Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TİB741 İslam Hukukunda Akit Kuramı 927003 1 2 6

Dersin Amacı

İslam hukukunun tanıdığı akitlerin ve akit kurma felsefesinin öğretilmesi

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof.Dr. Nihat Dalgın

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Orhan Çeker, İslam Hukukunda Akitler DİA, akit, şart, ivaz, teberru vb. maddeler Mecelle, ilgili bölümler

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Akit kuramı, akitlerin çeşitleri, akit yapma serbestisi ve akitlerin temel unsurları ele alınacaktır.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 0 0 0
2 Final Sınavı 0 0 0
5 Derse Katılım 0 0 0
17 Alan Çalışması 0 0 0
34 Okuma 0 0 0

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Akitlerin oluşumu
2 Akitlerin sıhhat şartları
3 Akitleri fasit kılan durumlar
4 Akitleri batıl kılan durumlar
5 Akdin taraflara sağladığı hak ve yükümlülükler
6 Akitlerde koşulan şartlar ve hükümleri
7 İvazlı akitler
8 Ara Sınav
9 Teberru akitleri
10 Şartlı akitler
11 Müstakil akitler
12 Bağımlı akitler
13 Çağdaş akitler
14 Akitlerde cezai şartlar
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
56461 1159862 Hangi akitlerin İslam hukukunca meşru kabul edildiğini, hangilerinin muteber görülmediğini kavrayabilme
56462 1175430 Sosyal hayatın zorunlu kıldığı birçok akdin İslam fıkhı açısından hükmünün ne olduğu hakkında değerlendirmede bulunabilme
56463 1168360 Güncel sorunlara ana kaynaklardan çözümler bulabilme
56464 1151549 İslam hukukunu farklı yönlerden inceleyebilme
56465 1156280 Ana kaynaklardaki bilgilerin kaynak değerini kavrayabilme
56466 1175054 Ana kaynaklardaki bilgilerin istismarına yönelik bilinç kazanabilme

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 67668 Alanına ait klasik ve güncel literatürü tanıma, okuyup anlama ve yorumlayabilme.
2 67669 Kaynak dillerdeki (Arapça, Farsça ve Osmanlıca ) metinleri inceleyebilme ve onlardan yararlanabilme.
3 67671 Alana ait metodolojiyi kavrama ve doğru kullanabilme ,
4 67679 Araştırma konusunun tespiti, araştırılması, yazılması ve değerlendirilmesi aşamasında mesleki etik ve sorumluluk bilinci içersinde davranabilme.
5 67670 Alana ait bilgilerin sahihliğini ve kaynak değerini tespit edebilme.
6 67678 Alana ait bilim dalları kapsamında disiplinler arası çalışma yapabilme.
7 67673 Alana ait tarihsel gelişimi ve aşamaları kavrama.
8 67672 Alana ait sorunları tespit edebilme,
9 67675 Alana ait terminolojiyi anlama ve doğru kullanabilme.
10 67674 Alana ait mesleki formasyonu kazanma ve bilgiyi yerinde kullanabilme ve yeni oluşumlara uyarlayabilme ,
11 67677 Yazılı ve sözlü bilimsel sunum yapabilme.
12 67676 Bilimsel yöntemlere uygun olarak yazı yazabilme,