Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TİB735 Tasavvuf Akımları 927003 1 2 6

Dersin Amacı

Bu ders, tarih boyunca müslüman toplumlarda ortaya çıkan sufi gelenekler ve derviş tiplerini tasvir etmeyi ve değerlendirmeyi amaçlamaktadır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Ali Bolat

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Tasavvuf düşüncesi hakkında genel bilgi sahibi olmak

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Süleyman Uludağ, Dört Kapı Kırk Eşik, İst. 2009. Ahmet Yaşar Ocak, Kalenderilik, Ank. 1992. Ali Bolat, Melametilik, İst. 2003. Ali Bolat, Muhyiddin İbnü’l-Arabi’de Melamet Tasavvuru Salih Çift, Tasavvufta Velâyet Kavramı: Hakîm Tirmizî Örneği, Bursa’da Dünden Bugüne Tasavvuf Kültürü - 2, 2003, sayı: , s. 116-150 Spencer Trimingham, Tasavvuf Akımlarının Kuruluşu-I , çeviren Kadir Özköse, Din Bilimleri Akademik Araştırma Dergisi _ [www.dinbilimleri.com], 2002, cilt: II, sayı: 1, s. 183-193

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Müslüman toplumlarda ortaya çıkan sufi gelenekler ve derviş tipleri, Türk tasavvuf kültüründe oldukça etkisi bulunan melamet ve fütüvvet anlayışı.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
5 Derse Katılım 1 40 1
19 Beyin Fırtınası 1 60 1
2 Final Sınavı 1 40 1
44 Makale Yazma 1 60 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
2 Final Sınavı 1 3 3
5 Derse Katılım 14 3 42
27 Makale Yazma 3 10 30
29 Bireysel Çalışma 15 5 75

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Tasavvufi akımların ortaya çıkışı
2 Velilik, velayet
3 Abidler, zahidler, kussas, vaizler, arifler
4 Hurufilik ve Hurufiler
5 Fütüvvet ve Fütüvvet Ehli
6 Kalenderilik ve Kalenderiler
7 Melamilik ve Melamiler
8 Kavram olarak melamet
9 Melametiliğin ortaya çıkışı
10 İlk Dönem Melamiliği
11 Önde Gelen Temsilcileri
12 Sülemi’nin Melamet İlkeleri
13 İbn Arabi ve Melamet
14 Melametin diğer akımlara tesiri

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1517422 Alanın ana kaynaklarında sunulan bilginin kaynak değerini kavrayabilme.
2 1518190 Metodolojik tartışmaların genel karakteristiğini üst düzey teorik bir dille ifade edebilme.
3 1518191 Alanın konu, kavram ve literatürünü etkin ve donanımlı bir şekilde kullanabilme.
4 1518192 Bilgiyi yeni durumlara uyarlayabilme yeteneğini kazanma.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 75400 Alanına ait klasik ve güncel literatürü tanıma, okuyup anlama ve yorumlayabilme.
2 75401 Kaynak dillerdeki (Arapça, Farsça ve Osmanlıca ) metinleri inceleyebilme ve onlardan yararlanabilme.
3 75403 Alana ait metodolojiyi kavrama ve doğru kullanabilme ,
4 75411 Araştırma konusunun tespiti, araştırılması, yazılması ve değerlendirilmesi aşamasında mesleki etik ve sorumluluk bilinci içersinde davranabilme.
5 75402 Alana ait bilgilerin sahihliğini ve kaynak değerini tespit edebilme.
6 75410 Alana ait bilim dalları kapsamında disiplinler arası çalışma yapabilme.
7 75405 Alana ait tarihsel gelişimi ve aşamaları kavrama.
8 75404 Alana ait sorunları tespit edebilme,
9 75407 Alana ait terminolojiyi anlama ve doğru kullanabilme.
10 75406 Alana ait mesleki formasyonu kazanma ve bilgiyi yerinde kullanabilme ve yeni oluşumlara uyarlayabilme ,
11 75409 Yazılı ve sözlü bilimsel sunum yapabilme.
12 75408 Bilimsel yöntemlere uygun olarak yazı yazabilme,

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 3 2 3 5 3 3 4 4 5 4 3 4
2 3 4 5 5 4 3 3 4 4 4 3 5
3 4 3 4 5 4 2 5 3 2 4 3 5
4 4 3 5 4 3 4 5 3 3 3 4 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek