Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TİB745 Hukuk Sosyolojisi Açısından Ahkam Ayetleri 927003 1 2 6

Dersin Amacı

Kur’an mesajının indiği toplumda yaptığı sosyal değişim örnekleriyle kavratma.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Nihat Dalgın

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

M. Ali Sabuni, Ahkam Tefsiri Kurtubi, el-Câmi li ahkami’l-Kur’an Cessas, Ahkamü’l-Kur’an

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Vahiy dönemindeki sosyal hayat ve Kur’an mesajının gelişi sonrasında oluşan toplumsal değişim gösterilecektir

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 0 0 0
2 Final Sınavı 0 0 0
5 Derse Katılım 0 0 0
17 Alan Çalışması 0 0 0
34 Okuma 0 0 0

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Vahiy döneminde Arabistan’ın sosyal yapısı
2 İktisadi yapısı
3 Ahlaki özellikleri
4 Ayetlerin tanıdığı cahiliye adetleri
5 Ayetlerin değiştirdiği cahiliye adetleri ve kurumları
6 Ayetlerin kaldırdığı adet ve kurumlar
7 Ahkam ayetlerinin özellikleri
8 Ara Sınav
9 Aile hukukuyla ilgili ayetler
10 Muamelelerle ilgili ayetler
11 Ceza hukukuyla ilgili ayetler
12 Ahkam ayetleri ile ilgili literatür
13 Ahkam ayetleriyle ilgili çağdaş araştırmalar
14 Ahkam ayetleri özelinde meal çalışmaları
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
58182 1376559 İslam hukukunun toplumsal değişim karşısındaki tavrını değerlendirebilme
58183 1377773 Araştırmalarında ahkam ayetlerindeki tedric ve değişim stratejisini kullanarak daha sosyal sonuçlara ulaşabilme
58184 1383855 Güncel sorunlara ana kaynaklardan çözümler bulabilme
58185 1384381 İslam hukukunu farklı yönlerden inceleyebilme
58186 1388753 Ana kaynaklardaki bilgilerin kaynak değerini kavrayabilme
58187 1379682 Ana kaynaklardaki bilgilerin istismarına yönelik bilinç kazanabilme

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 75400 Alanına ait klasik ve güncel literatürü tanıma, okuyup anlama ve yorumlayabilme.
2 75401 Kaynak dillerdeki (Arapça, Farsça ve Osmanlıca ) metinleri inceleyebilme ve onlardan yararlanabilme.
3 75403 Alana ait metodolojiyi kavrama ve doğru kullanabilme ,
4 75411 Araştırma konusunun tespiti, araştırılması, yazılması ve değerlendirilmesi aşamasında mesleki etik ve sorumluluk bilinci içersinde davranabilme.
5 75402 Alana ait bilgilerin sahihliğini ve kaynak değerini tespit edebilme.
6 75410 Alana ait bilim dalları kapsamında disiplinler arası çalışma yapabilme.
7 75405 Alana ait tarihsel gelişimi ve aşamaları kavrama.
8 75404 Alana ait sorunları tespit edebilme,
9 75407 Alana ait terminolojiyi anlama ve doğru kullanabilme.
10 75406 Alana ait mesleki formasyonu kazanma ve bilgiyi yerinde kullanabilme ve yeni oluşumlara uyarlayabilme ,
11 75409 Yazılı ve sözlü bilimsel sunum yapabilme.
12 75408 Bilimsel yöntemlere uygun olarak yazı yazabilme,