Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TİB728 Hadislerin Dili 927003 1 2 6

Dersin Amacı

İlahiyat Doktora öğrencisine hadisleri anlama ve değerlendirmede kullanılan dilin, sembolik anlatımların ve edebi sanatların önemini kavratmak.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. Muhittin DÜZENLİ

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

KİTAPLAR Yavuz Ünal, Hadis Geleneğinde Metin Bilinci, Samsu, 2008. MAKALELER Çınar, Aliye, Din Dili: Dinî Sembol ve Ritüel, Dindarlık Olgusu (Sempozyum Tebliğ ve Müzakereleri)_[25-26 Aralık 2004, İSAM Konferans Salonu, Üsküdar-İSTANBUL], 2006, sayı: , s. 325-338 Aliy, Abdurrahman , Wittgenstein Felsefesinde Din Dili ve Dinî İman, Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2005, cilt: V, sayı: 1, s. 157-175 Tillich, Paul , Din Dilinin Doğası, çeviren: Aliye Çınar, Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2002, cilt: XI, sayı: 2, s. 227-236 Tokat, Latif, Dinin Sembolik Dili, Milel ve Nihal: inanç, kültür ve mitoloji araştırmaları dergisi, 2009, cilt: VI, sayı: 1, s. 75-98 Stephen Evans, C., Din dili problemi , Çeviren Ferhat Akdemir, Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi = Review of the Faculty of Divinity., 2010, sayı: 28, s. 253-273

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Musannıfların Kullandıkları Dil ve bunu bilmenin önemi

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 13 3 39
27 Makale Yazma 1 18 18
29 Bireysel Çalışma 13 3 39
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 7 7
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 9 9
34 Okuma 1 34 34

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Musannıfların Kullandıkları Dil ve bunu bilmenin önemi
2 Din Dili
3 Edebi Dil
4 Felsefi Dil
5 Mitolojik Dil
6 Sembolik İmgelem
7 Hadislerde Edebi Sanatlar
8 Örnek Metinler
9 Örnek Metinler
10 Örnek Metinler
11 ARA SINAV
12 Örnek Metinler
13 Örnek Metinler
14 Örnek Metinler
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1547983 Müelliflerin kullandıkları din dili hakkında bilgi sahibi olur.
2 1547984 Hadislerin değerlendirilmesinde dikkat edilmesi gereken temel ilkeleri öğrenir.
3 1547985 Hadislerdeki sembolik anlatımların mahiyetini kavrar.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 75400 Alanına ait klasik ve güncel literatürü tanıma, okuyup anlama ve yorumlayabilme.
2 75401 Kaynak dillerdeki (Arapça, Farsça ve Osmanlıca ) metinleri inceleyebilme ve onlardan yararlanabilme.
3 75403 Alana ait metodolojiyi kavrama ve doğru kullanabilme ,
4 75411 Araştırma konusunun tespiti, araştırılması, yazılması ve değerlendirilmesi aşamasında mesleki etik ve sorumluluk bilinci içersinde davranabilme.
5 75402 Alana ait bilgilerin sahihliğini ve kaynak değerini tespit edebilme.
6 75410 Alana ait bilim dalları kapsamında disiplinler arası çalışma yapabilme.
7 75405 Alana ait tarihsel gelişimi ve aşamaları kavrama.
8 75404 Alana ait sorunları tespit edebilme,
9 75407 Alana ait terminolojiyi anlama ve doğru kullanabilme.
10 75406 Alana ait mesleki formasyonu kazanma ve bilgiyi yerinde kullanabilme ve yeni oluşumlara uyarlayabilme ,
11 75409 Yazılı ve sözlü bilimsel sunum yapabilme.
12 75408 Bilimsel yöntemlere uygun olarak yazı yazabilme,

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 4 4 4 2 4 3 5 4 4 5 3 3
2 4 4 4 3 5 3 5 4 4 4 4 3
3 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek