Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TİB730 Tasavvuf ve Dini Hayat 927003 1 2 6

Dersin Amacı

Bu ders, tasavvuf düşüncesinin ve kurumlarının toplum hayatındaki yerini ve dini hayat üzerindeki tesirlerini irdelemeyi amaçlamaktadır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Uyar

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Erhan Yetik, Tarikatlar ve Dini Hayat, Samsun, 1996. İsmail Kara, Cumhuriyet Türkiyesinde Bir Mesele Olarak İslam. İsmail Kara, Din ile Modernleşme Arasında Çağdaş Türk Düşüncesinin Meseleleri. Zafer Erginli, “İç Dünyadan Topluma: Tasavvuf Günümüz İnsanına Ne Söylüyor?” Himmet Konur, “Modernleşmenin Tasavvuf ve Tarikatlara Yönelişin Artmasındaki Rolü”. Mustafa Kara, Cumhuriyet Döneminde Tarikatlar, Demokrasi Platformu [Türkiye’de Tarikatlar ve Cemaatler - I], 2006, cilt: II, sayı: 6, s. 1-20 Mustafa Kara, Tarikatların Din Söylemi Olabilir mi?. , İslâmiyât, 2001, cilt: IV, sayı: 4 [Türkiye’de Din Söylemleri özel sayısı], s. 213-216 Halil İnalcık, Tarihsel Bağlamda Sivil Toplum ve Tarikatlar, Bursa’da Dünden Bugüne Tasavvuf Kültürü , 2003, cilt: II, sayı: , s. 9-17 Mehmet Demirci, Türkiye’nin Çağdaşlaşma Sürecinde Tarikatlar, Türkiye’nin çağdaşlaşma problemi ve İslam [Sempozyum: 3-4 Mayıs 1997, İzmir], 2000, sayı: , s. 161-169

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Tasavvuf ve Tarikatların ortaya çıkışı Günümüz ve Tarikatlar Günümüz ve Tarikatlar Tarikatların Ferdi hayata yansımaları Tarikatların Sosyal hayata yansımaları Tarikatlara yöneliş sebepleri Tarikat mensubu olmayanlarla münasebetler Tarikata bağlanmada ekonomik durumun etkileri Tarikata bağlanmada sosyal statünün yeri Tarikata girdikten sonra dini yaşayışta meydana gelen değişim Tarikatlar dini hayatı zorlaştırır mı? Tarikatlar ve şekilcilik Tarikatlar ve sosyal hayata aktif katılım problemi Sonuç ve değerlendirme.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 40 1
54 Ev Ödevi 1 60 1
2 Final Sınavı 1 60 1
44 Makale Yazma 1 40 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
2 Final Sınavı 1 3 3
5 Derse Katılım 14 3 42
27 Makale Yazma 3 10 30
29 Bireysel Çalışma 15 5 75

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Tasavvuf ve Tarikatların ortaya çıkışı
2 Günümüz ve Tarikatlar
3 Günümüz ve Tarikatlar
4 Tarikatların Ferdi hayata yansımaları
5 Tarikatların Sosyal hayata yansımaları
6 Tarikatlara yöneliş sebepleri
7 Tarikat mensubu olmayanlarla münasebetler
8 Tarikata bağlanmada ekonomik durumun etkileri
9 Tarikata bağlanmada sosyal statünün yeri
10 Tarikata girdikten sonra dini yaşayışta meydana gelen değişim
11 Tarikatlar dini hayatı zorlaştırır mı?
12 Tarikatlar ve şekilcilik
13 Tarikatlar ve sosyal hayata aktif katılım problemi
14 Sonuç ve değerlendirme

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1545211 Tasavvuf düşüncesinin ve kurumlarının toplum hayatındaki yerini ve dini hayat üzerindeki tesirlerini öğrenir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 75400 Alanına ait klasik ve güncel literatürü tanıma, okuyup anlama ve yorumlayabilme.
2 75401 Kaynak dillerdeki (Arapça, Farsça ve Osmanlıca ) metinleri inceleyebilme ve onlardan yararlanabilme.
3 75403 Alana ait metodolojiyi kavrama ve doğru kullanabilme ,
4 75411 Araştırma konusunun tespiti, araştırılması, yazılması ve değerlendirilmesi aşamasında mesleki etik ve sorumluluk bilinci içersinde davranabilme.
5 75402 Alana ait bilgilerin sahihliğini ve kaynak değerini tespit edebilme.
6 75410 Alana ait bilim dalları kapsamında disiplinler arası çalışma yapabilme.
7 75405 Alana ait tarihsel gelişimi ve aşamaları kavrama.
8 75404 Alana ait sorunları tespit edebilme,
9 75407 Alana ait terminolojiyi anlama ve doğru kullanabilme.
10 75406 Alana ait mesleki formasyonu kazanma ve bilgiyi yerinde kullanabilme ve yeni oluşumlara uyarlayabilme ,
11 75409 Yazılı ve sözlü bilimsel sunum yapabilme.
12 75408 Bilimsel yöntemlere uygun olarak yazı yazabilme,

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 3 3 3 4 4 5 2 3 3 3 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek