Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TİB734 Tasavvufun Teorik ve Pratik Konuları 927003 1 2 6

Dersin Amacı

Bu ders Amelî tasavvuf-nazarî tasavvuf, zühd meselesine yaklaşımlar, sufilerin dünyaya bakışları, tasavvufun Kur'an ve Sünnet ile bağlantısı, tasavvufta nefs anlayışı vb. hakkında ilgi vermektedir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Uyar

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

A.J. Arberry, Tasavvuf Müslüman Mistiklere Toplu Bakış, İst. 2004. Hucvîrî, Keşfü’l-Mahcûb, Kahire, 1974. Abdullah Kartal, İlahi İsimler Teorisi, İst. 2009. Ekrem Demirli, İslam Metafiziğinde Tanrı ve İnsan, İst. 2009. H. Kamil Yılmaz, Tasavvuf Meseleleri, Erkam yay. Mustafa Kara, Makbûl ve Maktûl Tasavvuf Kültürü ile İlgili Tespitler, Problemler, Teklifler, Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2002, cilt: XI, sayı: 1, s. 1-16 İsa Çelik, Tasavvufi Düşüncede İnsan-ı Kamil, Kaknüs, İst. 2010. İrfan Gündüz, Tasavvufi Bir Terim Olarak Rabıta. Süleyman Uludağ, Ruhbanlık ve Tasavvuf. Süleyman Uludağ, Keşif ve Keramet. Süleyman Uludağ, İstimdâd , Tasavvuf: İlmî ve Akademik Araştırma Dergisi, 2002, cilt: III, sayı: 8, s. 9-26. Ali Bolat- Muhasibi’nin Marifet Anlayışı. Mustafa Çakmaklıoğlu, İbn Arabi’de Marifetin İfadesi. Hüsamettin Erdem, Panteizm,Vahdet-i Vücud Mukayesesi. Muhammed Akil, Felsefi Tasavvuf. Rifat Okudan, İnsanî Bir İnsiyak Olarak Râbıta , Tasavvuf: İlmî ve Akademik Araştırma Dergisi, 2003, cilt: IV, sayı: 10, s. 201-218 Muhiddin Usta, Tabibzâde Mehmed Şükrî Efendi ve Silsilenâme-i Sûfiyye isimli eseri. Ahmet Ögke, Bir Tasavvuf Terimi Olarak Ricâlü’l-Gayb -İbn Arabî’nin Görüşleri-, Tasavvuf: İlmî ve Akademik Araştırma Dergisi, 2001, cilt: II, sayı: 5, s. 161-201.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Ameli tasavvufun meseleleri, Zühd, mücahede ve riyazet. Keramet ve rüya, Ricalü’l-Gayb Silsile ve icazet İstimdat, teveccüh ve tevessül Rabıta Tasavvufi düşüncenin meseleleri Tasavvufta Tevhid anlayışı Tasavvufi düşüncede varlık Vahdet-i vücud Vahdet-i vücud Vahdet-i vücud Tasavvufi bilgi (Marifet) ve unsurları Marifetle ilgili kavramlar İnsan-ı Kamil

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 40 1
54 Ev Ödevi 1 60 1
2 Final Sınavı 1 60 1
44 Makale Yazma 1 40 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
2 Final Sınavı 1 3 3
5 Derse Katılım 14 3 42
27 Makale Yazma 3 10 30
29 Bireysel Çalışma 15 5 75

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Ameli tasavvufun meseleleri, Zühd, mücahede ve riyazet.
2 Keramet ve rüya, Ricalü’l-Gayb
3 Silsile ve icazet
4 İstimdat, teveccüh ve tevessül
5 Rabıta
6 Tasavvufi düşüncenin meseleleri
7 Tasavvufta Tevhid anlayışı
8 Tasavvufi düşüncede varlık
9 Vahdet-i vücud
10 Vahdet-i vücud
11 Vahdet-i vücud
12 Tasavvufi bilgi (Marifet) ve unsurları
13 Marifetle ilgili kavramlar
14 İnsan-ı Kamil
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1545213 Amelî tasavvuf-nazarî tasavvuf, zühd meselesine yaklaşımlar, sufilerin dünyaya bakışları, tasavvufun Kur'an ve Sünnet ile bağlantısı, tasavvufta nefs anlayışı vb. hakkında bilgi edinir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 75400 Alanına ait klasik ve güncel literatürü tanıma, okuyup anlama ve yorumlayabilme.
2 75401 Kaynak dillerdeki (Arapça, Farsça ve Osmanlıca ) metinleri inceleyebilme ve onlardan yararlanabilme.
3 75403 Alana ait metodolojiyi kavrama ve doğru kullanabilme ,
4 75411 Araştırma konusunun tespiti, araştırılması, yazılması ve değerlendirilmesi aşamasında mesleki etik ve sorumluluk bilinci içersinde davranabilme.
5 75402 Alana ait bilgilerin sahihliğini ve kaynak değerini tespit edebilme.
6 75410 Alana ait bilim dalları kapsamında disiplinler arası çalışma yapabilme.
7 75405 Alana ait tarihsel gelişimi ve aşamaları kavrama.
8 75404 Alana ait sorunları tespit edebilme,
9 75407 Alana ait terminolojiyi anlama ve doğru kullanabilme.
10 75406 Alana ait mesleki formasyonu kazanma ve bilgiyi yerinde kullanabilme ve yeni oluşumlara uyarlayabilme ,
11 75409 Yazılı ve sözlü bilimsel sunum yapabilme.
12 75408 Bilimsel yöntemlere uygun olarak yazı yazabilme,

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 2 3 3 4 5 3 3 3 4 5 4 2
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek