eden İlim Dalları (Arap Dili ve Belagatı
7 Tasavvuf ve Hadis Şerhçiliği
8 Fıkıh ve Hadis Şerçiliği
9 Hicri Üçüncü Asra Kadar Hadis Şerhçiliği
10 ARA SINAV
11 Hicri Üçüncü Asırda Hadis Şerhçiliği
12 Hicri Dördüncü Asırda Hadis Şerhçiliği
13 İlk Dört Asırdaki Hadis Şerhlerinin Sonraki Dönem Şerhlere Etkisi
14 İlk Dört Asırdaki Hadis Şerhlerinin Sonraki Dönem Şerhlere Etkisi
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1522023 Hadis şerhçiliği hakkında bilgi sahibi olur.
2 1522024 Şerh literatürünü öğrenir.
3 1522025 Hadisin şerhinde dikkate alınacak kriterleri kavrar.
4 1522026 Şerh edebiyatının oluşum aşamalarını kavrar.
5 1522027 Klasik şerh metinlerinden okuyabilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 75400 Alanına ait klasik ve güncel literatürü tanıma, okuyup anlama ve yorumlayabilme.
2 75401 Kaynak dillerdeki (Arapça, Farsça ve Osmanlıca ) metinleri inceleyebilme ve onlardan yararlanabilme.
3 75403 Alana ait metodolojiyi kavrama ve doğru kullanabilme ,
4 75411 Araştırma konusunun tespiti, araştırılması, yazılması ve değerlendirilmesi aşamasında mesleki etik ve sorumluluk bilinci içersinde davranabilme.
5 75402 Alana ait bilgilerin sahihliğini ve kaynak değerini tespit edebilme.
6 75410 Alana ait bilim dalları kapsamında disiplinler arası çalışma yapabilme.
7 75405 Alana ait tarihsel gelişimi ve aşamaları kavrama.
8 75404 Alana ait sorunları tespit edebilme,
9 75407 Alana ait terminolojiyi anlama ve doğru kullanabilme.
10 75406 Alana ait mesleki formasyonu kazanma ve bilgiyi yerinde kullanabilme ve yeni oluşumlara uyarlayabilme ,
11 75409 Yazılı ve sözlü bilimsel sunum yapabilme.
12 75408 Bilimsel yöntemlere uygun olarak yazı yazabilme,

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 5 4
2 5
3 4 5 4
4 5
5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek