Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TİB743 Çağdaş İslam Hukuku Problemleri ve Çözüm Yolları 927003 1 2 6

Dersin Amacı

Çağdaş İslam hukuku problemlerine getirilen çözümlerin örnekleriyle kavratılması.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Nihat Dalgın

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Nihat Dalgın, Gündemdeki Tartışmalı Dinî Konular __________, Gündemdeki Tartışmalı Dinî Konular -2 __________, İslam’ın Işığında Sigortacılık

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Çağdaş fıkıh problemleri ve bunların çözüm yolları ve sonuçları ele alınacaktır.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 0 0 0
2 Final Sınavı 0 0 0
5 Derse Katılım 0 0 0
17 Alan Çalışması 0 0 0
34 Okuma 0 0 0

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Çağdaş fıkıh sorunlarının muhtemel kaynakları
2 Nikah algısı ve ilgili sorunlar
3 Aile içi iş bölümü
4 Kadının kamuda çalışması
5 Kadının sosyal hayattaki statüsü
6 Boşanma hakkı ve boşama yetkisi
7 Boşanma tazminatı ve yoksulluk nafakası
8 Ara Sınav
9 Sigortacılık
10 Faizli krediler
11 Katılım bankaları
12 Vadeli satışlar
13 Enflasyon farkının borçludan talep edilmesi
14 Dini görevlerden ücret almak
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
58115 1165165 Çağdaş fıkhi problemlerin çözümleri hakkında bilgi sahibi olabilme
58116 1169074 Araştırma konusu olarak ele alacağı fıkhi bir sorunu çözme melekesini kazanabilme
58117 1171719 Güncel sorunlara ana kaynaklardan çözümler bulabilme
58118 1177394 İslam hukukunu farklı yönlerden inceleyebilme
58119 1183100 Ana kaynaklardaki bilgilerin kaynak değerini kavrayabilme
58120 1189104 Ana kaynaklardaki bilgilerin istismarına yönelik bilinç kazanabilme

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 67668 Alanına ait klasik ve güncel literatürü tanıma, okuyup anlama ve yorumlayabilme.
2 67669 Kaynak dillerdeki (Arapça, Farsça ve Osmanlıca ) metinleri inceleyebilme ve onlardan yararlanabilme.
3 67671 Alana ait metodolojiyi kavrama ve doğru kullanabilme ,
4 67679 Araştırma konusunun tespiti, araştırılması, yazılması ve değerlendirilmesi aşamasında mesleki etik ve sorumluluk bilinci içersinde davranabilme.
5 67670 Alana ait bilgilerin sahihliğini ve kaynak değerini tespit edebilme.
6 67678 Alana ait bilim dalları kapsamında disiplinler arası çalışma yapabilme.
7 67673 Alana ait tarihsel gelişimi ve aşamaları kavrama.
8 67672 Alana ait sorunları tespit edebilme,
9 67675 Alana ait terminolojiyi anlama ve doğru kullanabilme.
10 67674 Alana ait mesleki formasyonu kazanma ve bilgiyi yerinde kullanabilme ve yeni oluşumlara uyarlayabilme ,
11 67677 Yazılı ve sözlü bilimsel sunum yapabilme.
12 67676 Bilimsel yöntemlere uygun olarak yazı yazabilme,